Vystúpenia DFS Goral z Hladovky

 

Zoznam vystúpení DFS Goral, ku ktorým sa našli nejaké záznamy. V prípade, že sa nájdu ďalšie (napr. diplomy, zápisky na fotografiách a pod.) postupne ich doplníme.

DFS veľmi často vystupoval pri rôznych príležitostiach v obci, na prvomájových oslavách, počas náboženských sviatkov a pod. a tie sa obyčajne nezaznamenávali.

 

* 2024 *

4. 5. 2024
Dňa 4.5.2024 sa naši žiaci DSF Goral zúčastnili Krajského kola postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, ktoré sa konalo v Kamennej Porube. Umiestnili sa v ZLATOM PÁSME a chlapci Goralskej muziky získali aj cenu starostu obce.

21. 3. 2024
Dňa 21.3.2024 sa v Kultúrnom dome v Habovke sa konalo Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí. Nechýbali tam ani členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral, ktorý už od roku 1957 vzorne reprezentuje našu obec a naše goralské tradície na rôznych podujatiach nielen na Slovensku, ale z času na čas aj za jeho hranicami. Aj v tejto súťaži nás vzorne reprezentovali a ich usilovná príprava im priniesla aj veľmi pekné umiestnenie. Detská ľudová hudba i speváčky sa umiestnili v zlatom pásme a zaistili si tak postup do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 4.5.2024 v Žiline. 

 

* 2023 *

28. 7. 2013 - vystúpenie DFS  v Dlhej nad Oravou - Obecné slávnosti Pod Ostrým Vrchom 

13.12.2023
Pod záštitou Oravského kultúrneho centra Dolný Kubín sme sa dňa 13. 12. 2023 spolu so žiakmi našej školy boli kultúrne vyžiť. V kultúrnom dome v Trstenej sa nám v programe Oravské Vianoce predviedol detský divadelný súbor Úsmev z Babína. Predviedli sa nám v predstavení Betlehemská hra. Po nich svoj herecký aj spevácky talent ukázali aj naše hladovské deti z detského folklórneho súboru Goral pod vedením Hanky Harmatovej. Na záver sme mohli vidieť zdobenie perníkov. Ďakujeme za príjemne strávený vianočný čas.

25. 3. 2023 - Dňa 25. 3. 2023 sa deti s DFS Goral zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky Oravské krpčeky s podtitulom Eniki beniki. Naši súboristi sa predstavili s programom Cepeňe (Čepčenie). Každé malé dievča očakáva kedy príde deň a ona sa bude vydávať... V silnej konkurencii si vytancovali Strieborné pásmo.

 
* 2022 *
16. 11. 2022 - Vystúpenie DFS v programe Privítajme starkých v škole - https://eu.zonerama.com/jurci/Album/9155645

1. - 3. 7. 2022 - V dňoch 1. až 3. júla 2022 nás Dievčenská spevácka skupina pri DFS Goral reprezentovala na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka, ktorá sa konala počas Folklórneho festivalu vo Východnej.

* 1968 *
21. 4. 2022
- Dňa 21. 4. 2022 sa v Nižnej konalo regionálne kolo folklórnej súťaže Vidiečanova Habovka. Úsilie a zanietenie našich detí pre goralskú pieseň z DFS Goral bolo odmenené zlatým pásmom v kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny a spevácke duá, kde si Peťa a Klaudia Bušové vyspievali priamy postup do krajského kola.


* 2021 *
Roky 2020 a 2021 poznamenala pandémia Corona virusu a tak sa viacero pravidelných podujatí nekonalo, čo sa prejavilo tiež aj na účinkovaní DFS na týchto akciách, prehliadkach a súťažiach.

 
* 2020 *

* 2019 *

23. 6. 2019 - Vystúpenie DFS v programe Dňa rodiny 

14. 3. 2019 - Vo štvrtok, 14. marca 2019, Oravské kultúrne stredisko organizovalo súťaž pre detské folklórne súbory z Oravy pod názvom Oravské krpčeky. Na tejto súťaži nechýbal ani náš DFS Goral. Nová zostava DFS Goral nielen tancovala a spievala, ale aj hrala. Porota im udelila strieborné pásmo.

 
* 2018 * 
16. 11. 2018 - Vystúpenie DFS v programe Privítajme starkých v škole.

1. 7. 2018 - Vystúpenie DFS na Folklórnom festivale vo Východnej a to v nedeľňajšom programe Michala Nogu.

16. 6. 2018 - Vidiečanova Habovka
Nielen na Kubínskych spievankách, ale aj na celoštátnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Vidiečana Habovka potvrdila Zlatica Kubicová, že dievčatá v Hladovke vedia spievať. Aj na tejto celoslovenskej súťaži, ktorá sa konala dňa 16. 6. 2018, si v kategórií sólistov spevákov vyspievala krásne Zlaté pásmo a získala titul laureáta súťaže. Výborne si počínala aj detská goralská muzika v zložení Andrej Kubica, Gabriel Buš, Mário Šprlák a Andrej Brnušák. Chlapci obsadili krásne Zlaté pásmo.

29. 4. 2018 Vystúpenie DFS na krajskej prehliadke folklórnych súborov

22. 3. 2018 - Oravské spievanky - okresná súťaž
Ako každý druhý rok, tak aj v tomto roku sa náš DFS Goral zúčastnil regionálnej prehliadky hudobného folklóru Oravské spievanky, ktoré sa uskutočnili 22. 3. 2018 v Nižnej. O talenty nebola núdza a pravdaže zaskveli sa aj tie naše. Nielen sólistky Veronika Masláková a Viktória Harmatová, ktoré postúpili na Krajskú súťažnú prehliadku. Priamy postup získala aj Zlatica Kubicová a goralská muzika v zložení Andrej Kubica, Gabriel Buš, Andrej Brnušák a Mário Šprlák. Dievčenská spevácka skupina, ktorá už súťažila v novom, mladšom zložení, zabojovala a tiež postupuje na krajskú prehliadku do Dolného Kubína. Dúfame, že sa im bude dariť aj na krajskej prehliadke a potvrdia, že stále patria medzi tých najlepších v kraji.

* 2017 *
18. 11. 2017 - Tanečný dom
Na sobotu 18. 11. 2017 pripravilo OZ Vjecna, v spolupráci s OÚ Hladovka, ZŠ s MŠ Hladovka, Červeným krížom Hladovka a DFS Goral 4. tanečný dom na Hornej Orave, ktorý sa začal s maličkým oneskorením o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Hladovke. Po vystúpení DFS Goral z Hladovky nasledovala výuka tanca. Najskôr sa prítomní, za sprievodu mládežníckej goralskej muziky z Hladovky, učili goralské tance. Lektorovali súrodenci Santrovci - Jakub a Miška zo Suchej Hory. Po krátkej prestávke začal výuku Matej Vreštiak so svojou tanečnou partnerkou. Zamerali sa na tance z Kokavy nad Rimavicou (región Gemer-Malohont). Do tanca zahrala Ľudová hudba Michala Pagáča. Večer všetci zakončili ľudovou tanečnou zábavou.

28. 10. 2017 - 60. výročie DFS Goral
V sobotu, 28. októbra 2017, si náš DFS Goral pripomenul 60. výročie svojho založenia. V telocvični základnej školy sa stretli súčasní i bývalí členovia tohto súboru a svojimi vystúpeniami sa predstavili obyvateľom Hladovky i hosťom z okolia a z družobnej obce Raciechowice. Milú slávnosť otvorili najmladší členovia DFS Goral. Hostí i všetkých prítomných privítal starosta Marián Brnušák a začiatok programu spestrili odchovanci DFS Goral – suchohorskí gorali s muzikou Karola Šimeka a bratmi Chovančákovými. Po nich vystúpili sestry Harmatové, ku ktorým sa pridali aj ich dcéry a vnučky. Jubilujúcemu súboru prišla hudbou zablahoželať aj muzika Andrzeja Karpiela – Leśniaki – z druhej strany hraníc, spod Giewontu. Po nich vystúpili dievčatá, ktoré si ako členky súboru z celoslovenskej súťaže v roku 2000 odniesli titul Laureát. Ten istý titul získali v rokoch 2012 a 2014 aj ďalší účinkujúci – chlapci z Goralskej muziky z Hladovky. Väčšina speváčok ženskej skupiny Gurňanki, ktoré vystúpili po nich, sú tiež bývalými členkami nášho súboru. Vystúpenie FSk Goral zo Suchej Hory predchádzalo poďakovaniu bývalým vedúcim DFS Goral a významným hosťom. Na záver programu nesmela chýbať pieseň Goraľu cy či ňe žaľ, ktorú spievali naozaj všetci prítomní. Nasledovalo pohostenie pre pozvaných hostí, účinkujúcich a ich rodičov, ale aj chutný závin pre odchádzajúcich a zábava pri goralskej muzike dlho do noci.

5. 8. 2017 - Detský folklórny súbor sa 5. 8. 2017, spolu s Goralskou muzikou, zúčastnil 42. Podroháčskych folklórnych slávnosti v Zuberci - Brestovej, kde si svojim vystúpením pripomenul 60. výročie svojho založenia.

28. 4. 2017 - Stavanie mája a odovzdávanie hasičského auta - zúčastnili sa ho aj členovia

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline i zástupcovia DHZ z blízkeho okolia a družobnej obce z Poľska. Po slávnostnom odovzdaní a príhovoroch vozidlo požehnal náš duchovný otec Ondrej Lajčin. O dobrú náladu sa postaral náš DFS Goral a goralská muzika. Pre všetkých bolo pripravené aj malé pohostenie a hoci celý čas pršalo, ešte dlho po skončení oboch akcií sa pred obecným úradom spievalo, tancovalo a hralo.

30. 4. 2017 - Kubínske krpčeky - krajská prehliadka
Dňa 30. apríla 2017 sa v Dolnom Kubíne tancovalo a spievalo. Tento deň patril krajskej súťažnej prehliadke DFS z regiónov Orava, Turiec, Liptov, Kysuce a Horné Považie. Náš DFS opäť presvedčil porotu o svojich kvalitách, umiestnil sa v Zlatom pásme a postúpil na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa bude konať v Likavke.

23. 3. 2017 - Dňa 23. 3. 2017 sa náš DFS Goral zúčastnil regionálnej súťaže detských folklórnych súborov v Nižnej nad Oravou s programom "Cepjarky". Spomedzi osemnástich DFS z celej Oravy náš DFS Goral postupuje na Krajskú súťaž DFS, ktorá sa uskutoční v Dolnom Kubíne, aby nielen reprezentovali, ale opäť sa pokúsili o postup na Celoslovenskú súťaž do Likavky.


