CD - polnočná 1999

Goralské pastorále - Goralská Polnočná svätá omša. Živá nahrávka Goralskej Polnočnej omše z Hladovky. 24. 12. 1999

 Potlač CD - Goralské pastorále

Predná strana obalu CD - Goralské pastorále  Zadná strana obalu CD - Goralské pastorále

vdp. Golvoň medzi goralmi - účastníkmi nahrávania CD

Goralská muzika

Agentúra Anna 24. 12. 1999 zhotovila živý záznam - nahrávku Goralskej polnočnej omše v Hladovke, ktorej sa zúčastnili obyvatelia Hladovky, Suchej Hory i blízkeho okolia. Na týchto stránkach Vám prinášame základné informácie o tomto zaujímavom počine i informácie, kde si môžete toto CD objednať a zakúpiť. Kvôli autorským právam sú ukážky skrátené. Celkový čas nahrávky na CD je 75:04 min.

01 Vianočný vinš src="/data/mp3/albumy/cd-polnocna-1999-goral-hlad-krat/cd-hl-polnocna19991224-01-vianocny-vins-krat.mp3" controls="controls"> 02 Tichá noc

01.a) Vianočný vinš

02. Tichá noc

03. Úvod sv. omše 

04. Pane, zmiluj sa

05. Sláva Bohu na výsostiach

06. Goralská muzika 01

07. Modlime sa

08. 1. čítanie

09. Žalm

10. 2. čítanie

11. Aleluja

12. Čítanie kňaza a kázeň

13. Vyznanie viery

14. Goralská muzika 02

15. Pokračovanie sv. omše 01

16. Svätý, svätý

17. Pokračovanie sv. omše 02

18. Otče náš

19. Baránok Boží

20. Spev na prijímanie

21. Goralské spevy

22. Goralská muzika 03

23. Záver sv. omše

24. Goralská muzika 04

 

