Relácia Studnička - rozhlas

 

Relácia Studnička - Juraj  Dubovec, 56 min 44 sekund. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018
Majster zvuku peter Mazarek, Archív - nahrávky z obcí Hladovka a Suchá Hora
Nahrávky vznikli v Banskobystrickom štúdiu, v zime 1978 počas prípravy albumu (LP platne) s názvom Orava

Celá relácia

 Odkaz na archív: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0019/001982/00198225-1.mp3

Jednotlivé nahrávky z Hladovky

1. Spieva Karol Bugaj, hudbu vedie Ladislav Kozera - Ej, ňimom, ňic, ňimom ňic

Ej, ňimom, ňic, ňimom ňic, o ňic se ňestoje,
[:hej, pytal jek ovjecek, počeseňe moje.:]

2. Spieva Karol Bugaj, hudbu vedie Ladislav Kozera - Hej, muzycy, muzycy

Hej, muzycy, muzycy, ľehko robotňicy,
[:hej, ňikdže vas ňevidač, ino při škľeňicy.:]

3. Spieva Karol Bugaj, hudbu vedie Ladislav Kozera - Hej, cos mi po piňonckak 

Hej, cos mi po piňonckak i po calym švječe,
[:hej, ke mňe na smjyntyřu syčka odyjdžeče.:]

4. Spieva šesťčlenná spevácka skupina z Hladovky - Orava, Orava

Orava, Orava, hej, smutna ješ byvala,
[:hľyb še tu zako̲ncyl, hej, voda zacynala.:]

Džiš oravcom dobře, hej, oravcom veselo,
[:ojcyzna ik (nas) tuľi, hej, zaropko̲f ňemalo.:]

5. Spievajú chlapi z Hladovky - Ej, go̲ry nase, go̲ry

Ej, go̲ry nase, go̲ry, hoľe nase hoľe
[:hej, ktos vas rozvjeseľi jak ňe my go̲raľe.:]

Haju mo̲j, haju mo̲j, haju mo̲j žeľony,
[:ktos če rozvjeseľi, ke ja ozeňony.:]

06. Prím hrá Ladislav Kozera

07. Spieva Karol Harmata, nar. v r. 1938 - Popod ľas, popod ľas

Popod ľas, popod ľas, popod same smrecki,
moja kohanecka zbjyra jago̲decki.

Popod ľas, popod ľas, šive volki gnala,
sama ňevjedžala, komu gjemby dala.

08. Spieva šesťčlenná spevácka skupina z Hladovky - Hej, poďžme us, podžme us

Hej, poďžme us, podžme us, bo us cas, bo us cas,
[:hej, syčke jasko̲lecki posly v ľas, posly v ľas.:]

Hej, podžme us dudomu, bo us kury pejo,
[:hej, ňek še us či ľudže teľo s nas ňešmejo.:]

09. Spieva šesťčlenná spevácka skupina z Hladovky - Ňek še tym kumotrom

Ňek še tym kumotrom syčko dobře vodži,
[:co s nami utraco, ňek im Bo̲g nadgrodži.:]

Dobřes še, kumotro, dobře figľovalo,
[:gořyj še im bedže džecko kolysalo.:]

Kumoter, kumoska, z Bogem tu zostanče
[:a zaš na tak rocek, na křčiny volajče.:]

10. Spieva šesťčlenná spevácka skupina z Hladovky - Ňemo̲j, ogro̲decek

Ňemo̲j, ogro̲decek, ňe ja, ňe ja go grodžyla,
[:aľe kvjatki moje, bo ja, bo ja ik sadžyla.:]

11. Hrá hudba Ladislava Kozeru - Sabalova no̲ta

12. Spieva Karol Bugaj - Keby šče mi graľi

Keby šče mi graľi, ňikdy ňepřestaľi,
to ja byk se tancyl, ňikdy byk ňesko̲ncyl.

13. Spieva Karol Bugaj - Ona za mnom do pšeňicki

Ona za mnom do pšeňicki a ja za ňom do maku,
ja se myšľal ze to panna, a to papjyr s tabaku.

14. Spieva Karol Bugaj - Ej, regľe, moje regľe

Ej, regľe, moje regľe, hej, ukohane regľe,
hej, ke ja se zašpjyvom, ej, to se mi ozľegňe.

 

Jednotlivé nahrávky zo Suchej Hory

15. Spieva ženská spevácka skupina zo Suchej Hory - Ej, ňehodž hlopce do nas
Slávka Dreveňáková (1947), Darina Šikyňová(1947), Mária Chovančáková st., (1948), Mária Chovančáková ml., (1948)

Ej, ňehodž hlopce do nas, aňi ňenavykaj,
[:ej, ňebede ja tvoja, ňeda mama moja.:]

Ej, ňehodž hlopce do nas, vysoko pjo̲rko mas,
[: ej, u nas ňisko džvjyrka, polomjes se pjo̲rka.:]

16. Hrá muzika Jána Šimeka (nar. 1930) - dro̲gova a prosta - melódie k prvým tancom zaužívaného cyklu goralského tanca

17. Spieva Jozef Chovančák (nar. 1942), Suchá Hora - Hej, pocos vy, muzycy

Hej, pocos vy, muzycy do ňeba pudžeče,
hej, tam go̲řalki ňima, cos tam pič bedžeče.

18.  Spieva Jozef Chovančák (nar. 1942), Suchá Hora - Hej, oj, Boze, oj, Boze

Hej, oj, Boze, oj, Boze, nacojs stvořyl moře,
hej, i moře, i moře, i kohaňe, Boze.

19. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Ňejedna, ňejedna

Ňejedna, ňejedna galonzecka v ľeše,
[:jedna še uňizy, druga še podňeše.:]

20. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Jaňicku, maľina

Jaňicku, maľina, do tobje novina,
[:džyfki odkazujom, ze če přenocujom.:]

21. Prim hrá Ján Šimek Šimek (nar. 1930) - prosta

22. Spievajú ženy zo Suchej Hory - V starym rombaňisku

V starym rombaňisku mjyndzy vykrotami
[: stoji smutne džyfce zaľyva še lzami.:]

23. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Regľe moje, regľe

Regľe moje, regľe, ukohane regľe,
[:kje ja se zašpjyvom, to se mi ozľegňe.:]

24. Hrá muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930)

25. Hrá muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930)

26. Spieva Ján Knapčik - Ej, go̲raľ pije, hej, go̲raľ plači

Ej, go̲raľ pije, hej, go̲raľ plači, hej, za go̲raľa placo džeči,
[:ej, placo džeči, place i zona, hej, ze go̲raľa ňima doma.:]

27.  Spieva Ján Knapčik - Muzyka, muzyka

Muzyka, muzyka, hej, go̲raľska muzyka,
calyk švjat obysel, hej, ňima takyj ňika.

28. Spieva Ján Knapčik - Kjeby šče mi graľi

Kjeby šče mi graľi, ňikdy ňepřestaľi,
to ja by se toncyl, ňikdy byk ňesko̲ncyl.

29. Spieva Ján Knapčik - Kebyš ňebyl ňevymyšľal

Kebyš ňebyl ňevymyšľal, byl byš dostal coš pomyšľal
a za tvoje vymyšľaňe, to či še ňic ňedostaňe.

30. Hrá trojčlenná muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930)

Idžeme, idžeme

31. Hrá trojčlenná muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930) - drobna

32. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Co šče porobjyľi

Co šče porobjyľi hlopcy ze salasa,
[:co šče daľi zabič jednego juhasa.:]

33. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Mamko moja, mamko

Mamko moja, mamko, daj me, daj me za ľešnego,
[:mňe še spodobala fľinte, fľintecka u ňego.:]

Mamko, moja mamko, daj me za ľešnego,
[:mňe še ľešňik vidži, ja mu, ja muse byč jego.:]

34. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Idže bystra voda

Idže bystra voda, hej, rypki v ňyj plyvajom,
[:Tatry nade sytko, hej, go̲raľe kohajom.:]

35. Spievajú ženy zo Suchej Hory - Ej, švjyčyl mi mješoncek

Ej, švjyčyl mi mješoncek i gvjazdecka sama,
[:ej, ladnyk hlopco̲f kohač kazala mi mama.:]

36. Hrá muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930) - vjyrhova,

37. Hrá muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930) - křesany a žeľona

38. Hrá muzika zo Suchej Hory pod vedením Jána Šimeka (nar. 1930) - stara go̲raľska polka

39. Spieva Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák - Zagrajčes muzycy

Zagrajčes muzycy jakos ja vom kazem,
piňonsko̲f vom ňedom, ino vom pokazem.

40. Spieva Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák - Ej, ňic me tak ňečesy

Ej, ňic me tak ňečesy jako tři taľenta,
ej, špjyvaňe i graňe i ladne džyfcenta.

41. Spieva Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák - Ňik ňevjy, ňik ňevjy

Ňik ňevjy, ňik ňevjy, aňi ňeugadňe,
za kim moje ocka požyrajo ladňe.

42. Spieva Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák - Bes poto̲cek gonski gnala

Bes poto̲cek gonski gnala, vysoko še ugibala,
Jaňickovi bylo cudno, ze jyj cošik bylo vidno.

43. Spieva Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák - Kjeby ja se vjecno̲m drobjyl

Kjeby ja se vjecno̲m drobjyl, vjecno̲m drobjyl, vjecno̲m drobjyl
po žeľonym travňicku,
očec křicy, matka křicy zedřes krpce Jaňicku.


Nahrávania sa zúčastnili:
Muzikanti z Hladovky:
Matej Bugaj (*1908) - kontra - v čase nahrávania 48 rokov, Ladislav Kozera (*1943), 1. husle - primáš - v čase nahrávania 35 rokov, Anton Hurkot (*1908) - huslista - v čase nahrávania 70 rokov - bol všestranným muzikantom a uznávanou osobnosťou. Matej Škvarek, (*1925) - basa 

Speváci z Hladovky:
Karol Bugaj (1930), Karol Harmata (1938), Karol Hutlas (1929), Jozef Kubica (1926), Jozef Šprlák (1942)

Ženská šesťčlenná spevácka skupina z Hladovky:
Mária Bugajová (1939), Anna Harmatová (+1943), Emília Hubjaková (1938), Mária Chovančáková (1923), Angela Kozerová (1944), Anna Skorušová (1961)

Na príprave sa podieľal Štefan Kovaľák (1930), hospodársky pracovník

 

Muzikanti zo Suchej Hory:
Ján Šimek (nar. 1930 - 1. husle - predník - primáš, stolár), Karol Šikyňa - (1944 - husle), Karol Chovančák (1959 - kontry), Karol Šimek (1959 - kontra), Ján Šimek ml., (1961 - kontra

Speváci zo Suchej Hory:
Jozef Harmata (nar. v r. 1931) - tanečník a spevák, Ján Knapčik, Jozef Chovančák (nar. 1942), Karol Chovančák (1944), Karol Šikyňa (1949), Karol Števek (1922)

Ženská spevácka skupina:
Slávka Dreveňáková (1947), Darina Šikyňová (1947), Mária Chovančáková ml., (1948), Mária Chovančáková ml., (1947)

Na príprave sa podieľali: Mária Chovančáková (1948), družstevníčka a Ján Šimek st. (1930), stolár