* 2016 *
11. 12. 2016 - vystúpenie DFS pri príležitosti vianočných trhov

23. 10. 2016 - vystúpenie DFS v rámci stretnutia s dôchodcami

26. 6. 2016 - vystúpenie DFS v rámci Dňa rodiny

30. 4. 2016 - vystúpenie DFS pri stavanie mája

24. 4. 2016 - Kubínske spievanky
V upršanú nedeľu, 24. apríla 2016, sa DFS Goral zúčastnili Krajskej prehliadky detských folklórnych súborov v Dolnom Kubíne s názvom Kubínske spievanky. Speváčky, muzikanti a sólistky sa umiestnili v zlatom pásme, a aj tentokrát porota vybrala na celoslovenskú prehliadku Vidiačanová Habovka zástupcov nášho súboru - naše sólistky - Zlaticu Kubicovú a Magdalénu Hutlasovú. Kto máte rád folklór, príďte ich podporiť na Vidiečanovú Habovku, ktorá bude v dňoch 11. - 12. 6. 2016 v Habovke.

11. 4. 2016 - V pondelok 11. 4. 2016 bol náš Dfs Goral pozdraviť predstaviteľov zástupcov slovenských a poľských obcí, ktorí boli na kontrolnom dní dobudovanej slovensko-poľskej cyklotrasy a povzbudiť všetkých, ktorí pri tejto príležitosti na bicykloch absolvovali trasu z Hladovky do Nového Targu.

18. 3. 2016 - Regionálna prehliadka folklórnych súborov
Dňa 18. 3. 2016 sa v Nižnej uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, spevákov, inštrumentalistov a speváckych skupín pod jedným názvom ORAVSKÉ SPIEVANKY, na ktorej pravdaže nechýbali ani členovia Detského folklórneho súboru Goral z Hladovky. Ich prípravu a celkový výkon ohodnotila porota jednoznačným postupom na Krajskú súťažnú prehliadku Kubínske spievanky. Postúpili nielen sólistky Magdaléna Hutlasová a Zlatica Kubicová, ale aj spevácka skupina dievčat súboru Goral a do tretice aj goralská muzika v zložení Andrej Kubica, Gabriel Buš, Andrej Brnušák a Mário Šprlák.

* 2015 *
6. 6. 2015 - vystúpenie DFS na celoštátnej prehliadke DFS v Likavke, kde náš DFS Goral skončil v Zlatom pásme.

31. 5. 2015 - Vystúpenie DFS v programe Dňa rodiny v Hladovke
Pekné počasie v nedeľu 31. 5. 2015 bolo prvým predpokladom, že sa chystaná akcia - Deň rodiny - vydarí. Pre všetkých obyvateľov našej obce ho pripravili pracovníci obecného úradu, členky červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor a učitelia ZŠ s MŠ v Hladovke. O 13:00 hod. sa všetci stretli v areáli školy a po krátkom príhovore starostu obce sa v kultúrnom programe najskôr predstavili so svojim tancom žiaci tretieho ročníka, potom žiaci z materskej školy a nakoniec DFS Goral a najmladší muzikanti.

8. 5. 2015 - Súťaž School Dance
Aj naša základná škola sa v tomto roku po zapojila to veľkej tanečnej súťaže pre materské, základné a stredné školy The SCHOOL DANCE, ktorú už štvrtýkrát prináša Nezisková organizácia EDULAB a tanečná akadémia Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka DANSOVIA. Aj takýmto spôsobom chce naša škola zviditeľniť prácu našich žiakov - činnosť DFS Goral a tým aj samotnú školu a obec Hladovku. V rámci súťaže bola vytvorená aj prezentácia našej školy v PREZI, ktorú nájdete na adrese: https://prezi.com/czgeftoq6szo/copy-of-learn-prezi-fast/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

30. 4. 2015 - Stavanie mája - Vo štvrtok 30. 4. 2015 sa tak, ako každý rok, zúčastnili aj žiaci našej školy v peknom prostredí, v strede dediny, medzi obecným úradom, škôlkou, kostolom a farou tradičného stavania mája. Za vyhrávania detskej goralskej muziky dievčatá vyzdobili máj, ktorý potom mládenci a muži postavili v strede dediny. Všetkým sa ušlo i malé občerstvenie v podobe pagáčikov, chleba s masťou a cibuľou a minerálka. Potom sa všetci presunuli do areálu školy, kde najskôr chlapci postavili máj svojim spolužiačkam aj pri škole a potom sa všetci pozvaní hostia - mládež, rodičia, starí rodičia a ďalší obyvatelia našej obce pohodlne usadili k stolom na chodbu školy, kde sa všetkým predstavili najskôr najmladší goralskí muzikanti, po nich nasledovalo vystúpenie Detského folklórneho súboru a nakoniec sa po prvý krát na verejnosti predstavili aj mladí heligonkári, ktorých na ich prvom verejnom vystúpení podporili aj ich otcovia. Členovia DFS pozvali do tanca aj prítomných divákov, čo sa stretlo s nemalým ohlasom:) Aj takýmto spôsobom sa naši žiaci podieľajú na uchovávaní tradícií našich predkov. Nasledovalo ešte malé posedenie spojené so spievaním pri heligónkach. 

26. 4. 2015 - Nedeľa 26. 4. 2015 bola nielen slnečná, ale pre máš súbor Goral veľmi úspešná, pretože na krajskej súťažnej prehliadke Kubínske krpčeky si vybojovali prvé miesto, a postup na Celoštátnu súťažnú prehliadku do Likavky. Ich vystúpenie sa páčilo nielen porote ale aj vďačnému publiku.

25. 3. 2015 - Oravská prehliadka DFS. Dňa 25. 3. 2015 sa súbor Goral z Hladovky zúčastnil na súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov z celého Oravského regiónu. Hojná účasť na tejto súťaži svedčí, že deti z Oravy radi tancujú a naše deti zo všetkého najradšej vyhrávajú. Ich úsilie bolo odmenené postupom na Krajskú súťažnú prehliadku Kubínske krpčeky do Dolného Kubína v nedeľu 26. 4. 2015, kde budú bojovať o postup na celoslovenskú súťažnú prehliadku do Likavky....

 

* 2014 *
14. 12. 2014 - Aj v nedeľu 14. 12. 2014 bola naša škola otvorená. A privítali sme v nej nielen žiakov, ale aj ich rodičov, starých rodičov, ale aj ďalších obyvateľov s našej obce i zo Suchej Hory. Najskôr sa žiaci predstavili v bohatom kultúrnom programe. Ako prvý sa predstavil Detský folklórny súbor Goral, potom žiaci z materskej školy a nakoniec ostatní žiaci našej základnej školy. 

7. 6. 2014 - V dňoch 7.- 8. júna 2014 na Detskom festivale hudobného folklóru Vidiečanová Habovka naši najstarší muzikanti - primáš Adam Harmata, basička - Šimon Kubica, kontráši - Jakub Šprlák a Tomáš Kubica, obhájili titul LAUREÁT spred dvoch rokov. A aby toho nebolo málo, aj naša sólistka Viktória Harmatová získala strieborné pásmo. Všetci sa nesmierne z týchto úspechov tešíme. Dúfame, že budú na sebe stále pracovať, aby tá naša goralská pieseň v Hladovke nikdy nezanikla. 

1. 6. 2014 - Dfs Goral v Raciechowiciach
Počas víkendu sa členovia nášho Detského folklórneho súboru zúčastnili v rámci projektu Šport a kultúra pod jednou strechou na oslavách Dňa detí v poľských Raciechowiciach. Okrem samotného vystúpenia sa zúčastnili aj rôznych športových aktivít, z ktorých si domov doniesli nejedno ocenenie. 

27. 4. 2014 - MsKs Dolný Kubín - V nedeľu 27. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnila krajská súťaž detského hudobného folklóru, Kubínske spievanky. V súťažnom programe sa predstavili hudobné a spevácke kolektívy, sólisti speváci a inštrumentalisti z piatich regiónov žilinského kraja – Liptov, Turiec, Orava, Kysuce a Horné Považie. Naše speváčky a muzikanti to nemali vôbec ľahké, pretože po slávnostnom obede po birmovke o 15:00 hod. nasadli do autobusu, aby ukázali čo v nich je. Odborná porota v zložení: Alžbeta Lukáčová, Adriana Jarolínová a Karol Kočík, kladne hodnotili úroveň súťaže a hlavne našich, pretože naši muzikanti opäť po dvoch rokoch získali najvyššie hodnotenie a to priamy postup na celoštátnu súťaž Vidiečanová Habovka, spolu so sólistkou Viktóriou Harmatovou. Spevácka skupina síce získala zlaté pásmo, ale k postupu to asi nestačilo, o krôčik ich predbehli a postúpili speváčky zo Suchej Hory. 

4. 4. 2014 - Nižnú rozveselili Oravskí speváci a muzikanti, medzi ktorými pravdaže nechýbali ani tí naši. Naše Goralské speváčky z DFS Goral postúpili na krajskú súťažnú prehliadku Kubínske spievanky. To isté sa podarilo aj sólistke Viktórii Harmatovej, ktorú na súťaž pripravovala Katarína Harmatová. A ako ináč, ani naša najstaršia detská goralská muzika, ktorá je súčasťou DFS Goral, nie je vínimkou. Dúfajme že na Kubínskych spievankách sa im bude dariť ešte viac.

  

* 2013 *
1. a 2. 6. 2013 - V dňoch 1. a 2. júna 2013 sa náš DFS Goral zúčastnil celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM. Spomedzi tých najlepších z celého Slovenska si naše deti vytancovali cenné striebro. 

21. 4. 2013 - bol pre náš DFS Goral opäť významným dňom. Zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky. Deti sa snažili zatancovať, zaspievať a zahrať tak, ako sa na goralov z Hladovky patrí, čo patrične ohodnotilo spontánne hľadisko búrlivým potleskom. Spomedzi 18 súťažiacich súborov náš DFS Goral získal priamy postup na Celoštátny detský folklórny festival Pod Likavským hradom v dňoch 1. - 2. júna 2013. 

4. 4. 2013 - Dňa 4. apríla 2013 sa náš Detský folklórny súbor Goral zúčastnil na regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov ORAVSKÉ KRPČEKY v Nižnej. Deti vo svojom programe Páračky, predstavili publiku goralské tance s doprovodom detskej goralskej muziky, ktorá v minulom roku získala titul laureáta. Títo muzikanti nielen hrali ale i tancovali, pretože ich už mohla vystriedať nová malá goralská muzika. Týmto programom si gorali z Hladovky vytancovali priamy postup na Krajskú súťažnú prehliadku Kubínske krpčeky.

