Ľudová architektúra

 

Ľudová architektúra obcí Suchá Hora a Hladovka má výrazné podhaľanské prvky. Typickým znakom je zrub viazaný klinovaním z polovičným, napoly pozdĺžne rezaných kmeňov, tzv. plazov. Rezné plochy driev nárožia sú bielené vápnom a škáry sú vyplnené zvonka stočeným povrieslom. Drevo bolo obyčajne viazané na rybinu, pričom v nároží boli podstrešné časti profilované a rezbársky zdobené. Zrub mal zvonku i zdnuka rovné steny. Drevenú stenu nebielili vápnom, ale udržiavali častým umývaním, alebo drhnutím. Povala z hladkých dosiek bola položená na tenkých trámoch, podvlečeným nosným tragárom s bohatou výzdobou. Na tomto tragári sa staviteľ preukázal svojím rezbárskym umením - bohatými ornamentami, letopočtom a nezriedka aj nejakou vetou ako napr.: "Svätý Florián, zachovaj nás od ohňa!", "Svätý Jozef, buď ochrancom tohto domu".
Vstup do domu viedol cez mohutný portál v tvare oblúka. Sedlová strecha, na ktorej bol šindeľ často nahradený pílenými doskami, mal predný štít lomený asi v polovici a hornú časť lúčovito zdobenú latkami. Dve okná v čele steny neboli v obvyklom ráme, ale samostatne osadené do zrubu, doplnené odkvapovými doskami.

Členenie domu bolo štvorpriestorové. Predná izba (předňa izba)(hosťovská), zadná časť (kuhyňa)(spálňa a kuchyňa), pitvor (šyň), ktorý slúžil ako predsieň a štvrtá miestnosť bola komora (kumora).
Hospodárske budovy boli: podjata - slúžila na uskladnenie sena, pšarky na postieľanie pre dobytok, drevo a iné, bojsko - humno a nad ním pjyntro - kde bolo uložené seno, slama a mládza. V bojsku sa mlátilo obylie, rezala sa sečka a pod. Ďalšou hospodárskou budovou bola stajňa - maštaľ. Za dedinou stáli ešte sopy - na uskladnenie sena a slamy. Hospodári mali v kopci aj malé pivňice, z ktorých trčali iba strechy, alebo doly - pivnice vkopané do zeme, z okrúhlym pôdorysom.
V súčasnosti sa v Suchej Hore a Hladovke ešte nachádza niekoľko takýchto stavieb, aj keď je v súčasnosti táto ľudová architektúra na rýchlom ústupe.