LP - platňa - Živé dedičstvo

Živé dedičstvo

Z LP platne - rodina Harmatovcov zo Suchej Hory
Z LP platne - Živé dedičstvo - 1986, OPUS
na platni spieva Jozef Harmata (1931) zo Suchej Hory s dcérami Janou (1964), Máriou (1964), Albínou (1968), Veronikou (1966) a Katarínou (1973)

(Zvuková ukážka z LP platne - A3. DUŠA GORALOV - pre poškodenie LP platne je ukážka krátená. V prípade, že vlastníte vyššiu kvalitu nahrávky, budeme radi, ak sa s nami o ňu podelíte.)

- 1986 - Živé dedičstvo - (Opus) - Folklórny festival východná - Pásmo Duša Goralov - účinkuje Folklórny súbor zo Suchej Hory:
A: "Húkanie po gorak" - spieva Karol Harmata (1931) s dcérami Janou (1964), Máriou (1964, Veronikou (1966), Albínou (1968) a Katarínou (1973)
B: Zagrajče muzycy...
a) Vjyrhova - Ej, syčkok či gadala, primáš Ján Červeň (1922)
b) Drogova - primáš Ján Šimek (1930)
c) Drobna po tři - primáš Karol Šikyňa (1944)
d) Ozvodna - V zuberskyj doľiňe byľi dva jeľeňe - primáš Karol Šimek ml. (1959)
e) Vjecna - primáš Ján Šimek (1930)
Spolu s primášmi hrajú: Ján Šimek (1961) - kontry, Karol Števek - basa, Vedúci súboru Ľudovít Dreveňák (1941)

Všetky podrobnosti o LP platni:

predný obal LP platne Živé dedičstvo

Ľudová pieseň vie potešiť, umocniť radosť človeka, povzbudiť, poláskať. Z generácie na generáciu, z otcov na synov dedia sa piesne - hrdosť a bohatstvo slovenského národa. 
Valéria Baláková z Rabčíc zdedila po svojom chýrnom oravskom muzikantovi Jánovi Kolčákovi (1907 - 1979) piesne, ktoré ho sprevádzali po celý život.
Dominik Garaj a jeho syn Pavol z Veľkej Lehoty zdedili po starom otcovi Dominikovi (1907) čaro hry na gajdách.
Jozef Harmata zo Suchej Hory odovzdáva lásku k spevu piatim dcéram a muzikanti majstrovstvo drsnej, ale krásnej hry na husličky svojim nasledovníkom.
V rodine Gernátovcov z Krivian sa hra na vzácnom ľudovom nástroji - gajdici - dedí "po meči".
Nielen v rodinách je odovzdávanie takéhoto dedičstva potomkom nepísaným pravidlom. Folklórne skupiny s úctou prezentujú piesňové bohatstvo svojich predkov a získavajú preň nových nadšencov.
V niektorých obciach sa zdá, že predchádzajúce pokolenia už všetky piesne "vyspievali", že súčasníkom nemali čo zanechať, no folklórne skupiny sa húževnato domáhajú svojho dedičstva. Zbieraním, uchovávaním a pestovaním hudobného folklóru rastie obdiv k piesňam, ktoré sa zásluhou týchto folklórnych skupín stávajú živým dedičstvom celého národa.

Folk songs are the source of pleasure. They evoke the feeling of joy, they encourage man when he is down and console him when there is nobody to say a word to him. Folk songs - the pride and riches of the Slovak nation - are the heritage which has been transmitted from generation to gene ration, from fathers to sons.
Ján Kolčák (1907-1979), a renowned musician from Orava, bequeathed his daughter Valéria Baláková from Rabčice the songs which had been accompanying him all his life.
The ability to play the bagpipes has descended to Dominik Garaj and his son Pavol from Veľká Lehota from their grand-father Dominik (1907).
Jozef Harmata from Suchá Hora has instilled love for singing into the hearts of his five daughters in the same way as musicians instil love of rough but beautiful violin playing into their pupils.
Hornpipe is a very rare folk musical instrument. But in the Gernát family from Krivany hornpipe playing has been handed down from fathers to sons for a very long time.
Transmission of the heritage of this kind is not a common practice within families only. Needless to say, folk ensembles can present only those folk songs which have been recorded by the previous generations. They sing them with love and respect, spread them among people and thus win new enthusiasts for Slovak folklore.
It seems that in some villages the songs and instrumental music disappeared with the old generations which created them and that there was nothing left for their sons and grand-sons. But also in these localities do exist folk ensembles persistently seeking for their heritage. They collect songs and pieces of folk music and insert them into their programmes which evoke admiration for Slovak folk culture in every spectator or listener. Due to their activity, folklore becomes a living heritage of the whole nation.