 

* 2012 *
24. 6. 2012 - Vystúpenie DFS na galakoncerte v Czaslawiu v Poľsku.

24. 4. 2012 - Dňa 24. 4. 2012 sa DFs Goral zúčastnil školy tanca v Czaslawiu v Poľsku, kde sme sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce zoznamovali s folklórom v Poľsku. Už od začiatku školského roka sa postupne učíme dva tance - krakowiak a polonéza. Výsledok nášho snaženia budete môcť vidieť na galakoncerte v Czaslawiu dňa 24. 6. 2012. 

24. 4. 2012 - Účasť goralskej muziky DFS Goral na súťaži Kubinské spievanky - Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru. 

12. 4. 2012 - Oravské spievanky - Tesne po Veľkej noci 12. apríla 2012 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadalo súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru ORAVSKÉ SPIEVANKY 2012. Z našej školy sa súťaže zúčastnili: detská spevácka skupina DFS Goral pod vedením Mgr. Janky Vlčákovej, goralská muzika pod vedením Ľubomíra Harmatu ml. a zo sólistov Adam Harmata. Porota pochválila deti z Oravy, nakoľko ich výkony boli oproti ostatným regiónom na vyššej úrovni a dosť vyrovnané. Najväčšiu radosť z hodnotenie poroty mali chlapci z goralskej muziky, ktorí obsadili prvé miesto a postúpili na krajskú súťaž do Dolného Kubína.

 

* 2011 * 
16. 10. 2011 - Vystúpenie DFS na stretnutí so starými rodičmi 

18. 9. 2011 - Poľsko, Raciechowiceslávnosti "Jablka a hrušky". Predstavili sme sa programom "Kroviarky" a "O Janicku, serdecko" 

17. 4. 2011 - Dolný Kubín - krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky

24. 3. 2011 - Nižná - Oravské spievanky- Okresná súťaž DFS. Predstavili sme sa s programom pod názvom "Krovjarky" - zábava a tance dievčat pri pasení kráv. Program sa porote i divákom páčil až natoľko, že sme sa umiestnili na 1. mieste súbor postúpil na krajskú súťažnú prehliadku

  

* 2010 *
14. 11. 2010 - vystúpenie DFS v programe - Deň dôchodcov v KD a Uvítanie novonarodených občanov Hladovky na OÚ Hladovka.

19. 9. 2010 - Racziechowice - Poľsko- vystúpenie celého súboru v programe "Świenta Jablka i Gruski.

27. 6. 2010 - Hladovka- vystúpenie v programe "Deň rodiny".

13. 6. 2010 - Oravská Lesná - vystúpenie na folklórnom festivale Folklór bez hraníc.

6. 6. 2010 - V nedeľu dňa 6. 6. 2010 sa náš Detský folklórny súbor Goral v rámci Cezhraničnej spolupráce zúčastnil vystúpenia, ktoré zastrešovala ZŠ Trstená. Program sa uskutočnil v peknom prostredí na Hutách.

18. 4. 2010 - Dolný Kubín - Kubínske krpčeky- V nedeľu 18. 4. 2010 sa časť dievčenskej speváckej skupiny Detského folklórneho súboru Goral zúčastnila krajskej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. To, že sa práve najstaršie dievčatá nemohli súťažného vystúpenia zúčastniť (pretože v tom istom čase sa v našej obci konala birmovka) sa podpísalo na tom, že sa výrazne znížila šanca na ďalší postup. Aj napriek tomu sa vystúpenie našich dievčat porote veľmi páčilo a veríme, že aj tentokrát dôstojne reprezentovali svoju obec, seba i školu.

25. 3. 2010 - Nižná - Oravské spievanky- Dievčenská spevácka skupina Detského folklórneho súboru Goral sa vo štvrtok 25. 3. 2010 zúčastnila Oravskej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Nižnej. Tak ako už po minulé roky, aj tento rok postúpili na Krajskú prehliadku, ktorá sa aj tento rok bude konať v MsKs v Dolnom Kubíne dňa 18. 4. 2010.

5. 2. 2010 - Námestovo- Stretnutie súborov Kremienok z Bratislavy, detského folklórneho súboru Piľsko z Oravského Veselého a Dfs Goral z Hladovky. Okrem stretnutia ich však čakali dve spoločné vystúpenia pre základné školy z Námestova a jedno večerné vystúpenie pre verejnosť. Po vystúpení ich čakala ešte diskotéka a návrat domov.

 

* 2009 *
11. 2009 - vystúpenie DFS v rámci programu Stretnutie s dôchodcami v Hladovke

20. 9. 2009 - Czaslaw - Polsko- vystúpenie v programe Świeta Jablka i Gruski

13. 9. 2009- Krzywaczka - Polsko - vystúpenie v programe Świeta Jarzebiny

16. 8. 2009 - vystúpenie DFS v odpustovom kultúrnom programe v Hladovke

9. 8. 2009 - vystúpenie DFS v programe 34. ročníka Podroháčskch folklórnych slávností v Zuberci

13. 6. 2009 - Likavka - celoslovenská súťaž dfs Pod Likavským hradom - V sobotu dňa 13. 6. 2009 sa náš DFS Goral zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehliadky Pod Likavským hradom. Ako súbor s najnižšou vekovou hranicou si počínal veľmi dobre a zaradil sa do strieborného pásma, za čo získal ocenenie a diplom. Ďalší diplom mu bol udelený za štýlovú hudobnú interpretáciu.

5. 2009 - Vystúpenie DFS v programe pripravenom pri príležitosti Dňa matiek.

3. 5. 2009 - Dňa 3. 5. 2009 nám veľkú radosť urobil náš Detský folklórny súbor Goral, ktorý na krajskej prehliadke detských folklórnych súborov KUBÍNSKE KRPČEKY, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne, získal pekné prvé miesto a zabezpečil si tak postup na celoštátnu prehliadku.

2. 4. 2009 - Vo štvrtok dňa 2. apríla 2009 sa členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Oravské krpčeky, ktorá sa konala v Nižnej. O tom, že sa ich vystúpenie páčilo nielen divákom, ale aj porote svedčí aj to, že postúpili na krajskú prehliadku.

15. 2. 2009 - Štefanov nad Oravou- Benefičný koncert Kvapka šťastia - spolu s DFS vystúpila aj mládežnícka folklórna skupina z Hladovky a dievčenská country skupina Daily.

9. 1. 2009 - Hladovka- Koledovanie v obci. Aby ani naši domáci - rodičia, starí rodičia, známi,... neboli ukrátení o zážitok vidieť koľadu aj v našej obci, rozhodol sa náš DFS predviesť svoj program aj na domácej pôde, v obci. Najskôr sa so svojim pásmom kolied, vinšov, pastierkou hrou i poklonou Ježiškovi ukázali žiakom a učiteľom v škole, potom v materskej škôlke, na fare a obecnom úrade.

6. 1. 2009 - Trstená- Farský úrad Trstená zorganizoval na 6. 1. 2009 Benefičný koncert pri živom Betleheme na námestí v Trstenej. Na pozvanie farského úradu na tejto akcii opäť vystúpil aj náš DFS Goral s pásmom kolied, vinšov, pastierskou hrou i poklonou Ježiškovi, ktorý mal úspech u divákov na predchádzajúcich akciách v Rabčiciach a Nižnej. Zima, mráz počas celého benefičného koncertu nikomu nezabránil, aby sa vystúpenia zúčastnil. Účinkujúcich hrial dobrý pocit z toho, že sa vystúpenie divákom páčilo.

  

* 2008 *
21. 12. 2008 - náš DFS si zopakoval Scénický program o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií aj v Nižnej - Vianoce v Nižnej. V programe s pásmom kolied, vinšov, pastierkou hrou i poklonou Ježiškovi, ktorý zorganizoval miestny obecný úrad sa náš súbor veľmi páčil, o čom svedčí aj pozvanie na podobnú akciu do Trstenej.

7. 12. 2008 - 7. 12. 2008 sa v Rabčiciach uskutočnil Scénický program o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií - XIX. Oravské Vianoce, ktorého organizátorom bolo OOS v Dolnom Kubíne. Predstavil sa na ňom aj náš Detský folklórny súbor Goral s pásmom kolied, vinšov, pastierskou hrou i poklonou Ježiškovi. Vystúpenie našich žiakov 2. až 9. ročníka - spolu 40 žiakov - sa divákom veľmi páčilo no a najväčší úspech mali už tradične naše speváčky a muzika.

18. 11. 2008 - Dňa 18. 11. 2008 sa na našej škole konala Tvorivá dielňa pre vedúcich detských folklórnych súborov a skupín a učiteľov, ktorí vedú tanečné krúžky na školách. Tvorivá dielňa bola zameraná na spôsob vedenia súboru, prácu s deťmi v rôznych vekových kategóriách, na nácvik tancov a spevu goralského regiónu. Stretnutie sa konalo pod záštitou Osvetového strediska v Dolnom Kubíne. Tvorivú dielňu viedla Jana Vlčáková, ktorá predstavila svoju prácu s DFS Goral z Hladovky, ktorý predviedol svoj program.

9. 11. 2008 - Hladovka- Stretnutie s dôchodcami. V nedeľu 9. 11. 2008 sa členovia tanečného krúžku z prvého stupňa a členovia nášho detského folklórneho súboru Goral stretli s našimi občanmi, ktorí sú už v dôchodkovom veku a pripravili si pre všetkých prítomných kultúrny program.

21. 9. 2008 - Czaslaw - Poľsko- Dňa 21. 9. 2008 sa členovia nášho DFS Goral zúčastnili návštevy jednej zo spriatelených obci v Racziechoviciach v Poľsku, kde vystúpili v kultúrnom programe dňa "Świeto Jablka i Gruszki"

9. 8. 2009 - vystúpenie DFS v programe 33. ročníka Podroháčskch folklórnych slávností v Zuberci

13. a 14. 06. 2008- celoštátna súťaž ľudových hudieb, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a speváckych skupín - DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY v Rimavskej Sobote - dievčatá ako víťazky Krajskej súťažnej prehliadky reprezentovali nielen našu školu, ale celý Žilinský kraj. Porote sa ich spev veľmi páčil a ocenila ich zlatým pásmom, na čo boli dievčatá právom hrdé.

27. 4. 2008 sa členky nášho Detského folklórneho súboru Goral zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Kubínske spievanky 2008, ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. O tom, že si naše dievčatá počínali výborne svedčí aj postup na celoštátnu prehliadku.

