Suchá Hora

 

Pohľad na Suchú Horu od severu, október 2019
Pohľad na Suchú Horu od severu (z cyklotrasy), október 2019

Obec Suchá Hora sa nachádza v severnej časti Slovenska, vo východnej časti regiónu Oravy a na hranici s Poľskom. K 1.januáru 2011 tu žilo 1 365 obyvateľov. Do Suchej Hory vedie z Trstenej cesta II. triedy č. 520. Podľa administratívneho členenia Slovenska patrí do Žilinského kraja a okresu Tvrdošín.

Katastrálne územie obce Suchá Hora má rozlohu 2 185 ha a na západe hraničí s obcou Hladovka, na juhu s k.ú. Oravice, ktoré patrí mestu Tvrdošín, na východe s katastrami poľských obcí Witów, Chochołów, Koniówka, Podczerwone a na severe s obcou Piekielnik. Kataster obce má výrazne pretiahnutý tvar v severojužnom smere a dosahuje dĺžku až 11,5 km pričom a jeho maximálna šírka je 2,9 km.

Podľa geomorfologického členenia leží na rozhraní Oravskej kotliny a Skorušinských vrchov. Stred obce leží v nadmorskej výške 790 m n.m. a v katastri sa nadmorská výška pohybuje od 705 do 1112 m n.m. Zemepisné súradnice stredu obce sú 49°21′56″ severnej šírky a 19°47′22″ východnej dĺžky (N49.36589 E19.78943). Východná hranica k.ú. je hranicou, po ktorej prebieha aj hlavné európske rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom.

Zaujímavosťou je, že väčšinu obyvateľov obce tvoria gorali, ktorí aktívne rozprávajú goralským nárečím. Príslušnosť ku goralom zohráva významnú úlohu v živote obyvateľov obce. Niektoré goralské tradície sú preto stále živé - goralské piesne, hudba, kroj ...

V severnej časti je rašelinisko vrchoviskového typu poznačené povrchovou ťažbou rašeliny v minulosti. Do severnej časti zasahuje CHKO Horná Orava s osobitne chránenými územiami v zóne B – Rudné (zvyšky pôvodného  rašeliniska) a Sosnina (zachovaná podmáčaná rojovníková borina a jedľová smrečina).

V roku 2020 bola vydaná monografia obce s názvom Suchá Hora, ktorej autorom je Stanislav Kunda a ktorú vydala obec Suchá Hora. ISBN 978-80-8217-031-6

Oficiálne stránky obce Suchá Hora:  http://www.suchahora.eu/sk  farnosť Suchá Hora: http://farnostsuchahora.sk

Autor textu: © Daniel Michniak