Detské folklórne súbory zo Suchej Hory

 

Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory


DFS Goralček zo Suchej Hory, Regionálna prehliadka DFS v Nižnej 24. 3. 2011

Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory

Tento súbor vznikol pod vedením Daniely Chovančákovej v roku 2003 a pôsobí pri Základnej škole a obecnom úrade v Suchej Hore. Účinkuje v ňom približne 30 detí vo veku od 6 – 10 rokov. Vystupujú na rôznych príležitostiach poriadaných obcou (napr. Deň matiek, posedenie s dôchodcami, oslavy v obci Rabčice a pod.). Svojim kultúrnym programom spríjemňujú chvíle občanom v Domove sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých v Tvrdošíne, domove dôchodcov Charita Trstená a iných blízkych inštitúciách vo svojom okolí. Zúčastňujú sa regionálnych súťaží a svojim goralským spevom sa prezentovali aj v družobnej škole v Poľsku - v Szkołe Podstawowej v Chochołówe. Zameriava sa na hry detí, spojené s tancom a spevom. Do tanca im hrá ľudová hudba Goral – mladší s primášom - vedúcim Martinom Chovančákom. Neskôr sa sa ako muzikanti na scéne objavujú bratia Brnušákovci.

Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory

 
Džeči syřo goraľske tradicije. 14. 3. 2017, 1 časť


Džeči syřo goraľske tradicije. 14. 3. 2017, 2 časť

Detský folklórny Súbor Goral zo Suchej Hory. 

16. 2. 2015 vznikol v obci nový folklórny súbor Goral pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. Vznikol ako "medzičlánok" medzi DFS Goralček – prvý stupeň základnej zložky a Folklórnou skupinou Goral (mládež od 15 rokov), so zámerom udržiavať goralské zvyky a tradície obce. Súbor organizačne spravuje a riadi Mgr. Katarína Masláková (rod. Novarová), choreografiu má na starosti Mgr. Jana Vlčáková (rod. Harmatová) a muziku p. Daniela Chovančáková (rod. Šprláková). 

Súbor navštevuje: 27 dievčat, z toho 3 dievčatá majú záujem aj o goralskú muziku, 12 – chlapcov, z toho 3 chlapci majú záujem aj o goralskú muziku. Okrem týchto  súbor zaniká.členov, im do tanca hrá goralská muzika zo súboru Goralček. Ich prvý program mal názov "kroviarky" a po prvý krát sa s ním predstavili na 8. Goralskej nedeli.

Detský folklórny súbor Goral zo Suchej Hory