Vystúpenia FS Jeľešňa

 

Naše poďakovanie patrí, okrem iných, aj p. Jurajovi Bednárikovi za poskytnutie fotografií z vystúpení, na ktorých sme sa zúčastnili. Všetky jeho fotografie nájdete tu

Rok 2024

4. 5. 2024
Kamenná Poruba - Vidiečanová Habovka,  - Krajské kolo postupovej prehliadky a prehliadky hudobného folklóru detí (poriadalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s obcou Kamenná Poruba) - Cena poroty za príkladné štýlové vyznenie speváckej skupiny.
- zlaté pásmo v kategórií spevácke skupiny
 
4. 5. 2024
Keramická Modra - Slávnosť hliny - vystúpenie
 
14. 4. 2024
V nedeľu 14.4.2024 sme mali možnosť zúčastniť sa Stretnutia goralov Slovenska pri príležitosti 550-teho výročia udelenia valašských privilégií valachom kráľom Matejom Korvínom v Ružomberku. Po spoločnej omši sme sa presunuli na posedenie v parku, na ktorom zaspievali naše dievčatá. Ďakujeme za krásny zážitok a povzbudenie vo viere, ktorá je súčasťou našich tradícií.
 
21. 3. 2024
Vo štvrtok, 21.3.2024, sa naše dievčatá zúčastnili regionálneho kola postupovej súťaže Vidiečanova Habovka. Zloženie: Karin Miklúšková, Erika Šprláková, Vanesa Bušová, Klaudia Bušová, Lenka Hrkľová. Dievčatá sa predstavili s ľúbostnými piesňami: Ej, šivy golombecek (predspev Lenka), Oj, vesolak byvala (predspev Erika) a Ej, nehodž hlopce do nas (predspev Karin a Lenka). Predstavili nielen menej spievané piesne, ale aj kúsky kroja, ktoré sa bežne nenosia – papučky, blúzky... Svojím spevom si vybojovali zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola.
 

Rok 2023

27. 12. 2023
Folklórna skupina Jeľešňa pod vedením Petra Gonšora dnes, 27. 12. 2023, navštívila Spišskú Katolícku Charitu v Trstenej - Dom Charitas sv. Františka z Assisi. S programom Betlehemci sa najskôr predstavili dôchodcom v spoločenskej izbe a potom už nasledovalo koledovanie po izbách imobilných prijímateľov sociálnych služieb.
 
6. 8. 2023
V nedeľu 6. 8. 2023 sa náš folklórny súbor zúčastnil už 47. ročníka Podroháčskych folklórnych slávnosti v Zuberci.
47. Podroháčske folkórne slávnosti – Zuberec
Program: Po Glodovski
Zúčastnili sa:
Kristína Šikyňová (2002)  –spev, Beáta Šikyňová (2005) – spev, Lea Miklušková (2007) – spev a tanec, Karin Miklušková (2009)  –spev, Klaudia Bušová (2008) – spev a tanec, Erika Šprláková (2008) – spev, Samuel Greštiak (2006) – spev a tanec, Branislav Greštiak (2009) – spev a tanec, Tobias Kratoň (2009) – spev a tanec
Muzika: Peter Gonšor (2000) - prím, Tania Faglicová (2002) [Dolný Kubín] - kontra, Ján Vojtek (1997) [Nižná] - kontra, Roman Škvarek (2001) [Suchá Hora] – basička

Fotogaléria 
 
22.07.2023
Folklórne slávnosti v Radôstke - Radôstka
Program: Nedeľné popoludnie v Suchej Hore
Zúčastnili sa:
Tanečníci: Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2007), Karin Miklušková (2009), Klaudia Bušová (2008), Erika Šprláková (2008), Samuel Greštiak (2006), Branislav Greštiak (2009), Tobias Kratoň (2009)
Muzika: Peter Gonšor (2000) - prim, Tania Faglicová (2002) [Dolný Kubín] - kontra, Ján Vojtek (1997) [Nižná] - basička
 
16.7.2023
V nedeľu 16.7.2023 ste nás mohli zazrieť v obci Sihelné na 30. ročníku Folklórnych slávnosti pod Pilskom a Babou Horou. Najskôr sme Vás v škole naučili goralské tance spod Pilska a Babej Hory, kde nám pomáhali skvelí muzikanti z Gajdošská hudba Beskyd a neskôr aj tance z Hladovky a Suchej Hory. Boli sme súčasťou programu "Na goralskú nôtu", kde sme sa vám predstavili s pásmom "Ňedžeľne popoledňe". Naša vďaka patrí pani Miroslave Chovančákovej (odkaz na stránku),  ktorá nám poskytla unikátne kúsky z jej zbierky ľudového odevu z Hladovky a Suchej hory, muzikantovi zo súboru Młode Podhale, ktorý nám na base hral do rytmu a tiež naším muzikantkám Tani Faglicovej a Kataríne Cabanovej a za fotografie p. Jurajovi Bednárikovi.
Program: Nedeľné popoludnie v Suchej Hore
Zúčastnili sa:
Tanečníci: Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2007), Karin Miklušková (2009), Klaudia Bušová (2008), Erika Šprláková (2008), Šimon Greštiak (1999), Samuel Greštiak (2006), Branislav Greštiak (2009), Tobias Kratoň (2009)
Muzika: Peter Gonšor (2000)-prím, Tania Faglicová (2002) [Dolný Kubín]-kontra, Katarína Cabanová (19XX)[Dolný Kubín]-kontra, muzikant z FS Mlode Podhale -basička
Škola tanca - goralské tance z Hladovky a Suchej Hory a vôbrtok z O. Polhory
Vedúci tanečníci: Peter Gonšor (2000) a Kristína Šikyňová (2002); muzika: Adrian Matis-husle [Oravská Polhora] a Anton Nevedel - gajdy [O. Polhora] a Tania Faglicová (2002) [Dolný Kubín] - prim, Katarína Cabanová (19XX) [Dolný Kubín] - kontra, Samuel Greštiak (2006) - basička
Fotogaléria
 