4. 4. 2008 sa členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorý pôsobí pri našej ZŠ zúčastnili Regionálnej prehliadky detských ľudových hudieb, detských speváckych skupín a sólistov Oravské spievanky, ktorá sa konala v Dome kultúry v Nižnej. Blahoželáme dievčatám, ktoré svojim spevom presvedčili porotu a tak si zabezpečili postup na Krajskú prehliadku do Dolného Kubína. 

26. 1. 2008 - vystúpenie DFS v kultúrnom programe hasičov pre obyvateľov Hladovky

  

* 2007 *
18. 11. 2007 - žiaci prvého stupňa a detský folklórny súbor Goral si pripravili kultúrny program, s ktorým sa predstavili v toto nedeľné popoludnie na stretnutí s dôchodcami, ktoré pripravil obecný úrad.

12. 8. 2007 - vystúpenie DFS v programe odpustovej slávnosti v Hladovke pri príležitosti 220. výročia založenia farnosti a 410. výročia založenia obce. Potom pódium opäť patrilo goralskej muzike, v ktorej sme mohli vidieť muzikantov Harmatovcov, Kubicovcov, Greštiakovcov a Buša. 

4. 8. 2007 - vystúpenie DFS na Podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci - Brestovej, XXXII.

22. 7. 2007 - vystúpenie DFS na Folklórnych slávnostiach v Oraviciach

14. 7. 2007 - vystúpenie DFS na Detskom festivale v Mútnom 

17. 6. 2007 - členovia DFS sa zúčastnili vystúpenia organizovaného pri príležitosti Dňa otcov v Oravskom Bielom Potoku 

13. 5. 2007 - náš Detský folklórny súbor Goral vystúpil v Oravskom Bielom Potoku v programe pripravenom z príležitosti Dňa matiek. 

23. 4. 2007 - vystúpenie DFS na Okresnej súťaži DFS Kubínske krpčeky

13. 4. 2007 - členovia DFS nás reprezentovali na okresnej súťažnej prehliadke Detských folklórnych súborov Oravské krpčeky v Nižnej. Zúčastnilo sa jej 36 členov DFS ZŠ i žiaci MŠ

18. 2. 2007 - v nedeľu, si náš Detský folklórny súbor Goral pripomenul 50. výročie svojho založenia

 

* 2006 *
11. 2006 - vystúpenie DFS na rodičovskom Katarínskom plese

19. 11. 2006 - vystúpenie DFS v programe - Stretnutie s dôchodcami

23. 7. 2006 - vystúpenie DFS na Folklórnom festivale v Sihelnom 

16. 7. 2006 - vystúpenie DFS ma Folklórnom festivale v Malatinej

2. 7. 2006 - vystúpenie DFS na Folklórnom festivale v Podbieli

21. 5. 2006 - vystúpenie DFS v programe - Deň matiek v Hladovke 

30. 4. 2006 - Kubínske spievanky- krajský festival pre DFS- MSKS Dolný Kubín

17. 4. 2006 - Nižnianske spievanky- súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, spev. skupín, sólistov, spevákov a inštrumentalistov- okresné kolo - veľmi milo nás prekvapila a potešila spevácka zložka nášho Detského folklórneho súboru Goral a sólista Tomáš Šuvada, 6. B. Na okresnej prehliadke DFS s názvom Nižnianske krpčeky získali prvé miesto a postupujú do krajského kola. 

28. 2. 2006 - vystúpenie DFS na páračkách v Hladovke

27. 2. 2006 - Fašiangová pochôdzka po obci Hladovka - naši žiaci si pre obyvateľov obce pripravili malé prekvapenie. Členovia Detského folklórneho súboru si pripravili fašiangové pásmo, s ktorým sa vybrali do dediny a vytancovali všetkých, ktorých cestou stretli. Celou dedinou sa niesol spev, smiech a radosť detí i prizerajúcich sa. Netreba hádam ani spomínať, že prvým, koho sprievod vytancoval bola naša pani riaditeľka, potom pani školníčka a páni učitelia. 

26. 2. 2006 - Pri príležitosti 7. výročia vzniku dievčenskej country skupiny Kamienok (15. marec) a v rámci príprav na okrúhle 50. výročie založenia Detského folklórneho súboru Goral (vznikol vo februári 1957) dievčenská country skupina Kamienok a Občianske združenie Prameň v Hladovke pripravili na nedeľu 26. 2. 2006 pre obyvateľov obce a okolia kultúrny program s názvom Tancujte s nami. V programe vystúpili žiaci materskej a základnej školy z Hladovky, predstavil sa Detský folklórny súbor Goral, svojim tancom nás potešili aj žiačky 3. ročníka zo ZŠ z Vitanovej a hosť programu - detská tanečná country skupina Hop Cup z Nižnej. 

Február 2006 - Koledovanie v Tokarni - Poľsko

 

* 2005 *
20. 11. 2005 vystúpenie DFS na stretnutí s dôchodcami

30. 10. 2005 -Vystúpenie DFS s príležitosti otvorenia novej budovy obecného úradu v Hladovke

8. 5. 2005 - vystúpenie DFS pri príležitosti Dňa matiek v Hladovke

23. 4. 2005 - vystúpenie DFS na rodičovskom plese

8. 2. 2005 - vystúpenie DFS na Páračkách 2005 - O zábavu sa postarala ľudová hudba - súrodenci Greštiakovci a M. Chovančák

20. 1. 2005 - Speváčky DFS i Folklórnu skupinu zo Suchej Hory mohli vidieť účastníci Plesu Oravcov v Bratislave v ich spoločnom programe goralských piesní z Hladovky a Suchej hory.

8. 1. 2005 - Program pre občanov Hladovky spolu s hosťami z Poľska – z Tokarnie - tí, ktorí vystúpenie DFS a ich pásmo kolied nemali možnosť vidieť v predchádzajúcich dňoch si ho mohli pozrieť v spoločnom kultúrnom programe, ktorý pre občanov obce pripravili s hosťami z družobnej Tokarnie z Poľska. Hostia z Poľska pripravili krátky program najskôr priamo na sv. omši v kostole, kde zahrala a zaspievala detská dychová hudba niekoľko vianočných piesní a potom už v kultúrnom dome, kde sa predstavili aj s programom kolied a goralských piesní a tancov.

5. 1. 2005 - Koledovanie po obci Hladovka - s celým pásmom kolied sa Dfs predstavil celej obci, keď navštívil všetkých, ktorí si to želali. Objavil sa tak nielen v domácnostiach, obecnom úrade, v škôlke, ale nezabudol ani na školu a svojich učiteľov a celé pásmo im predviedol priamo v zborovni.

 

* 2004 *
19. 12. 2004 - vystúpenie DFS na Slávnostiach divadelníkov v Podbieli

12. 12. 2004 - vystúpenie DFS v programe Vyšehradské Vianoce - Zuberec

21. 11. 2004 - vystúpenie DFS v programe na Stretnutí s dôchodcami v Hladovke

5. 9. 2004 - detská ľudová hudba DFS Goral sa zúčastnila a vystúpila na Športových dňoch v Habovke

4. 6. 2004 - žiaci nášho DFS Goral sa zúčastnili 7. ročníka DFF "Očová 2004" v Očovej. Naši žiaci sa predstavili dvoma pásmami v troch vystúpeniach. Prvý blok spevu a tanca (10 min) mal názov Gorale, gorale a druhý blok goralských detských hier a tancov (10 min.) mal názov "Lúčne hry". Hoci išlo o nesúťažnú prehliadku DFS, Marek Števuliak získal cenu "najlepšieho sólistu" celého festivalu.

25. 5. 2004 - vystúpenie DFS na Folklórnych slávnostiach v Sihelnom

23. 5. 2004 - vystúpenie DFS v programe pri príležitosti Dňa matiek v Hladovke

16. 5. 2004 - náš Detský folklórny súbor goral sa zúčastnil nedeľného popoludnia v Suchej Hore, kde svojim vystúpením spestril program "Folklórna nedeľa v Suchej Hore", ktorého sa zúčastnilo niekoľko folklórnych skupín z blízkeho okolia i susedného Poľska.

25. 4. 2004 - vystúpenie DFS v programe Slávik Slovenska

25. 4. 2004 - v doobedňajších hodinách sa naša detská ľudová hudba DFS Goral zúčastnila Krajskej prehliadky detských ľudových hudieb v Dolnom Kubíne.

25. 3. 2004 - pätnásť členov nášho Detského folklórneho súboru Goral sa zúčastnilo okresnej prehliadky DFS v Nižnej - Nižnianske spievanky. 10 dievčat a jeden chlapec súťažili v sólovom speve aj ako spevácka skupina. Štvorčlenná detská goralská muzika bojovala o postup na krajskú súťaž Kubínske krpčeky. Vystúpenie sa im vydarilo a muzika DFS postúpila na krajskú súťaž.

20. 3. 2004 – Vystúpenie DFS na Sneme KDH v Hladovke za účasti p. Hrušovského (predseda KDH)

24. 2. 2004 - vystúpenie DFS na Hladovských páračkách 

22. 2. 2004 - Tancujte s nami v Hladovke - DFS sa predstavil s programom: Pasala volki, Spevy a tance, Oj Jane, Jane

29. 1. 2004 - vystúpenie detskej goralskej muziky DFS Goral z Hladovky v Habovke na súťaži Slávik materských škôl.

 

* 2003 *
23. 11. 2003 - vystúpenie DFS na stretnutí s dôchodcami

17. 6. 2003 - detský folklórny súbor Goral navštívil Piešťany, kde so svojim programom vystúpil na vyhodnotení "Naj..." žiakov piešťanských základných škôl, na Piešťanskom festivale Talenty 2003. Svoj program predviedol aj na verejnosti, prezrel si kúpeľné mesto Piešťany a na "vlastnej koži vyskúšal" teplotu piešťanského kúpaliska. Túto akciu podporilo Občianske združenie Prameň v Hladovke.

25. 5. 2003 - vystúpenie DFS v programe Ovčiarska nedeľa - Múzeum Lipt. dediny v Pribiline – FSK Goral S. Hora, DFS Goral Hladovka. Predstavili sa s programom Ovjecki na holi“ (goralské piesne a tance) a ,, Zyjdžeme še na doľiňe“ (lúčne hry a tance detí).

