CD - Kje me še tak zyšľi

Goralská muzika z Hladovky a Suchej Hory vydala v máji 2021 CD s názvom "Kje me še tak zyšľi".  Ide o autentické nahrávky samoukov, ktorí pokračujú v šľapajách predchádzajúcich generácii goralskej muziky. Na CD sa nachádzajú aj piesne so sprievodom heligónky, čo pridalo na pestrosti nahrávok.

 Potlač CD Kje me še tak zyšľi

Piesne sú uložené na spotify.com (môže byť vyžadovaná bezplatná registrácia)

  1. Hej, kje me še tak zyšľi      2:24 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  2. Ka pudem, to pudem         2:15 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  3. Sabalove                          2:30 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  4. Zgiňes, hlopce, zgiňes       3:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  5. Zarosnol hodňicek             3:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  6. Hej, idom hlopcy z vojny    4:17 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  7. Pošľi švarňi hlopcy             1:03 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  8. Veseľne                            4:18 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  9. Křesane                           2:10 - odkaz na vypočutie na spotify.com
10. Ňeľyj dyscu, ňeľyj             0:58 - odkaz na vypočutie na spotify.com
11. Ej, koňuš moj, koňuš moj  1:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
12. Poľky                               3:20 - odkaz na vypočutie na spotify.com
13. Hej, aňi mi ňečensko        2:04 - odkaz na vypočutie na spotify.com
14. Na salaše                        4:07 - odkaz na vypočutie na spotify.com
15. Zbojňicy, zbojňicy            4:20 - odkaz na vypočutie na spotify.com
16. Dobry vjecor, moja ľuba   3:05 - odkaz na vypočutie na spotify.com
17. Vjyrski s doľinami            1:25 - odkaz na vypočutie na spotify.com
18. Ňesmuč se džyfcynko       3:26 - odkaz na vypočutie na spotify.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nahrávali: 

Goraľi, ktorí nahrávali CD kje me še tak zyšľi
muzika:
Andrej Kubica *2002 - prim, kontry, heligónka, spev
Tibor Šuvada *1998 - basa, heligónka, spev
Michal Šuvada *1994 - prim, kontry, heligónka, spev
Daniel Kubica *1971 - prim, kontry, heligónka, spev

spev:
Zlatica Kubicová *2002

hosť:
Peter Beňušík *1971 - spev

 

Kontakt a možnosť objednania CD:
Zlatica Kubicová
027 13 Hladovka 85
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: + 421 948 023 344

Fotografie: vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský, Titulná kresba: Peter Gonšor, Grafický dizajn: Eva Turčáková,
Produkcia a distribúcia: PAVLIK RECORDS, https://pavlikrecords.sk, Slovensko

- - - - - - - - - - - -

Texty piesni:

1. HEJ, KJE ME ŠE TAK ZYŠĽI
Hej, kie me še tak zyšľi, zašpjyvajme razem,
[:hej, ta nasa ojcyzna okuta žeľazem.:]
HEJ, MUZYCY, MUZYCY
Hej, muzycy, muzycy, ľeko robotňicy,
[:hej, ňikany vas ňima, ino při škľeňicy.:]

2. KA PUDEM, TO PUDEM
Ka pudem, to pudem, ka še voda šeje,
[:pude ku džyfcyňe, co še rada šmeje.:]
EBO JA, EBO TY
Ebo ja, ebo ty, poňehaj zaľoty,
[:bo še ľudže šmejo s tyj nasyj roboty.:]

3. SABALOVE
Hej, umar nom Sabala, hej, daj mu Boze ňebo,
[:ej, ktoze bedže graval na zlobcakak jego.:]
Hodž byk ľezal v truhľe, moja dusa staňe,
[:kie ona ucuje to go̲raľskie graňe.:]