28. 5. 2023
Vidiečanova Habovka 2023, Krajské kolo v Zázrivej, postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru
- ĽH Petra Gonšora získala zlaté pásmo, Dievčenská spevácka skupina FS Jelešňa zlaté pásmo a Dievčenská spevácka skupina z Hladovky zlaté pásmo priamy postup do celoštátneho kola.
 
15. 4. 2023
Súťaž Videčanova Habovka – Nižná
Súťažné čísla:
- Kroviarky (kategória spevácke skupiny). Spievali: Beáta Šikyňová (2005), Kristína Šikyňová (2002), Lea Miklušková (2007), Simona Gallasová (2002). Získali zlaté pásmo s návrhom na postup.
- Goralské nôty zo Suchej Hory (kategória ľudové hudby). Hrali: Peter Gonšor (2000) - prim/kontra, Tatiana Faglicová (2002) [DK] - prim/kontra, Ján Vojtek (1997) [Nižná] - kontra, Samuel Grešiak (2006) - basička. Získali zlaté pásmo s priamym postupom.

Súťaž Nositelia tradícii – Nižná
Súťažné číslo: Nedeľné popoludnie v Suchej Hore
Zúčastnili sa:
Tanečníci: Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2007), Karin Miklušková (2009), Klaudia Bušová (2008), Erika Šprláková (2008), Viktória Staňová (XX)[Smižany], Martinka Greštiaková (2002), Šimon Greštiak (1999), Samuel Greštiak (2006), Braňo Greštiak (2009), Jakub Greštiak (2004), Tobias Kratoň (2009)
Muzika: Peter Gonšor (2000)-prim, Tatiana Faglicová (2002)[DK]-kontra, Ján Vojtek (1997) [Nižná]-basička
Získali strieborné pásmo
Fotogaléria


Rok 2022

17. 12. 2022
Oravské Vianoce - D. Kubín
Program: Koledníci
Zúčastnili sa: Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2007), Karin Miklušková (2009), Klaudia Bušová (2008), Erika Šprláková (2008), Simona Gallasová (2002), Martinka Greštiaková (2002), Šimon Greštiak (1999), Samuel Greštiak (2006), Braňo Greštiak (2009), Tobias Kratoň (2009)
Muzika: Peter Gonšor (2000) a ĽH bratov Brnušákovcov zo Suchej Hory
Fotogaléria

12. 11. 2022
Škola tanca v Dolnom Kubíne - Vôbrtok z Oravskej Polhory
Vedúci tanečníci: Peter Gonšor (2000) a Kristína Šikyňová (2002)
Muzika: Kristína Tropeková - husle [Or. Polhora] a Anton Nevedel - oravské gajdy [Or. Polhora]
Fotogaléria

17. 7. 2022
Prvé vystúpenie na Folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou Horou - Sihelné
Program: Balada o Jánošíkovi
Zúčastnili sa:
Tanečníci: Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2007), Karin Miklušková (2009), Petra Bušová (2007), Viktória Staňová (XX)(Smižany), Šimon Greštiak (1999), Samuel Greštiak (2006), Lukáš Šikyňa (1999)[SH]
Muzika: Peter Gonšor (2000) - basička/kontra, Andrej Kubica (2002) - prim, Andrej Brnušák (2002) - kontra, Samuel Greštiak (2006) - basička
Škola tanca - goralské tance z Hladovky a Suchej Hory a vôbrtok z Or. Polhory
Vedúci tanečníci: Peter Gonšor (2000) a Kristína Šikyňová (2002); muzika: ĽH zo Sihelného a ĽH FS Jeľešňa
Fotogaléria

 

Rok 2021

19. 3. 2021
Prvý nácvik FS - Jeľešňa
Prví členovia: Peter Gonšor (2000) - vedúci, Andrea Šikyňová (2000), Patrícia Škrabeková (1998), Žaneta Škrabeková (2000) Kristína Šikyňová (2002), Beáta Šikyňová (2005), Lea Miklušková (2008), Radovan Planieta (2006), Matúš Harmata (2001)