Zvyky a obyčaje v lete

 

2. Zvyky a obyčaje v lete

V Hladovke a Suchej Hore bolo vždy veľa práce so sušením sena. Aj napriek práci si však ľudia našli čas sa na chvíľu zastaviť, zhlboka sa nadýchnuť a zo srdca si zaspievať. 

Zvyky a obyčaje na Jána

Sviatok Jána bol úzko spätý s liečivou silou prírody. Ľudia sa domnievali, že na Jána mali všetky liečivé rastliny zvlášť silné a blahodárne účinky. Preto už včas ráno v tento deň chodili dievky zbierať rosu. Pripisovala sa jej zvláštna čarovná moc. Dievky sa v nej umývali, aby boli celý rok zdravé, červené, pekní a vždy svieže ako ranná rosa na Jána. Hovorilo sa, že na Jána má rosa liečivé účinky. Starí ľudia si preto v tejto rose umývali miesta, ktoré ich boleli. Chodili po tráve bosí, aby ich netrápila reuma. Ľubovník a iné liečivé rastliny sa zbierali vždy na pravé poludnie. Hovorilo sa, že vtedy trhané majú najlepšie liečivé účinky. Na Jána bola najlepšia a najšťavnatejšia aj tráva pre dobytok. Aj dnes ešte, hlavne starší ľudia, chodia na Jána zbierať liečivé byliny.

Odpust - hody

V Hladovke býva odpust na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý býva 15. augusta. Na sviatok Premenenia Pána, ktorý je tiež v auguste, býva odpust aj v Suchej Hore. Slávnosti obidvoch sviatkov sa prekladajú na najbližšiu nedeľu. Zvykom je, že sa v každom dome pripraví malá hostina a pozvú sa príbuzní a dobrí známi z okolitých dedín. Aj počas týchto dní sa ešte aj dnes vyoblieka hlavne mládež do goralských krojov. Celá dedina sa takto vyobliekaná stretne na slávnostnej omši. Do liturgických spevov sa zapájajú nielen veriaci farnosti, ale aj spevokoly, hrá goralská muzika a spievajú sa aj goralské piesne. Tento zvyk je ešte stále živý v oboch goralských obciach.