Ľudová architektúra

 

Ľudová architektúra obcí Suchá Hora a Hladovka má výrazné podhaľanské prvky. Typickým znakom je zrub viazaný klinovaním z polovičným, napoly pozdĺžne rezaných kmeňov, tzv. plazov. Rezné plochy driev nárožia sú bielené vápnom a škáry sú vyplnené zvonka stočeným povrieslom. Drevo bolo obyčajne viazané na rybinu, pričom v nároží boli podstrešné časti profilované a rezbársky zdobené. Zrub mal zvonku i zdnuka rovné steny. Drevenú stenu nebielili vápnom, ale udržiavali častým umývaním, alebo drhnutím. Povala z hladkých dosiek bola položená na tenkých trámoch, podvlečeným nosným tragárom s bohatou výzdobou. Na tomto tragári sa staviteľ preukázal svojím rezbárskym umením - bohatými ornamentami, letopočtom a nezriedka aj nejakou vetou ako napr.: "Svätý Florián, zachovaj nás od ohňa!", "Svätý Jozef, buď ochrancom tohto domu".
Vstup do domu viedol cez mohutný portál v tvare oblúka. Sedlová strecha, na ktorej bol šindeľ často nahradený pílenými doskami, mal predný štít lomený asi v polovici a hornú časť lúčovito zdobenú latkami. Dve okná v čele steny neboli v obvyklom ráme, ale samostatne osadené do zrubu, doplnené odkvapovými doskami.
Členenie domu bolo štvorpriestorové. Predná izba (předňa izba)(hosťovská), zadná časť (kuhyňa)(spálňa a kuchyňa), pitvor (šyň), ktorý slúžil ako predsieň a štvrtá miestnosť bola komora (kumora).

Drevenica v Hladovke z roku 1960
Hladovka č. d. 65, r. 1960

Ďalšia drevenica v Hladovke z roku 1960
Hladovka č. d. 93, r. 1960

Vchod do domu v Suchej Hore
Suchá Hora, vchod do domu č. 89

Vchod do iného domu v Suchej Hore
Suchá Hora, vchod do domu č. 87

Upchávka na drevenici v Suchej Hore
Suchá Hora, upchávky medzi plazmi

Hospodárske budovy boli: podjata - slúžila na uskladnenie sena, pšarky na postieľanie pre dobytok, drevo a iné, bojsko - humno a nad ním pjyntro - kde bolo uložené seno, slama a mládza. V bojsku sa mlátilo obylie, rezala sa sečka a pod. Ďalšou hospodárskou budovou bola stajňa - maštaľ. Za dedinou stáli ešte sopy - na uskladnenie sena a slamy. Hospodári mali v kopci aj malé pivňice, z ktorých trčali iba strechy, alebo doly - pivnice vkopané do zeme, z okrúhlym pôdorysom.
V súčasnosti sa v Suchej Hore a Hladovke ešte nachádza niekoľko takýchto stavieb, aj keď je v súčasnosti táto ľudová architektúra na rýchlom ústupe.
Stará pivnica na zemiaky za dedinou v Hladovke
Hladovka r. 2007, stará pivnica na zemiaky za dedinou v kopci

Iný pohľad na starú pivnicu na zemiaky za dedinou v Hladovke
Hladovka r. 2007, stará pivnica na zemiaky za dedinou v kopci

Pohľad na drevenice, hospodárske budovy a pivnice v Suchej Hore
Suchá Hora, hospodárske budovy a pivnice na zemiaky pred domami č. 21 a č. 23

Pohľad na hospodárske budovy v Suchej Hore
Suchá Hora, humno pri dome č. 87

Hospodárske budovy v Suchej Hore
Suchá Hora, hospodárske budovy pri dome č. 21

Hospodárske budovy a pivnice na zemiaky v Suchej Hore
Suchá Hora, hospodárske budovy, pivnice na zemiaky

V záznamoch farského úradu v Hladovke sa dozvedáme, že v Hladovke bolo v roku 1966 už len 5. obyvateľných dreveníc. Nové domy boli postavené z tehly, ktorú si obyvatelia vyrábali a pálili sami.