4. ZGIŇES, HLOPCE, ZGIŇES
Zgiňes, hlopce, zgiňes, jak ta marna muska,
[:ebo od šykyrki, ebo od kjeľuska.:]
ŠUMJALA VODŽICKA 
Šumjala vodžicka, ej, šumjala, šumjala,
[:plakala džyfcynka, hej, plakakala, plakala.:]
Šumi ľas, šumi ľas, ej, šumi bystra voda,
[:mlode rocki ľecom, hej, skoda ze ik skoda.:]
HOJŠTYDROM, HOJŠTYDROM
Hojštydrom, hojštydrom, stoštyrdžyšči kacek mom,
[:to som kacki, mojyj Kaški, ja še s Kaškom dobře znom.:]

5. ZAROSNOL HODŇICEK
Zarosno̲l hodňicek, drobnom gergoľiom,
[:fterendyj hodžyľi hlopcy s hermuňijom.:]
Ňepude dudomu, ino ku švitaňu,
[:zaňešem gembuše svojemu kohaňu.:]
BJYĽI ME, BJYĽI ME
Bjyľi me, bjyľi me v Ľuptovskyj doľiňe,
mjal jek kohanecke, ňebro̲ňyla či mňe.:]

6. HEJ, IDO HLOPCY Z VOJNY
Hej, malo hlopco̲f, malo, hej, skjyľ ze by še bralo,
[:hej, kje fura za furom hej, do vojny jehalo.:]
REGRUČI, REGRUČI
Regruči, regruči, Pon Jezus še smuči.
[:smuči še nad vami ze šče regrutami.:]
HEJ, IDOM HLOCY Z VOJNY
Hej, ido hlopcy z vojny, uz so při Dunaju
[:hej, uz še spožyrajom do svojego kraju.:]

7. POŠĽI ŠVARŇI HLOPCY
Pošľi švarňi hlopcy v nocke čemnom,
ku Ľuptovskim vjyrskom dro̲zkom černom,
čupaski do rencki zbrykajom klabucki bľahom šrbnom,
viater poduhuje, džyfce poplakuje nadaremno.

V zamkak bylo čemno syška spaľi,
švarňi hlopcy brony vyrombaľi.
[:Pano̲f povjonzaľi, basy se naphaľi taľarami.:]

8. VESEĽNE
HEJ, PAŇE MOJ, BOZE MOJ
Hej, Paňe mo̲j, Boze mo̲j, hej, cok to porobjyla,
[:hej, uz jek še vydala, hej, švjatu ňeuzyla.:]
ŇEPLAC, DŽYFCE, ŇEPLAC
Ňeplac, džyfce, ňeplac, aňi ňenařykaj, aňi ňenařykaj,
[:ino pomaľučku od mamy odvykaj.:]

Džišok je veseľe, jutro odmlodžiny, jutro odmlodžiny,
[:za pare mješency, pujdžeme na křčiny.:]

VESOLO NOM BYLO
Vesolo nom bylo, ke nom šľub davaľi,
slonecko švjyčylo, na organak graľi.

DVANAŠČE ĽISTECKOF
Dvanašče ľistecko̲f, na cervonyj ro̲zy,
[:dvanašče jaňo̲lko̲f, dvanašče jaňo̲lko̲f,
mlodyj paňi sluzy. :]
HEJ, MAMICKO, TAČICKU
Hej, mamicko, tačicku, hej, cľivo me za vami,
[:hej, bo ja od maľučka, hej, naucona s vami.:]

9. KŘESANE

10. ŇEĽYJ DYSCU, ŇEĽYJ
Ňeľyj dyscu, ňeľyj, kosuľke mi ňezľyj,
[:co mi mama dala, sanovač kazala.:]

Ňeľyj dyscu, ňeľyj, bo če tu ňetřeba,
[:poľyj go̲ry, ľasy, navro̲č še do ňeba.:]

