Gorali v materskej škole

 

Najmenší gorali z materskej školy v Hladovke

Už dlhé roky sa s goralskými tradíciami v oboch obciach oboznamujú deti už od malička. Doma, pri rôznych rodinných príležitostiach a už niekoľko rokov aj v materskej škole. Pravidelne nacvičujú tančeky, hry, piesne s ktorými sa potom predstavia na rôznych akciách v škôlke, v škole i v obci, ako sú napr. Deň rodiny, Deň matiek a podobne. Tie detičky, ktoré takto, už od malička "nasávajú" našu goralskú kultúru a majú k nej takýto blízky vzťah v tom pokračujú aj neskôr, či už na základnej, alebo strednej škole, kde majú možnosť pokračovať v tejto činnosti v niektorom z folklórnych súborov.


Vianočná besiedka v materskej škole, 16. 12. 2022