...v auguste 1990 sa ako obvykle zišli tisíce priaznivcov ľudovej kultúry na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Brestovej pri Zuberci (okr. Tvrdošín). Pôsobivý goralský región reprezentovali stovky interpretov z detských i mládežníckych folklórnych súborov a folklórnych skupín, hostia z iných regiónov Slovenska i hostia zo zahraničia. V prekrásnej prírode udržiavaný amfiteáter, architektonicky rázovité drevenice v neďalekom medzinárodne známom skanzene, dodávajú tomuto podujatiu originálny štýl. Stretnú sa tu mnohí známi a zoznámia sa neznámi... Aj to je krásne na týchto slávnostiach ľudovej kultúry.
Medzi nimi sme boli aj my... po programoch sme sa postretali a blahoželali domácim usporiadateľom k úspešným programom slávnosti.
Reč prešla do budúcnosti... a v rozhovore s Ernestom Jarolímom som vyslovil želanie a predstavu, čo tak pripraviť goralskú polnočnú omšu v nárečí,... s menšími obmenami v liturgii, v záujme vrátiť sa k starším verziám tejto najslávnostnejšej kresťanskej tradícii... a ešte to tak aj naživo zaznamenať prípadne aj priamo vysielať v televízii... A Ernest sa razom pridal, že by bolo fajn, no i dosť náročné,... a čo na to cirkev a domáci?
Vianočné tradície sme ešte preberali aj po ceste domov s pani Oľgou Žabenskou, riaditeľkou Okresného osvetového strediska v Dolnom Kubíne. Poznali sme sa ako kolegovia - kultúrno-osvetoví pracovníci ešte zo 7O-tych rokov. Tiež ju to zaujalo... a už hovorila o konkrétnych predstavách, ako a kde by sa to dalo realizovať - vo viacerých obciach Oravy. S týmto pocitom sme sa rozišli k svojim povinnostiam. V rámci dovolenky som v niektorých goralských obciach (kde žijú Slováci na Poľskej strane), nahral staré vianočné piesne, samozrejme v nárečí.
Celý postup prípravy a nahrávky goralskej Polnočnej svätej omše, som dohodol s aktívnymi členmi folklórnej skupiny GORAL zo Suchej Hory. Poznali sme sa už roky. Napríklad aj zo súťaže sólistov tanečníkov. Boli veľmi úspešní aj v celoslovenskom finále na Folklórnom festivale vo Východnej 1975, ktorú som odborne i organizačne pripravil (výber z celého Slovenska). Tento úspech ma inšpiroval a navrhol som, aby sme cez Tanečné oddelenie Osvetového ústavu vyslali vybraných interpretov z goralských obcí na významnú medzinárodnú súťaž Smotra folkora v Záhrebe (august 1977). Príprava bola pestrá aj veselá. Interpreti boli zo Suchej Hory, Hladovky a z Oravskej Polhory. Dohodli sme spoločný názov skupiny: GORAL. V konkurencii desiatok folklórnych skupín z celej Európy sme získali Hlavnú cenu Smotra folklora 1977. Bol to veľký medzinárodný úspech. Smotra folklora je jedinečná súťaž najtradičnejších živých prejavov ľudového umenia, uvedených na scéne.
Na Polnočnú svätú omšu sa pripravovali všetci - mládež zo Suchej Hory i z Hladovky, muzikanti, tanečníci. Aj speváci na piesne v goralskom nárečí. Zozbieral som ich na výskumoch a vytriedil v spolupráci s domácimi pamätníkmi: Jánom Knapčíkom (výborný spevák a tanečník), Ľudovítom Dreveňákom (tanečník, vedúci folklórnej skupiny) a Petrom Jurčim (vedúci detského folklórneho súboru a učiteľ na ZŠ). Pri nácvikoch pomáhal aj Ernest Jarolín (umelecký vedúci folklórneho súboru Oravan z Nižnej n/Oravou).
Významnou mierou prispel Vsdp. dekan Michal Tondra, ktorý bol vyše šestnásť rokov farárom v Hladovke s pôsobnosťou i v okolitých obciach. Hneď pri prvom rozhovore o námete bol nápadom nadšený a prijal pozvanie, aby celebroval túto svätú omšu (nakoľko v tom čase už pôsobil v Trstenej). Koncelebroval Ján Kekeľák. Vsdp. Michal Tondra mal pôvodne koncelebrovať Polnočnú svätú omšu v Spišskej kapitule pri bratovi. J.E. Arciskupovi Tondrovi, no vybral si „Goralské pastorále“ v Hladovke.
Bolo treba mnohých presvedčiť, že liturgia omše môže byť trošku inak v historickejšom tvare, ako boli doteraz zvyknutí. Že kamery v kostole nebudú nikoho rušiť, ani sviatosť roka najsvätejšiu - narodenie Ježiška.
Prišiel očakávaný deň, všade plno snehu, mrzlo vyše -20°. Predpoludním 24. decembra 1990 sa vo farskom kostole goralskej obce Hladovka zišli mladí ľudia, aby kostol vyzdobili pre najkrajšiu chvíľu roka Vianoce. Stíhali sme to len, len. Osadili sme na stojanoch vysoké sviece po stranách strednej chodbičky medzi lavicami. Vyzdobili sme kostol, ihličnaté stromčeky, aby sme dôstojne privítali narodenie malého Ježiška. Ďalší zabezpečili vyzdobené vozy, sane, kone. Iná atmosféra ako roky predtým. Nielen zmenami v spoločnosti, ale i s troškou napätia v očakávaní niečoho nového...
Nad goralskými dedinkami sa zvečerievalo. Gazdovia obchodili domáce zvieratá, upravili im symbolicky obydlie na znak, aby aj v budúcom roku v dobrom zdraví zvládli opateru lichvy a domácich zvierat (nesmel im v tom nikto pomáhať). Gazdinky pripravovali slávnostnú večeru. Po vinšovaní popod oknami (mladí Betlehemci aj rôznej pleti), gazdiná pozvala celú rodinu k slávnostnej štedrej večeri. Otec - gazda zavinšoval rodine - blízkym, vzdialeným a spomenul i blízkych zomrelých. Aj orechy leteli do štyroch kútov miestnosti, aby sa na nikoho nezabudlo... A všetci sa spoločne pomodlili...
