CD - Vianočné koledy Oravy - 2021

Vianočné koledy Oravy nesie názov CD, ktoré pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v roku 2021. Nahrávania sa zúčastnila aj Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory.

Titulná strana CD Vianočné koledy Oravy

Zadná strana obalu CD Vianočné koledy Oravy

Všetky piesne nájdete na: Vianočné koledy Oravy - YouTube

© Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
© Regionálny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała
Grafická úprava: Zdenko Zaťko
Ilustrácia: Martina Malovaníková
Notový zápis: Adrián Malovaník
Výber a hudobná réžia: Alžbeta Selecká
Nahrávanie zvuku - Tomáš Balák a Media4you
Zvuková postprodukcia - Tomáš Balák a Martin Benč
Master zvuku - Ján Zborovjan
Vydalo Deccatree studio 2021
Vianoce tradične i netradične
Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie i nietradycyjnie
INT/ET/ZA/1/III/A/0180
2021