Videa - iné

 

Ďalšie videa zo života goralov v Hladovke nájdete na kanáloch Youtube:
- Miroslav Jurči - Youtube: https://www.youtube.com/user/navaro198?feature=mhee
- Fsk Goral zo Suchej Hory - https://www.youtube.com/user/fskgoral/videos 
- Marián Vrabček - https://www.youtube.com/channel/UCaQ65C-3Br-ZoRkamzX-LTQ 
- Eva Valková - https://www.youtube.com/channel/UCLfCZ8kEiPeCD2UWavtBiKA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0    
- Katarína Masláková - https://www.youtube.com/@katarinamaslakova8612    Izba ľudových tradícií, Hladovka, 15. 7. 2011, Rozprávanie o zvykoch a tradíciách....

Predstavenie goralského kroja Imrichom Bérešom a firmou Parta

 
(Zdroj: https://youtu.be/8JEbhI6mxnM)


Výuka goralského tanca


Goralský - Kresaný (Zdroj: https://youtu.be/jsCNt2RRWP4)

Charakteristika: Ide o jednu časť goralského tanca. Goralský tanec je akousi suitou jednotlivých menších tanečných celkov (ozvodny, křesany, drobna, žeľona). Priebeh tanca: tanečník sa pohybuje počas svojho tanca okolo partnerky, používajúc pri tom spravidla ozvodne motívy. Hlavnou časťou tanca je tzv. křesany - tanečné motívy, pri ktorých jedna noha udrie (křešňe) o druhú nohu. Tieto tanečné motívy sú vždy pravidelné - po dva, po štyri - a preto sa tancujú na špeciálne melódie do křesaňa, ktoré sú tiež pravidelné. Po skončení kresaných motívov tanečník pokračuje okolo partnerky ozvodnymi motívmi. Následne buď tanec ukončí, alebo sa vráti ku křesaňu.


Ozvodny zo Suchej Hory - z programu Kapura, 4. 2. 2012 (Zdroj: https://youtu.be/8B-pUR4VhJc)