Nahrávky z Hladovky, roky 1971 - 1972 - I.

Nahrávky z Hladovky, roky 1971 - 1972

Z nahrávok a archívu S. Stračinu, Slovenského rozhlasu ...

1. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 1. 12. 1972 (hlstr0001.mp3)

2. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 1. 12. 1972 (hlstr0002.mp3)

3. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 1. 12. 1972 (hlstr0003.mp3)

4. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 1. 12. 1972 (hlstr0004.mp3)

5. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a muži spev: Goraľ ja se, goraľ, Gory nase, gory, 1. 12. 1972 (hlstr0005.mp3)

6. Hladovka, spev žien: Hej, goraľe, goraľe, 1. 12. 1972 (hlstr0006.mp3)

7. Hladovka,  spev žien: Idžeme, idžeme, 1. 12. 1972 (hlstr0007.mp3)

8. Hladovka goralská muzika Ladislava Kozeru, 1. 12. 1972 (hlstr0008.mp3)

9. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0012.mp3)

10.  Hladovka, spev žien: Pozegnaj me matko, 16. 4. 1971 (hlstr0013.mp3)

11.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0014.mp3)

12.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, polka, 16. 4. 1971 (hlstr0016.mp3)

13.  Hladovka, spev žien: Hej, dajče ze nom, dajče, 16. 4. 1971 (hlstr0017.mp3)

14.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0018.mp3)

15.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0022.mp3)

16.  Hladovka, spev muži a ženy: Skladajče še syčke druzki , 16. 4. 1971 (hlstr0024.mp3)

17.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev muži: Muzyka, muzyka, 16. 4. 1971 (hlstr0025.mp3)

18.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0026.mp3)

19.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev muži: Porahuj se, džyfce, 16. 4. 19712 (hlstr0028.mp3)

20.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev muži: Poplaces džyfcynko, polaces zalošňe, 16. 4. 1971 (hlstr0030.mp3)

21.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev ženy: Tjy nase cepjarki, 16. 4. 1971 (hlstr0031.mp3)

22.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, 16. 4. 1971 (hlstr0032.mp3)

23.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev ženy: Dala byk či, dala, 16. 4. 1971 (hlstr0033.mp3)

24.  Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru a spev muži: Džynkujem mamicko, 16. 4. 1971 (hlstr0034.mp3)

25.  Hladovka, spev ženy: Ľeči či vjonecek, 16. 4. 1971 (hlstr0035.mp3)

26.  Hladovka, spev ženy: Požryj ši Hanuško, 16. 4. 1971 (hlstr0037.mp3)

27. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, polky, 16. 4. 1971 (hlstr0038.mp3)

28. Hladovka, spev muži: Goraľ ja se, goraľ, (hlstr0086.mp3)

29. Hladovka, spev muži: Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše, (hlstr0087.mp3)

30. Hladovka, spev žien: Goraľecki my se, (hlstr0088.mp3)

31. Hladovka, spev žien: Ňemoj ogrodecek, (hlstr0089.mp3)

32. Hladovka, spev žien: Maľina s jagodom, (hlstr0090.mp3)

33. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, (hlstr0091.mp3)

34. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, drogova, (hlstr0092.mp3)

35. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, drogova, (hlstr0093.mp3)

36. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, zbojecki, (hlstr0094.mp3)

37. Hladovka, spevák a goralská muzika Ladislava Kozeru, Zgory jedž, z gory jedž (hlstr0095.mp3)

38. Hladovka, spevák a goralská muzika Ladislava Kozeru, Muzyka, muzyka, (hlstr0096.mp3)

39. Hladovka, spevák a goralská muzika Ladislava Kozeru, Stoze jedna, stoze dvje, (hlstr0097.mp3)

40. Hladovka, spevák a goralská muzika Ladislava Kozeru, Kebyš ňebyl byl vymyšľal, (hlstr0098.mp3)

41. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, polky, (hlstr0099.mp3) O. Demo

42. Hladovka, spevák a goralská muzika Ladislava Kozeru, polky, (hlstr00100.mp3)

43. Hladovka, goralská muzika Ladislava Kozeru, polka, (hlstr00101.mp3)