Programové pásma v repertoári DFS

 

Programové pásma v repertoári DFS - niektoré z programových pásiem

1. Vynášanie smrtky, Hora horí, večne šustí - https://youtu.be/66jcFbLCt-4  
2. Pasenie kráv spojené s detskými hrami - pásmo detských hier
3. Páračky
4. Novoročné vinšovačky.
5. Dievčenské tance a pesničky
6. Goralské piesne spojené s tancom

Páračky

Maryša: Dobry veco̲r čotko, ze idžeče pjyře parač?
Gaždžina: Hej Hanuško, jako dobře zeš přisla.
Eva: Aj nasa Maryša vom přidže, aľe posla po Hanke Harmatke.
Danka: Dobry veco̲r.
Gaždžina: O kim še řece, ten še  i vľece. Pošadajče ši džyfcenta na lavki a vežňiče ši škatulecke, abo misecke na pjyře. Jako dobře ze vas tak duzo přislo. Aspoň hytřyj popařeme. Aľe by sče ši mogly zašpjyvač.
Syčke: No to ši zašpjyvajme.
Hanka: Džyfcenta, zašpjyvajme ši te - V ľeše jek urosla (potom) Aňi tak v koščeľe...
Syčke džyfcenta: Čotko, vy non zacňiče. Te o tym sokolovi.
Gaždžina: No dobře, aľe vy mi pomozeče. Vejze me sokoľe ...
Všetky: Aľe nom to fajňe slo.
Gaždžina: Špjyvaly šče fajňe, aľe jek zvedava fteryj še nezapľeče jenzyk ke zopakuje po mňe. Dobře sluhajče. Ľečalala motyka okolo potoka s malymi ňetycentami.
Daniela: Je to skušim - a opakuje
Hanka: Teraz skušime ftera ma najľepse pľuca. Ňek skuši opakovač: Znesla kura jajko, pjyrse v potoku, druge v potoku, třeče v potoku a tak daľyj, aľe ňešme še nadyhnoč... postupne skúšajú jedna po druhej...
Hanka: Doš, uz jek še nadyhla. Ty mas vjynkse pľuca, tyš vydžerzala dluzyj.
Gaždžina: Pjyře me oparaly, aj ši zašpjyvaly, teraz še ponukňiče nasym kolacem. Vežňiče ši, ňehaňbiče še.
Hanka: Aľe je dobry, mjynkučki.
Gaždžina: Džyfcenta, esce ši na ko̲ňec zašpjyvajče. Podžme jus, podžme jus, bo jus cas...
Spievajúci odchádzajú.