V domoch pomaly zhasínali svetlá a ľudia sa schádzali do kostola. Prichádzali aj členovia folklórnej skupiny Goral spievajúc s muzikou pešo aj na saniach, i na voze. Rolničky zvonili do spevu a fŕkania koní.
Dôstojne sme privítali narodenie Ježiška a naša radosť bola o to väčšia, že sme sa všetci cítili ozaj slávnostne. V plnom - najväčšom kostole v okolí, sa tiesnili stovky veriacich. Viacerí z prítomných boli odetí v krojoch. Polnočná svätá omša začala zhasnutím tlmených svetiel. Do tmy zazneli prvé tóny „Číííha noc, švjeééénta noc, syčko spííí, syčko šňííí,...“ Dievčence zažali postupne desať vysokých sviečok. Postupne sme rozsvietili celý kostol.
A zahrala 17-členná muzika detí, mládež i skôr narodení (viedol ich primáš Ján Šimek). Väčšina piesní znela v goralskom nárečí, ktoré sme starostlivo naštudovali. Počas svätej omše sme netradične zaradili „Klaňanie pri Betleheme..." Stredom kostola prichádzali spievajúci pastieri. Mládenci odetí ako valasi zo salaša. Najstarší mládenec mal na pleciach väčšiu ovčiu kožušinu. Ked prechádzali pred oltárom, otočili sa napravo ku Betlehemu a skláňali sa do poklony Ježiškovi v Betleheme.
Živý baranček na pleciach mladého pastiera viackrát zabľačal. Bol to úžasný moment. Takže nebola to iba ovčia huňa, ale živý baranček. O živom barančekovi som nevedel. Toto originálne prekvapenie pripravil sám pán farár Michal Tondra. Na záver omše sa Ježiškovi v Betleheme poklonili aj ďalší prítomní.
Pán farár zaželal: Pokojné, šťastné a požehnané sviatky Krista Pána narodenia. ...A dodal: „Stretneme sa pred kostolom...“ A veruže sa nikomu domov nechcelo, aj keď riadne mrzlo. Nálada sa preniesla pred kostol. Mládenci plieskali bičmi a spievali sme ešte vyše hodiny známe goralské piesne. Mnohé z nich predspevoval Vsdp. Michal Tondra. Potom sa ľudia pomaly rozchádzali. Sneh vŕzgal pod nohami a spevy doznievali v skupinkách ľudí po ceste domov. V niektorých domoch sa spievalo ešte nad ránom.
Založili sme tradíciu, na ktorú pekne spomínali mnohí na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci (v roku 1991, aj v ďalších rokoch). Hovorili o väčšom záujme o tradičnú ľudovú kultúru zo Suchej Hory a Hladovky. Opäť sa takmer v každej rodine usilovali obnoviť kroje, či zabezpečiť nové. Niektorí sa zapojili aktívne do folklórnej skupiny spevom, tancom, či hrou na husle, alebo basičky. A Goralské polnočné sväté omše, ktoré sa konali následne každý rok, mali podobný obsah ako v roku 1990.
Po rokoch sme sa opäť stretli na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Brestovej - Zuberci. Priateľské zvítanie sa s mladými muzikantmi zo Suchej Hory a rad spomienok. Jeden z nich sa mi prihovoril: „To Vy ste vtedy s nami cvičili tú Polnočnú omšu? Viete, odvtedy sa už ľudia u nás tak nehanbia za kroje. Je to aj vďaka pánovi farárovi Jozefovi Golvoňovi, ktorý vie tak krásne hovoriť o každom kúsku kroja, o hrdosti, ktorú človeku dávajú práve ľudové tradície, zvyky a obyčaje... S folklórnou skupinou usilovne pracuje učiteľka Mgr. Janka Harmatová, ktorá s nami pripravuje rôzne typy programov“
Bolo príjemné ich počúvať... To, čo sme v roku 1990 začali, malo dlhodobý účinok. Mladým nadšencom som povedal, že ak zoženieme koruny, zopakujeme nahrávku, ako poctu k 10. jubileu. Potešili sa.
Podarilo sa nám nájsť ochotných kamarátov a nahrávka sa podarila.
A vy milí priatelia vypočujte si jubilejnú - desiatu Polnočnú svätú omšu
Goralské pastorále (1999). Celebroval ju Vsdp. Jozef Golvoň. Úžasný to bol človek, veľmi ústretový a nápomocný. Tešil sa z folklórnej inakosti Polnočnej svätej omše. Všetkým vospolok odovzdal srdečné pozdravy, aj požehnanie od Vsdp. Michala Tondru, ktorý sa liečil.
Poďakovanie patrí ľudovej hudbe folklórnej skupiny Goral, pod vedením primáša Karola Šimeka, ktorý dodnes vedie chýrnu ľudovú hudbu (hrajú s ním aj jeho synovia). Poďakovanie patrí členom folklórnej skupiny Goral a jej vedúcej Mgr. Janke Harmatovej. Ďakujeme aj Rastislavovi Uhrinovi za spoluprácu pri vydaní MC kazety. Tiež všetkým Vám, ktorí ste boli nápomocní v našom spoločnom diele.
S úctou spomíname na zosnulých farárov: Vsdp. Mgr. Michala Tondru, Vsdp. Mgr. Jozefa Golvoňa. Na vedúceho folklórnej skupiny Ľudovíta Dreveňáka. Na učiteľa Petra Jurčiho, ktorý roky viedol detský folklórny súbor. Aj na Ernesta Jarolína, umeleckého vedúceho FS Oravan. Aj na vedúceho technického štábu Ing. Branislava Machaja.
Ďakujeme Marekovi Tapákovi, za vinšovanie. Ďakujeme aj Igorovi Baarovi za technickú pomoc.
Aj ja Vám vinšujem požehnané Vianočné sviatky!
Mgr. Art. Štefan Zima, Folklórna únia na Slovensku


