Stretnutie Goralov Slovenska, Ružomberok, 14. 4. 2024


14. apríla 2024 Gorali spoločne oslávili unikátne 550. výročie udelenia valašských privilégií Valachom, kráľom Matejom Korvínom. Stretnutie sa konalo v meste Ružomberok, kde v roku 1474 Matej Korvín podpísal najrozsiahlejšiu listinu práv a povinností Valachov. Na základe získaných privilégií sa v neskoršom období valašské obyvateľstvo rozširovalo do odľahlejších oblastí, hlavne severného Slovenska, kde zakladalo nové osady na tzv. valašskom práve. Väčšina goralských obcí bola založená na valašskom práve, ovplyvnená valašskou kultúrou. Práve preto sa Gorali stotožňujú s valašským pôvodom.

Pri tejto príležitosti sa v meste Ružomberok stretli Gorali z Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša, Zamaguria a ostatných goralských enkláv z územia Slovenska. Na podujatí ste mohli vidieť viac ako 400 Goralov z obcí Liptovská Lúžna, Nová Ľubovňa, Pohronská Polhora, Oravská Polhora, Novoť, Reľov, Lendak, Svrčinovec, Čierne, Vyšné Ružbachy, Hraničné, Forbasy, Nižné Ružbachy, Mlynčeky, Ždiar, Lesnica, Kolačkov, Zákamenné, Rabča, Hladovka, Suchá Hora, Spišská Stará Ves a Malá Franková.

Oslavy udelenia privilégií si Gorali pripomenuli slávnostným sprievodom, v ktorom prezentovali svoj rôznorodý goralský kroj a ľudovú kultúru. Ľudová hudba a spev sprevádzali aj slávenie sv. omše v kostole sv. Ondreja. Svätú omšu celebroval spišský biskup, Mons. František Trstenský. Okrem neho sa slávnosti zúčastnil emeritný pomocný spišský biskup, Mons. Andrej Imrich. Po sv. omši sa sprievod za doprovodu spevu a hudby presunul z kostola sv. Ondreja do Parku Jána Pavla II., kde spoločné oslavy pokračovali. Postupne sa predstavili folklórne skupiny a ľudové hudby zo všetkých goralských oblastí.

Jedinečnú atmosféru goralskej muziky, ľudovej piesne v goralskom dialekte a rôznorodosť goralských krojov si môžete vychutnať aj na iných podujatiach, ktoré sa venujú goralskej kultúre, napr. Goralské folklórne slávnosti v Ždiari, Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, Goralské slávnosti v Skalitom, Zamagurské folklórne slávnosti, Goralská nedeľa v Suchej Hore a viaceré menšie goralské podujatia.
Goralská kultúra bola v roku 2021 odbornou komisiou zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V súčasnosti prebiehajú viaceré aktivity usilujúce o zápis prvku Goralská kultúra pod ochranu UNESCO. (z tlačovej správy)

Stretnutie zorganizovala obec Oravská Polhora v spolupráci s OZ Vjecna, dekanátom Rímskokatolíckej cirkvi – farnosťou Ružomberok a starostami zúčastnených obcí.