Ľudová architektúra

 

Ľudová architektúra obcí Suchá Hora a Hladovka má výrazné podhaľanské prvky. Typickým znakom je zrub viazaný klinovaním z polovičným, napoly pozdĺžne rezaných kmeňov, tzv. plazov. Rezné plochy driev nárožia sú bielené vápnom a škáry sú vyplnené zvonka stočeným povrieslom. Drevo bolo obyčajne viazané na rybinu, pričom v nároží boli podstrešné časti profilované a rezbársky zdobené. Zrub mal zvonku i zdnuka rovné steny. Drevenú stenu nebielili vápnom, ale udržiavali častým umývaním, alebo drhnutím. Povala z hladkých dosiek bola položená na tenkých trámoch, podvlečeným nosným tragárom s bohatou výzdobou. Na tomto tragári sa staviteľ preukázal svojím rezbárskym umením - bohatými ornamentami, letopočtom a nezriedka aj nejakou vetou ako napr.: "Svätý Florián, zachovaj nás od ohňa!", "Svätý Jozef, buď ochrancom tohto domu".
Vstup do domu viedol cez mohutný portál v tvare oblúka. Sedlová strecha, na ktorej bol šindeľ často nahradený pílenými doskami, mal predný štít lomený asi v polovici a hornú časť lúčovito zdobenú latkami. Dve okná v čele steny neboli v obvyklom ráme, ale samostatne osadené do zrubu, doplnené odkvapovými doskami.
Členenie domu bolo štvorpriestorové. Predná izba (předňa izba)(hosťovská), zadná časť (kuhyňa)(spálňa a kuchyňa), pitvor (šyň), ktorý slúžil ako predsieň a štvrtá miestnosť bola komora (kumora).


Hladovka č. d. 65, r. 1960


Hladovka č. d. 93, r. 1960


Suchá Hora, vchod do domu č. 89


Suchá Hora, vchod do domu č. 87


Suchá Hora, upchávky medzi plazmi

Hospodárske budovy boli: podjata - slúžila na uskladnenie sena, pšarky na postieľanie pre dobytok, drevo a iné, bojsko - humno a nad ním pjyntro - kde bolo uložené seno, slama a mládza. V bojsku sa mlátilo obylie, rezala sa sečka a pod. Ďalšou hospodárskou budovou bola stajňa - maštaľ. Za dedinou stáli ešte sopy - na uskladnenie sena a slamy. Hospodári mali v kopci aj malé pivňice, z ktorých trčali iba strechy, alebo doly - pivnice vkopané do zeme, z okrúhlym pôdorysom.
V súčasnosti sa v Suchej Hore a Hladovke ešte nachádza niekoľko takýchto stavieb, aj keď je v súčasnosti táto ľudová architektúra na rýchlom ústupe.

Hladovka r. 2007, stará pivnica na zemiaky za dedinou v kopci


Hladovka r. 2007, stará pivnica na zemiaky za dedinou v kopci


Suchá Hora, hospodárske budovy a pivnice na zemiaky pred domami č. 21 a č. 23


Suchá Hora, humno pri dome č. 87


Suchá Hora, hospodárske budovy pri dome č. 21


Suchá Hora, hospodárske budovy, pivnice na zemiaky

V záznamoch farského úradu v Hladovke sa dozvedáme, že v Hladovke bolo v roku 1966 už len 5. obyvateľných dreveníc. Nové domy boli postavené z tehly, ktorú si obyvatelia vyrábali a pálili sami.