Členovia DFS GORAL (5.5.2003)
- sólisti tanečníci: Marek Števuliak, Michal Motýľ, Róbert Chovančák, Dominika Bonková, Zdenka Kubicová, Katarína Bušová, Veronika Hubjaková, Barborka Gazdíková
- tanečníci: Dominika Gallasová, Janka Hrubcová, Mária Harmatová, Lucia Kubicová, Emília Šprláková, Simona Jančová, Lucia Harmatová, Dominika Šikiňová, Simona Bellová, Veronika Greštiaková, Katarína Tokarčíková, Marcelka Brnušáková, Daniela Bonková, Patrik Harmata, Dušan Harmata, Erik Petrek, Erik Miklušek, Jakub Šuvada, Matej Motýľ, Patrik Kováč
- muzika: Martin Chovančák - prim. Dušan Greštiak - kontry, Zuzana Greštiaková - kontry, Pavol Greštiak - basa

26. 2. 2003 - vystúpenie DFS na páračkach v Hladovke

16. 2. 2003 - vystúpenie DFS v kultúrnom programe pod názvom Tancujte s nami v Hladovke

 

* 2002 *
20. 8. 2002 -Vystúpenie na obecnej slávnosti (odpuste)- FSK Goral S. Hora DFS Goral Hladovka - Liptovské Matišovce. Pozval nás p. starosta Ján Jaňák.

11. 8. 2002 - vystúpenie DFS Goral z Hladovky a FSk Goral zo Suchej Hory na 4. ročníku FS v Práznove

23. 6. 2002 - detská ľudová hudba si bola zahrať v programe, ktorý pre obyvateľov blízkeho mestečka Trstená pripravila tamojšia Základná umelecká škola a dôstojne tak reprezentovala "farby našej školy".

19. 5. 2002 - Vystúpenie v programe Deň matiek v Hladovke

5. 5. 2002- Kubínske spievanky- krajský festival pre DFS- MSKS Dolný Kubín -spev. skupina detí: Janka Hutlasová, Katarína Šuvadová, Daniela Skorušová, Ivana Gembalová – muzika detí: Martin Chovančák – prim., Dušan Greštiak- kontra., Pavol Greštiak- basa.

4. 5. 2002 - Detská ľudová hudba sa už druhý krát prezentovala v programe "Staré nôty mladých strún" aj priamo v Zuberci.

3. 5. 2002 - Detská ľudová hudba sa v rámci programu "Staré nôty mladých strún" predstavila v spoločnom programe hostí z Bulharska (ľudový mandolínový súbor), z Nižnej (súrodenci Kyčinovci), Podbieľa (Murínovci) žiakom Základnej školy R. Dilonga v Trstenej a Základnej školy - štátna v Trstenej.

12. 4. 2002 – účasť DFS na „Nižnianských spievankách 2002“ – Oravská prehliadka detských ľudových hudieb, detských speváckych skupín a sólistov – dom kultúry Nižná:
- spevácka skupina (Jana Hutlasová, Katarína Šuvadová, Daniela Skorušová, Ivana Gembalová) – postup na krajskú prehliadku – pripravovala – Mgr. Janka Harmatová
- muzika (Martin Chovančák-prim, Dušan Greštiak-kontry, Pavol Greštiak-basa) – postup na krajskú prehliadku – pripravoval M. Jurči - spevácka skupina aj detská goralská muzika získali prvé miesta vo svojich kategóriách a postúpili na krajskú prehliadku do Dolného Kubína

11. 2. 2002 – vystúpenie DFS na páračkách poriadaných ČK a OÚ v Hladovke. Hrala mladá goralská muzika: Martin Chovančák - prim, Dušan Greštiak - kontry a Pavol Greštiak - basa

2. 2. 2002 - vystúpenie DFS na plese RD v Hladovke

2. 2. 2002 - vystúpenie DFS na Športových hrách v Suchej Hore

 

* 2001 *
Od 1. 10. 2001 pracuje s DFS Mgr. Jana Vlčáková a M. Jurči pokračuje len s detskou  ľudovou hudbou pri DFS do septembra 2002 

18. 11. 2001 - vystúpenie DFS na stretnutí s dôchodcami v Hladovke

13. 7. – 15. 7. 2001 – vystúpenie DFS v Detve v programoch „Čírenie miazgy“ a „Nádeje premien prameňov“ – 23 detí (L. Hubjak, J. Šuvada, P. Oklapek, R. Gembala, M. Števuliak, Zurvalcová, Mientusová, Korčeková, K. Bušová, L. Kubicová, Tokarčíková, M. Bonková, Z. Kubicová, B. Gazdíková, I. Gembalová, M. Šuvadová, P. Šuvadová, K. Šuvadová, D. Šimaľová, J. Hutlasová a muzika: Martin Chovančák, Dušan a Pavol Greštiak.) 

24. 5. 2001 – natáčanie DFS v STV Košice – vstup v programe Vandrovali hudci – spevácka, tanečná zložka a muzika – 22 členov

29. 4. 2001 – Kubínske krpčeky – krajská prehliadka DFS

5. 4. 2001 – hudba na prehliadke v Habovke a Zuberci v rámci programu Staré nôty mladých strún

3. 4. 2001 – okresná prehliadka DFS v Nižnej – program: Keď si my gorali... – postup na krajsku prehliadku (prve verejne učinkovanie muziky v zložení: Martin Chovančák (5. ročník) – prím, Greštiak (6. ročník) – kontry, Pavol Greštiak (4. ročník) - basa

4. 3. 2001 – Účinkovanie hudby (Chovančák, Greštiak, Greštiak) v programe Hudba národov Európy – v rámci festivalu Staré nôty mladých strún. – dve vystúpenia – v Oravskej Lesnej a Zakamennom spolu s husľovým súborom z Estónska a súborom Gajdaritti z Bulharska a hudbou zo Zakamenného

 

* 2000 *
8-17. 12. 2000 - Ekumenický festival vianočných tradícií v autorskom aj ľudovom stvárnení Chrenovec- Brusno Bojnice

1. 7. – 2. 7. 2000 – účasť na Folklórnom festivale vo Východnej 46. ročník – v programe HUDÁČKOVIA (2. 7. 2000) – spevácka skupina. Zúčastnili sa: Katarína Šuvadová, Marianna Šuvadová, Petra Šuvadová, Mária Šuvadová, Janka Hutlasová, Danka Šimaľová, Renáta Jurčiová, doprovod J. Kučková (zastúpila M. Jurčiho)

26. 6. – 28. 6. 2000 – účasť na celoslovenskej prehliadke ľudových hudieb a spev. skupín v Liptovskom Mikuláši – spevácka skupina – postup do Východnej – laureáti prehliadky. Zúčastnili sa: Katarína Šuvadová S. Hora 43, Marianna Šuvadová SH 270, Petra Šuvadová SH 12, Mária Šuvadová SH 225, Janka Hutlasová Hl 79, Danka Šimaľová Hl 126, Renáta Jurčiová Hl 198, doprovod – M. Jurči

18. 6. 2000 – vystúpenie v Poľsku v Jablonke na „VII. dni slovenskej kultúry“ (10 min. program: Ján Šprlák – spev a tanec, Zuzana a Renáta Jurčiové a Marek Kubica – detská ľudová hudba)

14. 5. 2000 – vystúpenie súboru v programe z príležitosti Dňa matiek v Hladovke

30. 4. 2000 – Kubínske spievanky – krajská prehliadka detských ľudových hudieb, detských speváckych skupín a sólistov. – spevácka skupina – postup na Celoslovenskú prehliadku, DĽH – bez postupu - Z. Jurčiová, R. Jurčiová, M. Kubica, R. Šikyňa

9. 4. 2000 – Nižnianské spievanky – Oravská prehliadka ľud. hudieb, spev. skupín a sólistov – Janka Hutlasová a Katarína Šuvadová – postup na Krajskú prehliadku, spevácka skupina – postup na Krajskú prehliadku, hudba – postup na krajskú prehliadku.

2. 1. 2000 – Vystúpenie DFS na „Zimných hrách“ v Suchej Hore

 

* 1999 *

12. 12. 1999 - vystúpenie DFS na Stretnutí s dôchodcami v Suchej Hore

21. 11. 1999 - vystúpenie DFS na Stretnutí s dôchodcami v Hladovke

7. 8. 1999 - vystúpenie DFS v rámci programu na XXIV. Podroháčske folklórne slávnosti – Zuberec – Brestová – hodinový medailón DFS Goral a FSk zo Suchej Hory pri príležitosti životného jubilea – 75 rokov – bývalého dlhoročného vedúceho Petra Jurčiho

5. 6. 1999 - vystúpenie DFS na: Staré nôty mladých strún – galaprogram v Zuberci 1994 - prehliadka detských folklórnych súborov v Námestove

4. 6. 1999 - vystúpenie DFS na: Staré nôty mladých strún – vystúpenie v Hladovke a kultúrnom dome v Trstenej a Habovke

16. 5. 1999 - vystúpenie DFS v programe Dňa matiek v Hladovke 

9. 5. 1999 - vystúpenie DFS v programe Dňa matiek v Suchej Hore

30. 4. 1999 - vystúpenie DFS pri stavaní mája v Hladovke

25. 4. 1999 - vystúpenie DFS na súťaži Kubínske krpčeky – krajská súťažná prehliadka – Hubjaková Miroslava, Hutlasová Andrea – 1. miesto v kategórii sólistov spevákov

11. 4. 1999 - vystúpenie DFS na Oravskej prehliadke DFS a sólistov – postup na krajskú súťaž - Hubjaková Miroslava, Hutlasová Andrea

  

* 1998 *
29. 11. 1998 - vystúpenie DFS na stretnutí s dôchodcami v Suchej Hore (o 15:30 hod.) Hudba: Z. Jurčiová - prím, R. Jurčiová - basa, M. Kubica - kontra, R. Šikyňa - kontra

29. 11. 1998 - vystúpenie DFS na stretnutí s dôchodcami v Hladovke (o 14:00hod.) Hudba: Z. Jurčiová - prím, R. Jurčiová - basa, M. Kubica - kontra, R. Šikyňa - kontra - prvé verejné vystúpenie.

6. 9. 1998 - vystúpenie DFS v Suchej Hore (16 účinkujúcich). Súbor spoluúčinkoval s miestnou folklórnou skupinou Goral v programe pre občanov Suchej Hory.

16. 8. 1998 - účinkovanie DFS na IV. ročníku GORALSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTIACH v Monkovej doline v Ždiari. Program: Vynášanie Moreny a goralské spevy a tance, 35 účinkujúcich. 

jún 1998 - vystúpenie DFS na Súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Očovej

6. 6. 1998 - vystúpenie DFS v Habovke a pri kúpalisku v Oraviciach

5. 6. 1998 - vystúpenie DFS na nesúťažnej prehliadke DFS zo ZŠ s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy v Očovej

4. 6. 1998 - vystúpenie DFS v rámci programu Staré nôty mladých strún – vystúpenie na ZŠ v Hladovke a v kult. dome v Trstenej – pre žiakov ZŠ.

