Zvyky a obyčaje na jeseň

 

Zvyky a obyčaje na jeseň

Jeseň je dosť smutným a tichým obdobím aj v ľudových zvykoch Hladovky a Suchej Hory. Najzaujímavejším sviatkom je pamiatka zosnulých. Zvyky na tento sviatok sú aktuálne ešte aj dnes.
Ďalším sviatkom je advent, ktorý je tiež plný ľudových zvykov.

Obyčaje pri uctievaní pamiatky zosnulých

Niekoľko dní pred týmto dňom sa najprv vyčistili a vyzdobili všetky hroby. Po obede sa na cintoríne zišla celá dedina. Spoločne sa pomodlili ruženec. Potom nasledovala pripravená slávnostná večera. Zvláštnosťou bolo, že predtým, ako išli všetci spať, gazdiná prestrela stôl tak, ako na večeru. To malo byť pohostenie pre mŕtve duše. Hovorilo sa, že tento večer duše zosnulých navštevujú príbytky svojich blízkych. Tento zvyk sa v niektorých rodinách dodržia ešte aj dnes. Stôl sa už síce neprestiera tak, ako na slávnostnú večeru, ale pripraví sa kúsok chleba či koláča a v džbáne voda.
O tomto dni existuje ešte jedna povera.
"Kedysi veľmi dávno žila v našej dedine jedna dievčina. Bola ako všetky mladé dievčatá, veľmi pojašená, do všetkého strašne náramná. Jedného dňa, bolo to práve 2. novembra pripravovala s mamou slávnostnú večeru. Čosi však zabudli kúpiť a preto matka poslala dcéru k susedom. Dievčina sa rozbehla. Skok sem, skok tu a už bola doma. Všetko bolo v poriadku, ale v noci sa dievčine prisnil sen. V tom sne videla všetkých svojich príbuzných, ktorí už boli mŕtvi, ako ležali na ceste pred ich domom. Zo zeme sa zodvihla tá najstaršia, pristúpila k dievčaťu a hovorí: "Prečo si dnes tak strašne utekala? Pozri sa, všetkých si nás prevrátila." Preto by sa v tento deň malo po cestách chodiť pomaly. Dušičky sa prechádzajú po dedine a navštevujú svojich príbuzných."
Obyčaje pri uctievaní adventu

Advent je prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Toto obdobie bolo obdobím odpočinku a zbieraním nových síl a životnej energie. Štyri týždne pred Vianocami sa nesmelo do poľa nič vyvážať, ani na poli nič robiť. Hovorilo sa, že v tom čase zem najviac oddychuje a netreba ju v tedy rušiť. V tom čase sa nerobili žiadne zábavy ani oslavy.