11. EJ, KOŇUŠ MOJ, KOŇUŠ MOJ
Ej, koňuš mo̲j, koňuš mo̲j, ej, tu mi sto̲j, tu mi sto̲j,
[:ej, ty džyfcyno moja, co mi ňedas pokoja.:]
POVJYDZ, POVJYDZ, ŇEBOJ ŠE
[:Povjydz, povjydz, ňebo̲j še, komuš dala gembuše,:]
[:dalaš hlopcu takemu, co ňepovjy ňikomu.:]

12. POĽKY

13. HEJ, AŇI MI NEČENSKO
Hej, aňi mi ňečensko, aňi mi ňeľeko,
[:hej, ľen mi kohanecku, ku tobje daľeko.:]
Hej, uz še ňežeľeňi, co še žeľeňylo,
[:hej, uz še ňepřehodži, co še přehodžylo.:]
O MOJ BOZE DOBRY, SLODKI
O mo̲j Boze dobry, slodki, starym babom na pysk klotki,
by še teľo ňeřehtaly, mlodym ľudžom poko̲j daly.
O, Boze mo̲j dobry, slodki, tym pľotkarkom na pysk klotki,
by jenzykem ňeľehtaly, mlodyk ľudži ňegňyvaly.


14. NA SALAŠE
Juhašicek s bacom sami na še placom,
[:syra ňedodaľi, bo še zaľycaľi.:]
AŇI JA ŇE JUHAS
Aňi ja ňe juhas, aňi ja ňe baca,
[:hej, sama mi čupaska oviecki navraca.:]
HEJ, OVJECKI BECALY
Hej, ovjecki becaly, hej, ke še redykaly,
[:hej, juhašicek plakal, hej, nozki go boľaly.:]
Hej, pašče še krovicki, hej, ovce i barany,
[:hej, bo za vami idže, hej, juhas porombany.:]

15. ZBOJŇICY, ZBOJŇICY
Zbo̲jňicy, zbo̲jňicy, vařom ofce v zyncycy,
[:i muzyce daľi znač, daľi znač, co by přisla im zagrač.:]
JAŇICKU GIPKI
[:Jaňicku gipki, bier še do bitki,:]
[:bedžeme targaľi kosuľke do ňitki.:]
KTO ŠE KCE S NAMI BIČ
Kto še kce s nami bič, moze še spro̲bovač,
[:bedom še mu košči v torbie marynovač.:]

16. DOBRY VJECOR, MOJA ĽUBA
Dobry vjecor, moja ľuba, dobry vjecor, jak še mas?
Před inymi vygadujes, ze še na mňe pogňyvas.
Moze še to i tak stač, mozeme še pogňyvač,
jak me ňima šerce boľeč, kiek če vidžal s inym stač.

Pude ja se do maľařa, co mi jom vymaľuje,
jak me bedže za ňom cľivo, to ši jom pocaluje.
Maľař, ňekčal maľovač, maľař ňekčal přyjmovač
a ja skro̲s svojyj džyfcyny mušal zyče zmarnovač.

Přesel rocek i po̲l tora, přisla mila na mo̲j gro̲b
a jak place i nařyka, stoň ze mily, stoň ze mo̲j.
Odyjdž z grobu mojego, tyš kohala inego,
ja ši bede tu spocyval eze do dňa sondnego.

17. VJYRSKI S DOĽINAMI
Vjyrski s doľinami, dal byk vas vyzločič,
[:kieby še mi kčaly mlode rocki vro̲čič.:]

Mlode rocki přesly, džiš šviat zamjyňony,
[:kies to syčko přeslo, mo̲j Boze kohany.:]

18. NESMUČ SE DŽYFCYNKO
Nesmuč se džyfcynko, kie ja se ňesmuce,
[:caly šviat obyjde, ku tobie še vro̲ce.:]
ŽEĽONA
Izbe ňezamječe, varkoca ňespľeče, kčala by še vydavač,
[:krovy ňepodoji, ogona še boji, jakos bedže gazdovač.:]