30. 5. 1998 - vystúpenie DFS pri príležitosti reprezentácie Žilinského kraja v Dome žien v Bratislave (spevácka skupina, tanečná skupina a hudba - 19 členov súboru)

10. 5. 1998 - vystúpenie DFS v kult. dome v Suchej Hore a v Hladovke z príležítosti osláv dňa matiek (spevácka skupina a hudba)

3. 5. 1998 - vystúpenie DFS na Krajskej prehliadke detských ľudových hudieb, detských speváckych skupín, sólistov, spevákov a inštrumentalistov - Kubínske spievanky

2. 5. 1998 - vystúpenie DFS na školskom – rodičovskom plese

30. 4. 1998 - vystúpenie DFS pri stavaní mája v Hladovke – polhodinový program DFS.

17. 4. 1998 - vystúpenie DFS na Oravskej súťažnej preh1iadke detských l’udových hudieb a detských speváckých skupín v Kulturnom dome v Nižnej (hudba: Zuzana Jurčiová - prím, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra, Karol Šimek - 2. prim, kontra), (spev: A. Hutlasová, M. Bel’ová, H. Skorušová, M. Šuvadová, M. Hubjaková, Z. Sikyňová, D. Šimal’ová, P. Suvadová, M. Suvadová, D. Grešová, J. Slosárová. A. Šikyňová, M. Jančová, E. Jančová, J. Kukucová). Spevácka skupina postúpila na krajskú preh1iadku detských speváckych skupín „Kubínske spievanky, ktoré sa konali 3. mája 1 998 v Dolnom Kubíne. Organizačný vedúci: Jana Kučková, Miroslav Jurči, Názov programu: Vynášanie smrtky Moreny, Gory nase gory 

24. 1. 1998 - vystúpenie DFS - piesne a tance - na plese požiarnikov v sále kultúrneho domu v Liesku (38 detí)
 

* 1997 *
14. 12. 1997 - vystúpenie DFS - piesne a tance - na posedení s dôchodcami v Suchej Hore (27 detí)

4. 12. 1997 - vystúpenie DFS - piesne a tance - na detskom oddelení Nemocnice s polyklinikou v Trstenej (12 členov).

10. 8. 1997 - vystúpenie DFS - pásmo Svadobné obrázky - na XXII. ročniku „Podroháčskych folklórnych slávnostiach” v Zuberci - Brestovej, (24 členov). 

27. 7. 1997 - vystúpenie DFS na „Folklórnych slávnostiach v Oraviciach” (odpust v Oraviciach, 30 členov).

20. 7. 1997 - vystúpenie DFS na 5. ročníku „Folklórnych slávnosti pod Babou Horou” v kultúrnom dome v Rabči. (34 členov).

6. - 8. 6. 1997 sa DFS Goral zúčastnil s pásmom Svadobné obrázký Celoštátnej prehliadký DFS v Prešove.

12. 5. 1997 - vystúpenie DFS v Hladovke pri príležitosti Dňa matiek

11. 5. 1997 - vystúpenie DFS v kultúrnom programe pripravenom k príležitosti Dňa matiek - v Suchej Hore (14:00 hod.). 

11. 5. 1997 - vystúpenie DFS v kultúrnom programe pripravenom k príležitosti Dňa matiek v Hladovke (12:00 hod.) Prvé verejné vystúpenie rod. Jurčiovej (Zuzky, Renátky a otca) ako goralskej muziky (Zuzana J. husle - od marca 1997, Renáta J. - basa od 2. mája 1997)

7. 5. 1997 - vystúpenie DFS na Krajskej prehliadke DFS v Dolnom Kubíne. Súbor sa predstavil s pásmom Svadobné obrázky (25 dievčat). DFS bol udelený diplom Za ucelené spracovanie svadobných zvykov a spevácky prejav, výborný štýlový spev súbor získal Hlavnú cenu a postúpil na celoštátnu prehliadku do Prešova.

3. 5. 1997 - vystúpenie DFS na tanečnej zábave - Majálese - poriadanej ZŠ a Rodičovským združením v Hladovke.

4. 4. 1997 - Dňa 4.apríla 1997 sa v Nižnej konala Oravská prehliadka folklórnych súborov. Na tejto prehliadke sa súbor predstavil dvoma pásmami: Svadobné obrázky a Goralské spevy a tance. Pásmo, Svadobné obrázky, ktoré s deťmi nacvičila p. Kučková postúpilo na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať v Dolnom Kubíne.

30. 1. 1997 - Dňa 30.1.1997 sa 32 členov súboru zúčastnilo vystúpenia v Trstenej na akcii Škola baví školu.

 

* 1996 *
- VI. Podroháčske stretnutie mladých ľudových hudieb a piesni Slovenska "Staré nôty mladých strún" Habovka.

- udelenie ceny Ferdinanda Kubalu - Peter Jurči

vedúca Jana Kučková, program Svadobné obrázky

8. 12. 1996 - Stretnutie s dôchodcami v Hladovke – vystúpil DFS 

Od 1. 10. 1996 s dievčatami pracuje p. Kučková, s chlapcami M. Jurči, neskôr len M. Jurči

1996 – 1. miesto okresná súťaž

1996 – 1. miesto krajská súťaž

1996 – celoslovenská prehliadka DFS v Prešove

1996 - vystúpenie na kultúrnom programe a speváckej súťaži v Nižnej

- Podroháčske stretnutie mladých ľudových hudieb a piesni Slovenska "Staré nôty mladých strún" Habovka.

- udelenie ceny Ferdinanda Kubalu - Peter Jurči

 12. 3. 1996 - vystúpenie DFS na prehliadke detských folklórnych súborov v Námestove - 1. miesto

 9. 3. 1996 - vystúpenie DFS v Liesku

 8. 3. 1996 - spevácka skupina zaspievala pásmo piesní v miestnom rozhlase

 

* 1995 *
6. - 7. 8. 1995 - vystúpenie DFS v programe na Podroháčskych slávnostiach v Zuberci, XIX.

24. 6. 1995 - vystúpenie DFS na prehliadke v Likavke

27. - 29. 5. 1975 - vystúpenie DFS na VI. ročníku Detského folklórneho festivalu v Prešove

- marec 1995 - prehliadka v Námestove

 

* 1994 *

1994 - vystúpenie DFS na Prehliadke detských folklórnych súborov v Námestove

1994 - vystúpenie DFS v Oraviciach

 

* 1993 *
14. 4. 1993 - vystúpenie DFS na Okresnej prehliadke detských folklórnych súborov v Námestove

 

* 1992 *
V roku 1992 prevzala vedenie súboru od p. Petra Jurčiho p. uč. Janka Kučková.

27. 6. 1992 - 29. 6. 1992 a 27. 6. 1992 - 3. 7. 1992 - nahrávanie programu Klenotnica 2/92 v Slovenskej televízií Košice

 

* 1991 *
18. 8. 1991 - vystúpenie DFS na XV. ročníku Podroháčskych folklórnych slávnosti v Zuberci 

18. 4. 1991 - vystúpenie DFS na Oravskej prehliadke detských folklórnych súborov v Námestove.

 

* 1990 *

* 1989 *

* 1988 *

* 1987 *
Vystúpenie na Podroháčskych foklórnych slávnostiach v Zuberci, XI.

7. 6. 1987 - vystúpenie DFS na XVII. Stredoslovenskom detskom folklórnom festivale v Detve - Orava "Pri prameňoch krásy"

23. - 25. 1. 1987 - vystúpenie DFS na plese v Bratislave

13. 1. 1987 - vystúpenie DFS na Stretnutie pionierov s predstaviteľmi okresu v Dolnom Kubíne

11.1. 1987 - vystúpenie DFS v programe Letokruhy v Trstenej

Súbor sa pravidelne od svojho založenie sa zúčastňoval osláv 1.mája v Trstenej a často tam aj vystupoval. Okrem toho vystupoval aj pri oslavách oslobodenia Tvrdošín, pri poriadaných lyžiarkych pretekoch na Oravskej Priehrade a v Roháčoch, na colnici v Trstenej, kde mal výročnú schôdzu SZM, pri preberaní I. ceny colníkmi colnice Trstená a Suchá Hora - vystupovalo sa na Sociálnom dome v Ústi. Súbor ďalej vystupoval na výročnej členskej schôdzi ROH pri štát. lesoch v Habovke - vystupovalo sa v Zuberci. Na Oravskej Priehrade DFS vystupoval pre Zväz protifašistických bojovníkov OV. Stalo sa, že jedna skupina vystupovala v tom istom čase v Suchej Hore a druhá skupina vystupovala v Hladovke, alebo najskôr DFS vystúpil v jednej obci a potom v druhej.

 

* 1986 *
V roku 1986 v predvolebnej kampani v obciach obvodu.

30. 5. 1986 - vystúpenie na Okresnej prehliadke folklórnych súborov v Námestove.

8. 2. 1986 - vystúpenie DFS na Okresnej prehliadke ľudových hudieb

V roku 1986 v predvolebnej kampani v obciach obvodu

 

* 1985 *
Vystúpenie na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, X.

8. 6. 1985 - vystúpenie na XV. ročníku Folklórneho festivalu v Likavke a v obciach obvodu.

Okresné prehliadka v Námestove

 

* 1984 *
1. 9. 1984
- vystúpenie na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, IX

13. 7. 1984 - vystúpenie DFS na Folklórnom festivale v Detve, v programe Hudáčkovia

2. 6. 1984 - vystúpenie DFS na XIV. ročníku Folklórneho festivalu v Likavke - súbor získal 2. miesto

4. 5. 1984 - vystúpenie DFS v STS (Strojná traktorová stanica) Trstená a v Liesku pre BSP

29. 4. 1984 - vystúpenie DFS pre dôchodcov v Liesku

15. 3. 1984 - vystúpenie na okresnej prehliadke FS v Nižnej

13. 3. 1984 - vystúpenie DFS pre učitelky v ROH obvodu v Hladovke

Vystúpenie na Verejnom hovore obce, v programe osláv MDŽ v obci, v marci vystúpenie pre pracovníkov JRD S. Hora v Liesku...

 

* 1983 *
23. 11. 1983
- vystúpenie na okresnom zasadnutí Pionierskej organizácie v Dolnom Kubíne

28. 8. 1983 - vystúpenie na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, VIII.

4. a 5. 6. 1983 - vystúpenie v Likavke

29. 5. 1983 - vystúpenie DFS v Liesku, Okresné kolo ľudových muzikantov, večer vystúpenie v Hladovke

13. a 14. V. 1983 - vystúpenie pre natáčanie Čsl. rozhlasom v Bratislave. (Doma v Hladovke), s.Martinák.14.1.Stretnutie pionierov v Istebnom.

