Publikácie

 

 20131220_02Veľká kniha o goraloch Oravy, Liptová a Kysúc

Monografia z edície Nevšedného dedičstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorú napísal kolektív autorov pod vedením Miloša Jesenského, vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej. Publikácia na 212-tich bohato ilustrovaných stranách v exkluzívnom grafickom spracovaní ponúka pohľad na toto významné pohraničné etnikum v spomínaných oblastiach.
Kniha pútavým spôsobom dokumentuje život a kultúru svojráznych obyvateľov hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí, ich pôvod, osídlenie, materiálnu a duchovnú kultúru - kalendárne a rodinné obyčaje, nárečie, odievanie, tradičné zamestnania a remeslá, folklórne slávnosti, súbory a mnoho zaujímavostí zo života Goralov. Dielo tak v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk spracováva fenomén Goralov a goralskej kultúry v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc.
Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.

Vydala Matica slovenská 2013, ISBN: 9788081280733

Publikácia v súbore pdf (časť - strany 1 - 105) 2,11 MB)

 


   20131220_02Gorali na Orave

- Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v roku 2013. Zodpovedný redaktor: PaedDr. Mária Jagnešáková, Autori a pôvod fotografií: PhDr. Elena Beňušová, Ján Cubínek, Dokumentácia Oravského múzea, Ing. Miroslav Jurči, PhDr. Juraj Langer, CSc., PhDr. Erika Kulášová, Michal Pišný, Ján Vrabec Texty: PhDr. Elena Beňušová, PaedDr. Mária Jagnešáková, PhDr. Erika Kulášová, PhDr. Milica Majeriková-Molitoris
Výkonný redaktor: Mgr. Michal Čajka, PhD., Jazykový redaktor: Mgr. Eva Rentková-Rybanská, Notový zápis: Ing. Miroslav Jurči, Preklad do poľského a anglického jazyka: Mgr. Eva Removčíková, Grafická úprava a sadzba: Piktus Ján Vrabec, Náklad: 2200 ks, Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo ISBN 978-80-89564-03-3

Publikácia v súbore pdf (8,03 MB)

 

 


20131220_02Pamjyntaj go̲raľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory 

V publikácií je okrem základných informácií o obciach, detských hrách, zvykoch uvedených viac ako 1000 textov - štvorverší k notovým zápisom a 116 notových zápisov melódií. 

Vydané v roku 1996, zostavil, spracoval a vydal Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, ISBN 80-85666-09-X

 Publikácia v súbore pdf (48,67 MB)