Kroj

 

Goralský kroj patrí medzi najvýraznejšie slovenské kroje a je typickým oblečením goralov Oravy, Zamaguria až po Ždiar, Lendak, Červený kláštor. Kroj z obcí Hladovka a Suchá Hora, ktoré ležia pri poľskej hranici,  má veľa spoločných čŕt s odevom poľských podhaľanských goralov. Najcharakteristickejšou súčasťou mužského kroja je kaňak - klobúk (kapeľus), ktorý je zdobený mušľami a orlím, niekedy jastrabím perom. Každá mušľa symbolizuje cestu Gorala, ktorý ako pltník splavil rieku Dunajec až do Baltského mora, odkiaľ si na pamiatku prevzal jednu mušľu a tú si potom umiestnil na svoj klobúk. 

Vzhľadom na to, že územie goralov sa rozprestiera na chladnejšom severe Slovenska, prispôsobovalo sa tomu aj oblečenie, ktoré malo teplejší charakter. V lete to bol odev z konopného materiálu, v zime sa využívali hrubšie ovčie a súkenné materiály. Pracovný odev bol jednoduchý, bez výšiviek, alebo len výnimočne a v malom množstve.

Do dnešných dní sa nám zachoval sviatočný odev, ktorý sa tiež postupne mení. Tak ako aj dnes sa ľudia predbiehajú, kto má lepšie auto, krajší dom, aj v minulosti išlo o získanie podobného prvenstva. o to, koho kroj bude viac a krajšie zdobený. Využívali sa motívy plesnivca, či krasovlasu bezbyľového.