5. 5. 1983 - vystúpenie vo Vitanovej

 

* 1982 *
9. 12. 1982 - vystúpenie DFS v Nižnej

4. 12. 1982 - vystúpenie pre Oravcov žijúcich v Nitre

25., 27., a 29. 10. 1982 - natáčanie v rozhlase v Banskej Bystrici 

16. 10. 1982 - natáčanie v rozhlase v Banskej Bystrici

2. 10. 1982 - natáčanie v rozhlase v Banskej Bystrici

20. 9. 1982 - vystúpenie DFS v Dome kultúry ROH v Banskej Bystrici - na Slávnostnom koncerte "Plody zeme a ľudu"

3. 9. 1982 - vystúpenie na ZŠ v Trstenej - stretnutie mládeže

29. 8. 1982 - vystúpenie DFS Goral na VII. Podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci

9. - 11. 7. 1982 - vystúpenie na Folklórnom festivale v Detve

5. 7. 1982 - vystúpenie v Nižnej

5. a 6. 6. 1982 - vystúpenie na XII. stredoslovenskom detského folklórneho festivalu v Likavke - hudba získala 3. miesto

5. 6. 1982 -  vystúpenie pre učiteľov ruského jazyka v Nižnej

29. 5. 1982 - vystúpenie DFS v Liesku - muzika a sólisti

28. 5. 1982 - vystúpenie na VI. ročníku Celoslovenského festivalu ľudovej hudby a spevákov v Senci

6. 5. 1982 - vystúpenie DFS na slávnostnej konferencii, konanú z príležitosti odovzdania Červenej zástavy Vlády ČSSR a ÚRO za rozvoj pracovnej iniciatívy za rok 1981, ktorá sa konala dňa 6. 5. 1982 v ZK ROH pri OFZ Istebné.

1. 5. 1982 - vystúpenie na 1. mája v Trstenej

17. 4. 1982 - Vystúpenie DFS na Okresnej konferencií v Nižnej

11. 3. 1982 - vystúpenie DFS na okresnej prehliadke v Nižnej

6. 3. 1982 - vystúpenie v ZK ROH pri OFZ Istebné

16. 2.1982 - vystúpenie pre redaktorku "Orbis"

11.1.1982 - poďakovanie za vystúpenie na Okresnom novoročnom stretnutí pionierov s predstaviteľmi politického a verejného života Dolný Kubín

8. 1. 1982 - vystúpenie DFS v Istebnom na stretnutí pionierov s predstaviteľmi okresu 

 

 

* 1981 *
25. 10. 1981 - vystúpenie DFS pre dôchodcov v Zázrivej 

23. 8. 1981 - VI. Podroháčske folklórne slávnosti v Zubereci.

6. 9. 1981 - vystúpenie DFS na Slanej Vode

koncom apríla 1981 - vystúpenie DFS pri otváraní veľkovýkrmne v Lažiskách v Hladovke.

13. - 14. 6. 1981 - vystúpenie na XI. roč. Krajského folklórneho festivalu v Likavke -  III. miesto pre ľudovú hudbu (DFS – ľudová hudba: Kubica VI.A, Kendraľa 4.roč., Ľ. Jančo V.A, K. Chovančák VII.A, Anežka Kozerová VI.A, Daniel Hubjak VIII.B) 

9. 4. 1981 -vystúpenie na Okresnej prehliadke v Lokci, večer vystúpenie pre občanov Lokce.

Vystúpenie na XXVII. ročníku Folklórneho festivalu vo Východnej 

 

* 1980 *
24. 12. 1980 - vystúpenie pre ČS televíziu HRVDM 8. Palečka, Bratislava

20. 11. 1980 - Nahrávanie programu Letokruhy v Bratislave.

2. - 4. 11. 1980 - nahrávanie pre Čsl TV v Bratislave

2. - 5. 10. 1980 - vystúpenie v Trenčíne

17. 8. 1980 - vystúpenie na Podroháčkych slávnostiach v Zuberci, V.

12., 13. 7. 1980 - vystúpenie DFS na XV. ročníku Stredoslovenského folklórneho festivalu v Detve DFS

6. 7. 1980 - vystúpenie DFS na XXVI. ročníku Folklórneho festivalu vo Východnej - Čestné uznanie za účasť

29. 6. 1980 - vystúpenie DFS v Terchovej

14., 15. 6. 1980 - vystúpenie na Folklórnom festivale v Likavke

1. - 4. 6. 1980 - vystúpenie DFS na 6. Karpatskom festivale detí regionálnych súborov v Rabke - Poľsku 

31. 5. - 3. 6. 1980 - vystúpenie DFS Goral v rámci programu VI. Zakarpatského regionálneho festivalu deti v Rabke.

15. - 16. V. 1980 - nácvik programu v Bratislave. "Rodokmeň zeme a dieťa v mojej zemi"

10. 5. 1980 - vystúpenie v programe Ľudoví muzikanti Oravy - Zuberec

12. 4. 1980 - vystúpenie DFS na Okresnej prehliadke výsledkov detskej aktivity vo vyhľadávaní ľudových tradícii "Pri prameňoch krásy" v Krivej - Krivá - Diplom za pôsobivé spracovanie detských hier - Diplom DFS za účasť DFS postúpil na krajskú prehliadku do Likavky 

30. 3. 1980 - vystúpenie vo Vitanovej

marec 1980 - vystúpenie pre krajanov Matice Slovenska v Nižnej

9. 3. 1980 - vystúpenie pre Závodný výbor ROH v Hladovke

Účinkujúci v programe:
I. skupina -hry
Erika Šlauková, Ľubomír Kendrala, Hubjaková, Daniel Kubica, Šikyňová Stanislava, Maslák, Eva Vojtečková, Ľubomír Greštiak, Ľubomíra Škvareková, Grofčík.
II. skupina - tance a spevy - len dievčatá: Šikyňová Anna, Matuláková, Knapčíková Ľudmila, Dreveňáková, Trojanová, Šikyňová, Škvareková, Knapčíková Daniela, Matuláková Jana, Grofčíková Iveta
III. skupina: tance a spevy s chlapcami: Jana Hubjaková, Hubjal Daniel, Ľuba Šprláková, Ján Jablonsky, Albína Harmatová, Jaroslav Pavelek, Olga Prišegemová, Ján Jančo, Vladka Šprláková, Slavomír Paľa, Vierka Harmatová, František Petrák, Daniela Jedličková, Jozef Chovančák, Andreja Olejková, Ľubomír Jančo, Jana Matuláková, Karol Jančo, Iveta Grofčíková, Roman Kadlubiak 
Muzikanti: Harmata Ľubomír (1966) - ôsmak, Brnušák Ľubomír (1965) - deviatak, Škrabek Dušan (*1968) - šiestak, Kubica Jozef (*1969) - piatak, Kozerová Anežka (*1969) - piatačka

 

* 1979 *
9. 11. 1979 - vystúpenie v závodnom klube ROH v Istebnom

8. 11. 1979 - vystúpenie na oslavách MDŽ v Hladovke

27. 10. 1979 - vystúpenie DFS v Tesle v Nižnej - pre vedúcich súborov Stredoslovenského kraja

24. 10. 1979 - vystúpenie v Dolnom Kubíne

19. 8. 1979 - Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, IV.

2. 7. 1979 - Stredoslovenský detský folklórny festival - ľudová hudba + sólisti a duo - sestry Harmatové

24. 6. 1979 - vystúpenie na III. ročníku Zamagurských folklórnych slávnosti v Červenom Kláštore

4. 6. 1979 - vystúpenie v Hladovke

3. 6. 1979 - krajská prehliadka v Likavke v programe Hudáčkovia

1. - 3. 6. 1979 - vystúpenie na oslavách v Rabke z príležitosti národného roku dieťaťa.

1. 6. 1979 - vystúpenie pri príležitosti MDD v Dolnom Kubíne.

4. - 7. 5. 1979 - Pelhřimov - 15. výročie družby - 5. 5. 1979 - vystúpenie v Želiv o 11:00 hod. pre žiakov ZŠ, o 19:00 hod. pre verejnosť, 6. 5. 1979 - na ZŠ v Hořepníku a o 13:00 hod. pre verejnosť.
Detský spevácko-tanečný súbor "Goral" pri Základnej deväťročnej skole v Hladovke, sa zúčastnil návštevy v dňoch 4. až 7. mája 1979 v družobnom okrese Pelhřimov. Táto návštva bola usporiadaná pri príležitosti 15. výročia družby medzi okresmi Pelhřimov a Dolný Kubín.
Počas našej návštevy sme mali 4 vystúpenia. Dňa 5. mája sme vystupovali v Želivě o 11:00 hod. pre žiakov ZDŠ V Želive, o 19:00 hod. sme vystupovali pre verejnosť v Želivě. Dňa 6. mája sme vystupovali na družobnej škole Hořepník pre žiakov ZDŠ, s ktorou má ZDŠ Hladovka družbu. O 13:00 hod. sme vystupovali v okresnom meste pre verejnosť.
Počas našej návštevy bolo o nás velmi dobre postarané. Ubytovaní sme boli v Onšove. Stravovanie sme mali zabezpečené na JRD v Košeticiach. Naše deti mali možnosť prezrieť si hrad Kamen a zámok Červenú Lhotu.

11. 4. 1978 - okresná prehliadka DFS 

8. 4. 1979 - Okresná prehliadka detských folklórnych súborov v Trstenej. Postup detskej hudby do Likavky.

7. 3. 1979 - vystúpenie pre JRD Suchá Hora

2. - 3. 6. 1979 - vystúpenie v Likavke na IX. ročník Folklórneho festivalu

 

* 1978 *
20. 8. 1978 - vystúpenie na Podroháčskom folklórnom festivale v programe Prvosienky, III.

16. 7. 1978 - vystúpenie DFS na XIII. ročníku Stredoslovenského folklórneho festivalu v Detve - Diplom ľudovej hudbe súboru Goral pri ZDŠ v Hladovke DFS získal "Bielu medailu za aktivitu ZUČ" v roku 1978

7. - 9. 7. 1978 - vystúpenie vo Východnej

2. 7. 1978 - vystúpenie v Terchovej

18. 6. 1978 - vystúpenie DFS v Terchovej

3. - 4. 6. 1978 - vystúpenie na VIII folklórnom festivale v Likavke

19. - 21. 5. 1978 - vystúpenie na II. Celoslovenskej prehliadke Detských ludových hudieb v Myjave, kde sme získali III. miesto

30. 4. 1978 - vystúpenie na Okresnej prehliadke ľudových muzikantov Oravy

11. 4. 1978 - vystúpenie DFS na Okresnej prehliadke detských folklórnych súborov v Nižnej

1. 4. 1978 - vystúpenie DFS pre učiteľov, členov ROH v Hladovke, vystúpenie0 vo Vitanovej

22. 2. 1978 - vystúpenie vo Vitanovej - JRD

1. 2. 1978 - vystúpenie pri príležitosti výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou.