Nahrávku venujeme pamiatke farárom: Vsdp. Mgr. Michalovi Tondrovi, Vsdp. Mgr. Jozefovi Golvoňovi. We dedicate this record to the memory of pastors: Vsdp. Mgr. Michal Tondra and Vsdp. Mgr. Jozef Golvoň.

ĽH FOLKLÓRNEJ SKUPINY GORAL ZO SUCHEJ HORY VEDIE PRIMÁŠ
FOLK MUSIC THE FOLK GROUP GORAL OF SUCHÁ HORA, LED BY
Karol Šimek: 1. a 2. husle/lst and 2nd violin
ČLENOVIA/MEMBERS
Daniel Kubica: 1 a 2 husle/lst and 2nd violin
Ján Simek: kontry/contra
Jozef Šuvada: 1 husle a kontry/1 violin and contra
Daniel Šuvada: kontry/contra
Ľubomír Jančo: basička/little bass
SPEVÁCKA SKUPINA FOLKLÓRNEJ SKUPINY, VEDÚCA
SONG GROUP OF THE FOLK GROUP, LED BY
Mgr. Janka Harmatová
Ján Knapčík: sólo spev/solo singer
POLNOČNÚ SVÄTÚ OMŠU SLÚŽI
MIDNIGHTHOLYMASS OFFICIATED BY
Vdp. Mgr. Jozef Golvoň
Sväté písmo číta/Holy Scripture read by
Helena Skorušová,
Mariana Masláková,
Andrea Hutlasová
Na organe hrá/Organ played by
Ján Šuvada a Angela Kozelová
Holý Mass recorded at the Church in village of Hladovka. December 24th, 1999.
Agentúra Anna - Red Green Recording štúdio
Produkcia / Production: Ing. Branislav Machaj - HAY Slovakia
Text, fbto / Script, photo: © Mgr art. Štefan Zima
Všetky práva sú vyhradené / All right reserved
Vydavateľ: Folklórna únia na Slovensku 2000, s finančným príspevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a podpory Ministerstva školstva SR.
Published by The Folklóre Union of Slovakia, 2000 with contribution from The State Found of Culture Pro Slovakia and Ministry of Education Slovak Republic.
Reedícia: Folklórna únia na Slovensku 2017 ©
Ďakujeme podporovateľom:
Hlavný sponzor: Prvá Stavebná Sporiteľňa a.s.
Sponzori: Ing. Vladimír Bajan (osobne). Ing. Juraj Blanár (osobne),
Obecný úrad Suchá Hora

Reedition by The Folklóre Union of Slovakia 2017 ©
We thank supporters:
Generál contribution from The: Prvá Stavebná Sporiteľňa a. s.
Other Contribution: Ing. Vladimír Bajan (personál present). Ing. Juraj Blanár (personál present), Municipal OJfice Suchá Hora
Živá nahrávka Goralskej Polnočnej omše
The live record ofThe Goral Midnight Mass
Address: Folklórna únia na Slovensku, Pražská 11, 811 04 Bratislava
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky informácie na tejto stránke slúžia len pre osobné - nekomerčné použitie. Pre zakúpenie CD použite uvedené kontaktné informácie uvedené nad týmto upozornením.