História piesne Goraľu, cy či ňe žaľ

 

 
V roku 1999 naspievali Andrea Hutlasová a Miroslava Hubjaková,
členky DFS Goral v Hladovke, žiačky 9. ročníka

Text piesne
Notový zápis melódie

Koncom roka 1863 sa v poľskom Krakove, za účasť v povstaní, dostal do väzenia s. Michala v Krakove básnik Michal Balucki, kde bol spolu s ním aj goral z Chocholowa, ktorého polícia zatkla na ruskej hranici, kde sa pokúšal dostať k povstalcom. Pravdepodobne práve priateľstvu medzi oboma väzňami vďačíme za vznik jedného z najsmutnejších textov aký „z hrude Baluckého vyrvaly husle gorala“.
Text sa po prvý krát dostal na prvú stranu "Ilustrovaného týždenníka" 3. 3. 1866 pod názvom "Dľa chleba".

Ukážka prvej strany ilustrovaného týždenníka
Oveľa väčším problémom je určenie autora hudby. Aj keď sa autorstvo pripisuje rôznym autorom, v terajšej podobe bola po prvý krát znotovaná až v druhom spevníku "Nasze hasło", ktorý bol vydaný v r. 1896 w Tarnowie u Józefa Pisza pod názvom "Za chlebem", no v spevníku chýbali akékoľvek informácie o autoroch.
Poľskí gorali si myslia, že to nie je goralská pieseň, no obyvatelia ostatných regiónov Poľska mylne tvrdia, že je to podhaľanská pieseň. Pamätníci spomínajú, že im sa táto pieseň spája s tým, že sa vždy spievala vtedy, keď niekto odchádzal za prácou do ďalekej cudziny – do Ameriky.

Kedy a akým spôsobom sa pieseň dostala na Slovensko asi nie je známe. Z rozprávania pamätníkov z Hladovky sa vraj táto pieseň v ďalekej minulosti buď nespievala, alebo nie často, no pamätajú sa, že ju spieval Folklórny súbor Goral z Hladovky, ako záverečnú pieseň svojho vystúpenia, ešte pred rokom 1960 ako takú "svoju" hymnu.

Jedna z poľských verzii piesne

Zdroje:
http://bibliotekapiosenki.pl/Goralu_czy_ci_nie_zal  
http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=6398  
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ralu,_czy_ci_nie_%C5%BCal%3F