Vystúpenie v Podbieli pri príležitosti výročia založenia Telovýchovnej jednoty, vystúpenia v Hladovke a Suchej Hore pri príležitosti zakladania JRD

 

* 1977 *
1977 - vystúpenie DFS na Regionálnych slávnostiach v Terchovej

28. 8. 1977 - vystúpenie na Podroháčskych folklórnych slávnostiach - Zuberec - Brestová, II.

31. 7. 1977 - vystúpenie v Terchovej "Jánošíkove dni"

10. 7. 1977 - pamätný list ľudovej hudbe Goral pri ZDŠ v Hladovke - Detva 10. 7. 1977  

8. - 10. 3. 1977 - vystúpenie v programe Rozlety v Bratislave 

Kolektív detského folklórneho súboru Goral získal za svoju prácu: Čestné uznanie Rady ONV" v roku 1977,

DFS reprezentoval školu na folklórnych slávnostiach v Detve v pásme „Orava“, v Likavkena Jánošíkových oslavách v Terchovej, na nahrávkach „Radio folklorigne musique of Bratislava, nahrával pre televíziu v Bratislave.

 

* 1976 *

21. 9. 1976 - sa DFS zúčastnil natáčania pre rozhlas a televíziu v Bratislave, kde vystupoval aj pre obecenstvo.

11. 7. 1976 - vystúpenie pre rozhlas - Detva 

8. - 10. 7. 1976 - vystúpenie na XI. Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve, na XI. ročníku Folklórneho festivalu v programe "Hudáčkovia" 

- vystúpenie na XXIII. Folklórnom festivale vo Východnej

25. - 27. 6. 1976 - Strážnice 1976 - Poďakovanie za úspešné účinkovanie na 31. medzinárodnom folkloristickom festivale v Strážnici v programe Mladé štěpy - pořad dětského hudebního a tanečního folklóru - 1976

23. 5. 1976 - vystúpenie DFS na I. celoslovenskej prehliadke detských ľudových hudieb v Myjave – ľudová muzika získala II. miesto (muzikanti: Karol Harmata (*1963) - kontry, Ľubomír Harmata (*1966) z Hladovky a Ján Šimek a Stanislav Buloň zo Suchej Hory)

 V roku 1976 súbor vystupoval aj na ďalších vystúpeniach, na verejných straníckych schôdzach, pri oslavách MDŽ...  

 

* 1975 *
- vystúpenie DFS na Podroháčskych folklórnych slávnostia v Zuberci
13. 7. 1975 - vystúpenie  na X. folklórnom festivale v Detve

4. - 6. 7. 1975 - vystúpenie DFS v programe Deti mieru a slobody vo Východnej

27. -29. 6. 1975 - vystúpenie na DFF v Prešove - Diplom a cena V. DFF detskej ľudovej hudbe pri ZDŠ Hladovka - Celoslovenská súťažná prehliadka V. ročník detských folklórnych súborov

8. 6. 1975 - vystúpenie na Folklórnom festivale v Likavke

3. - 8. 5. 1975 - vystúpenia v družobnom okrese Pelhřimov

17. 4. 1975 - vystúpenie v Hladovke

DFS – okrem toho, že sa zúčastňoval miestnych a okresných akcií sa v rámci Slovenska zúčastnil aj týchto akcií:

- v Trenčíne – „Celoslovenské hnutie detí vo vyhľadávaní starých tradícií“

- Spolupráca pri natáčaní filmu "Detský rok" v časti "Leto" v Hladovke a v Oraviciach. 

- vystúpenie pri príležitosti otvorenia Oravského skanzenu v Zuberci

- vystúpenie v Trenčíne pri "Celonárodnom hnutí detí vo vyhľadávaní starých tradícii". 

- vystúpenia  pri príležitosti osláv 30. výročia oslobodenia nasej vlasti.

 

* 1974 *
27. - 29. 9. 1974 - Celoslovenská prehliadka hnutia detí v Trenčíne "Pri prameňoch krásy"

27. 9. 1974 - Celoslovenská prehliadka DFS v Trenčíne

1. 5. 1974 v Trstenej - oslavy 1. mája

1994 - prehliadka detských folklórnych súborov v Námestove

1994 - vystúpenie v Oraviciach

DFS sa zúčastnil rôznych súťaži v rámci okresu, spolupracoval s televíziou pri príprave televízneho programu „Stretnutie v podvečer“,....

Vystúpenie v programe pri príležitosti návštevy redaktorky Sov. časopisu Pionier pani  Simonovej z Moskvy, ktorá sa zúčastnila "Čokoládových hodov" na našej škole. 

 

* 1973 *
10., 11., 12., 13. 11. 1973 - vystúpenia DFS v programe  Stretnutie v podvečer v Trstenej pre ČSL televíziu

5. - 8. 7. 1973 - vystúpenia na XX. Folklórnom festivale vo Východnej

1. 6. 1973 - vystúpenie v Dolnom Kubíne pre ODP a mládež

25. - 27. 5. 1973 - IV. detský folklórny festival v Prešove

10. 2. 1973 - okresná prehliadka

6., 7., 8., 9., 20., 21., 22. 1. 1973 - sa členovia DFS zúčastňujú s dospelým súborom natáčania filmu "Goralská svadba"  - v Zuberci, v Skanzene, v Hutách a v Borovom.

 

* 1972 *
3. 7. 1972 a 29. 11. 1972 - nahrávanie v Banskej Bystrici

10. 4. 1972 - vystúpenie pre filmovú reportáž pre časopis Slovenka

DFS sa zúčastnil prípravy filmovej reportáže pre časopis Slovenka a zúčastnil sa televíznej súťaže „V znamení trojky“ vysielanej ČS televíziou, na Mierových slávnostiach na Oravskej Priehrade,

 

* 1971 *
24. - 26. 1. 1971
 - vystúpenie DFS v Prešove

Vystúpenia vo Východnej a v Detve, Detský rok, v časti Leto, HRVDM Palečka v Bratislave. Nahrával pre Čsl. Rozhlas i televíziu.

DFS okrem vystúpení v okrese vystupoval aj na súťažiach DFS v Detve, Východnej, Dolnom Kubíne.

 

* 1970 *
20. 12. 1970 - vystúpenie DFS pre Sovietskych vojakov v kasárňach v Ružomberku

4. 11. 1970 - vystúpenie DFS na Zverovke

12. - 14. 6. 1970 - II. Slovenský festival detských folklórnych súborov v Prešove, kde bola DFS udelená cena Ministerstva školstva SSR.

20. 4. 1970 - vystúpenie v Brezne

6. - 12. 4. 1970 - niekoľko vystúpení súboru v okrese Pelhřimov

27. 1. 1970 - vystúpenie v Ústi 

 

* 1969 *
6. 3. 1969
- vystúpenie v Brezne

18. 1. 1969 - vystúpenie DFS v Prešove, kde mu bola udelená cena čsl. rozhlasu v Bratislave.

V roku 1969 sa zúčastňuje IV. Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe, v Dolnom Kubíne pri príležitosti 25. výročia SNP ...

 

* 1968 *
19. 4. 1968 - okresná prehliadka v Dolnom Kubíne - pekné prvé miesto.

V rokoch 1965, 1966, 1967 súbor vystupuje v rámci okresu napr. pri oslavách 1. mája v Trstenej, v Námestove i v Dolnom Kubíne, pri oslavách 9. mája, pri rôznych spoločenských príležitostiach, pri výročných schôdzach. Niektorí členovia DFS tiež vystupovali v súbore dospelých. 

* 1965 *
1. 5.
1965 - vystúpenia DFS Goral na 1. mája v Trstenej

- Na celoslovenskom festivale v Myjave - hudba získala 2. miesto

 

* 1964 *
Rok 1964 bol čo do činnosti súboru opäť pestrejší, pretože sa zúčastňoval akcií spojených s predvolebnou kampaňou.

 

* 1962 *
V roku 1962 súbor pracuje menej tiež z finančných dôvodov a tiež preto, že vedúci boli zaťažení s výstavbou novej školy a učiteľskej bytovky. (Vedúci Peter Jurči bol v tom čase riaditeľom školy a Viktor Garbiar zástupcom riaditeľa školy. Viktor Garbiar práve v roku 1962 odchádza na inú školu a v súbore začína pomáhať  Petrovi Jurčimu jeho manželka Anna, ktorá je rodáčkou z Hladovky a zároveň učiteľkou na ZŠ v Hladovke.


* 1961 *

8. - 14. 5. 1961 - účasť na Ústrednom kole STM v Prahe, kde DFS získal čestné uznanie.

 

* 1960 *

DFS sa zúčastnil na STM, kde získal 1. miesto v obore zvlášť vyspelých súborov. Prvé miesta získalo aj 5. jednotlivcov v tanci a v spevoch. Vystupoval aj v okolitých obciach (S. Hora, Vitanová, Ústie nad priehradou...) v predvolebnej kampani, pri slávnostnom odovzdávaní Pionierskej lode na Oravskej priehrade...

 

* 1959 *
3. 5. 1959 - krajské kolo v Žiline – 1. miesto

1. 5. 1959 – okresné kolo DFS v Nižnej – 1. miesto

20. 2. 1959 - Ústredné kolo v Prahe – 3. miesto v kategórii zvlášť vyspelých súborov.

V roku 1959 súbor sa zúčastňuje vystúpení len tam, kde nie sú potrebné veľké finančné prostriedky na dopravu, prípadne občerstvenie a pod.

 

* 1958 *

V rokoch 1957, 1958, 1960 a 1961 získal súbor celý rad úspechov, stal sa víťazom nielen okresných, ale aj vyšších súťaži.

V roku 1958 súbor znovu získava I. miesto na okresnom aj krajskom kole. Súbor má finančné ťažkosti a preto niektoré vystúpenia odriekava.

 

* 1957 *
25. 6. – 2. 7. 1957 - Ústredné kolo TVM v Ostrave, kde získal 2. miesto v celoštátnom merítku. Počas súťaže vystupoval aj v Kozloviciach a na zimnom štadióne vo Vítkoviciach a Ostrave. Vedúcimi súboru boli Viktor Garbiar a Peter Jurči.

15. 3. 1957 sa DFS zúčastnil okresného kola v Trstenej, kde získal 1. miesto. Prvé miesto získal aj na Krajskom kole v Žiline, odkiaľ postúpil do Ústredného kola TVM v Ostrave.

15. 2. 1957 bol založený Detský folklórny súbor Goral, ktorý začal vystupovať na verejných oslavách v obci i v okrese.