Rodinné a spoločenské zvyky

 

 

Medzi rodinné a spoločenské zvyky patria aj zvyky počas svadieb, krstín a zábav.

Páračky a priadky

Organizovali sa len v zime, v niektorom dome v dedine. Stretli sa tu dievky z celej dediny. Keby niektoré dievča nebolo na páračky a priadky pozvané, bola by to pre ňu veľká pohana. Staršie ženy často rozprávali rôzne príbehy a zážitky, alebo si spoločne zaspievali. Mládenci si veľmi radi robili žarty zo žien a dievčat zúčastnených ma páračkách či priadkach. Popri páraní peria, každá dievka uvila pierko z páperia, ktoré darovala mládencovi a tým si zaistila tanec u mládencov, ktorí prichádzali na páračky s muzikou a so spevom tesne pred ukončením páračiek. Páračky a priadky boli často jedinou príležitosťou na spoločenské stretnutie mládeže. Častokrát sa v jednej miestnosti páralo, alebo priadlo a v druhej sa pri muzike spievalo a tancovalo.
V súčasnej dobe sa organizujú páračky v oveľa menšej miere a ich priebeh sa líši od páračiek v minulosti. Mládenci s muzikou sa na páračkách objavujú len zriedka.


 Izba ľudových tradícií, Hladovka, 15. 7. 2011. Rozprávania o domácich prácach, zvykoch a obyčajoch sa zúčastnili: Anna Petráková, Antónia Grešová, Anna Jurčiová, Angela Korčeková, Monika Šprláková Uličná, Augustín Šprlák Uličný, Anna Vnenková, Emília Šlosárová, Mária Kendralová.

Zvyky a obyčaje na svadbe

Svadba v minulosti len zriedka znamenala spojenie dvoch ľudí z lásky. Väčšinou to bolo spojenie dvoch majetkov.
Svadba mala niekoľko častí.
Nahováranie.
Niekto z rodiny mládenca bol poslaný rodičmi do domu mladej dievky na výzvedy. Súčasťou tejto návštevy bolo predloženie všetkých výhod, ktoré by plynuli z tohto manželstva.
Pytačky.
Väčšinou sa chodilo na pytačky večer, najlepšie v deň, keď bola v dedine zábava. Chlapec si v blízkosti domu svojho dievčaťa schoval pálenku. Vybral ju keď odprevádzal dievča zo zábavy domov. Mládenca v dome pohostili a ak sa rodičom zapáčil, poslali ho po svojich rodičov. Spoločne sa dohodli o majetkových záležitostiach. Na znak dohody po skončení návštevy, dievka zabalila mládencovi na cestu chlieb, makový koláč pre šťastie a šatku, znak toho, že sa stane jeho ženou.
Pozývanie svadobných hostí.
Hostia sa na svadbu pozývali niekoľkokrát. Prvé pozývanie bolo deň pred svadbou. Svadobných hostí pozývali mladomanželia. Mladý pár chodil oddelene. Druhý krát pozývali hostí družbovia včas ráno v deň svadby. Tretí krát pozývala hostí celá ženíchova a nevestina rodina.
Na svadbu sa pozývali všetci príbuzní, a mladí ľudia z celej dediny, ktorých pozývali družbovia.
Rozlúčka zo slobodou.
Uskutočňovala sa vždy deň pred sobášom. Družbovia priviedli do krčmy muzikantov a mladý pár. Tento večer patril až do polnoci len im. Lúčili sa zo svojimi priateľmi. Tento obyčaj sa označoval ako hranie mladuche na dobrú noc.
Odprosovanie.
Prebiehalo v dome ženícha i v dome nevesty nasledovne: ženích alebo nevesta kľačali pred rodičmi a opakovali slová, ktoré hovoril svedok:
Prosem vas po pjyrsy, po drugi, i po třeči ras,
co by šče mi racyli odpuščič.
Prosem vas pře pjynč Krystovyk ran Pana Jezusa,
ktore ožľal za nas gřysnyk a ňegodnyk,
co by šče mi racyli odpuščič.
Vy mamicko, vy tačicku, ty šostřicko i brat,
cala rodžina i cala druzyna i caly zastup.
Dajče mi ojcovskje pozegnaňe.

Po odprosovaní cestou do domu nevesty, svadobčania hádzali koláče okolostojacim preto, lebo nemohli vystúpiť zo svadobného sprievodu. Cestou hrala muzika a spievali sa svadobné piesne.
Čepčenie.
Začína sa o polnoci, kedy sa s mladuchou lúčia mladé dievčatá spievajúc piesne. Potom si spevom vypýtajú mladuchu vydaté ženy si. Krstná mam sníme neveste vienok z hlavy. Nevesta ho pobozká a podá ho družbom. Tí ho rozstrihajú na dve polovice. Každý si zoberie jednu a dá si ju za klobúk. Potom ženy obalia mladuchu do bielej plachty idú ju prezliecť do kroja. Po tomto obrade pokračuje zábava.
V minulosti hrala na celej svadbe goralská muzika a všetci svadobčania boli oblečení v slávnostných krojoch. V súčasnosti goralská muzika hrá už len pri čepčení a goralský kroj si obliekajú hlavne dievčatá a ženy, ktoré čepčia mladuchu.

Goralské zábavy

Kedysi sa zábavy organizovali v súkromných domoch, humnách a len pri goralskej muzike. Na zábavu prichádzali dievčence v skupinkách. Chlapci prichádzali neskôr i s muzikou. Mladí na zábavách stáli oddelene, mládenci na jednej strane, dievčence na druhej strane. Zábav sa zúčastňovali aj staršie ženy.
Keďže hrala goralská muzika tancovali sa tance drobny, křesany, vjecna, poľka, neskôr vaľc. Drobny tancoval vždy len jeden, najviac dva páry. Mládenec keď chcel tancovať musel basistovi vhodiť do basy peniaz. Cez prestávky mladí veľmi radi spievali za sprievodu heligónky, alebo bez inštrumentálneho doprovodu. Chlapci odprevádzali dievčatá domov len vtedy, keď mali pred svadbou.