Rozprávania

 

Biekoľko príbehov, ktoré sa rozprávali pri páračkách, priadkach, či podobných spoločenských stretnutiach. 

Aňo̲ľe z ňeba - Anjeli z neba
Baba na smentyřu - Žena na cintoríne
Bosorka 
Bosorka - 1
Cyganka - Cigánka
Čary
Džecko v Boře - Dieťa v Bore
Go̲raľske portki - Goralské nohavice - Suchá Hora
Hlopske i babske odžyňe - Odev mužský a ženský
Hoľera - Cholera 
Jako bylo davno - Ako bolo dávno
Jako bylo f skoľe - Ako bolo v škole - Suchá Hora   
Jako džadek předaval zajonce - Ako dedko predával zajace  
Jako hyčič čerta - Ako chytiť čerta
Jako strasylo - Ako strašilo
Jako še pralo - Ako sa pralo
Ke kces vidžeč bosorki - Keď chceš vidieť bosorky
Ke še slo do poľa - Keď sa šlo do poľa
Ke še z ocy staňe - Keď sa z očí stane
Kek byl malym hlopcem - Keď som bol malý chlapec - Suchá Hora
Kro̲ľ gado̲f - Kráľ hadov 
Ľavak - Ľavák - Suchá Hora
Male džecko - Malé dieťa
Maly opatrovňik - Malý opatrovník 
Mlynař - Mlynár
Mo̲j zazytek z drugyj švjatovyj vojny.
Na Luciu
Na Ondreja  
Neodslúžená omša    
Paňi na kocu - Páni na koči
Paracki 
Pašeňe 
Poľski zbo̲jňík - Poľský zbojník 
Poľyvaňe - Veľkonočný pondelok - Suchá Hora  
Prečo sa z čučoriedok nikto nenaje?  
Prečo prší, keď ľudia kosia?  
Prečo chlapi fajčia?  
Rozhovor so Števuliakovou - 1
Rozhovor so Števuliakovou - 2
Saňe - Sane
Strasna burka - Strašná búrka
Střigin vjyrh - Strigin vrch 
Svätý Peter a slivky 
Veľkí glo̲d - Veľký hlad 
Veseľe - Svadba - Suchá Hora
Viľija - Štedrý deň - Suchá Hora
Vo̲z - Voz
Vyroba ľnu - Výroba ľanu
Zmok - zmok 
Zyrkadlo - Zrkadlo