Rozhovor s p. Števuliakovou, 9.8.1995

V rámci prípravy publikácie Pamjyntaj goraľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory, bol uskutočnený rozhovor s Máriou Števuliakovou, rodenou Kubicovou, nar. 1921 a Annou Jurčiovou, rod. Jašovou, nar. 1937. Rozhovor viedol Miroslav Jurči, nar. 1958, autor publikácie Pamjyntaj goraľu. V Hladovke 9. 8. 1995.

 - Rozhovor 1. časť 

 - Rozhovor 2. časť

01. Křešňi moji, křešňi

02. Po doľiňe čihy vetřik povjyva

03. Modlitba - Co Poňezus čerpjal...