A strana / Side A
1. MUZIKANTI Z RABČÍC MUSICIANS FROM RABČICE 5'42"
(Rabčice, okr. Dolný Kubín)

a) Podžme, dževce, vandrovači
b) Juz še ta lavecka na pole zlomala
c) Goržala lipka i javor
d) A jo še je petol, petol
e) A jedeme, jedeme
f) "Šustana" - Jo se rabcecanek, corne jak ceganek

Spievajú a hrajú: husle: Valéria Baláková - Kolčáková (1938) kontry: František Trúchly (1953) Pripravovateľ: Anton Mordel (1954), basička: Anton Mordel (1954) heligónka: Jozef Jagelka (1949)

2. GAJDOŠI Z LEHOTY BAGPIPERS FROM LEHOTA 4'24" 
(Veľká Lehota, okr. Žiar nad Hronom)

a) Ej, ti, kijanička
b) Zažeňiem ja volki
c) Tam dolu pod zelením hájkom
d) Kebi ja bol o tom vedel
e) Gajdošská lotcoval fl Tancujte, mládenci

Na trojhlasných gajdách hrajú Dominik Garaj (1946) (a, c, e) a Pavol Garaj (1975) (b, d, f).

3. DUŠA GORALOV SPIRIT OF THE HIGHLANDERS 7'37"
(Suchá Hora, okr. Dolný Kubín)

1. "Húkanie na gurách" Spieva Jozef Harmata (1931) s dcérami Janou (1964), Máriou (1964), Veronikou (1966), Albínou (1968) a Katarínou (1973).
2. Zagrojče, muzyci... a "Vjyrhova" - Ej, šycko či gadala Predník: Ján Červeň (1922)
b) "Drogova" Predník: Ján Šimek (1930)
c) "Drobna po tri" Predník: Karol Šikyňa (1944)
d) "Ozvodna" - V zuberskej doline boli dva jelene Predník: Karol Šimek (1959)
e) "Vieczna" Predník: Ján Šimek (1930)

Spolu s predníkmi hrajú Ján Šimek (1961) na kontrách a Karol Stevek (1922) na basičke. Pripravovateľ: Ľudovít Dreveňák (1941)

4. GAJDICIARI Z KRIVIAN HORNPIPERS FROM KRIVANY 5'42" 
(Krivany, okr. Prešov)

 a) Voľare, voľare)
Na gajdiciach hrajú Ľubomír Gernát (1974) a Peter Gernát (1970), spieva Ľubomír Gernát.

b) Ej, tadi sem ja, tadi
Spieva a na dvojgajdici hrá Alexander Gernát (1940).

c) "Ovčí zdich" - Ej, ovčí zdich je težkí pre baču stareho
Spieva Jozef Gernát (1907). Na gajdiciach sprevádzajú Alexander Gernát (1940), Peter Gernát (1970) a Ľubomír Gernát (1974). Pripravovateľ: Alexander Gernát (1940)

B strana / Side B

1. Z PUKANECKÝCH "HAJLOCHOV" 7'13" THE PUKANEC WINE-CELLARS
(Pukanec, okr. Levice)

a) Tancujte, mládenci, kim ste slobodní
b) Kalamajka, kalamajka, mik, mik, mik
c) Keď som v lete pri murároch robela
d) Nezábudka pri potuočku kvitne tu máš
e) Guráž, Guráž, kuorčičku
f) Peta, palec, celá noha

Spieva 6 žien a 8 mužov, sprevádza ľudová hudba: 1. husle: Zoltán Vlačuha (1933) 2. husle: Rudolf Gurvay (1921), kontry: Gejza Gurvay (1931), Ľudovít Vlačuha (1928), basa: Viliam Bukaj (1926), cimbal: Ernest Vlačuha (1931), klarinet: Ján Bukaj (1915)

Veršíky z pukaneckých krčiažkov prednáša Peter Klinko (1953). Vedúci folklórnej skupiny: Pavol Trhan (1957), Peter Klinko (1953)

 2. SPIVAJTE, NEVISTY, BY BYLO VESELO SING, BRIDES, MERRILY 7'19" 
(Kalná Roztoka, okr. Humenné)

a) Spivajte, nevisty, by bylo veselo
b) Zakukala zozuleńka, zakukala, taj kuje
c) Toloka, toloka, zelená toloka
d) Na kameni nohy myju
e) Nemam ja holosu

Spieva 14 žien. Sólo spievajú Júlia Bohunová (1944) a Irena Turbáková (1949) (d) Vedúca folklórnej skupiny: Anna Curová (1943)

 3. SMOLENICKÁ ZÁBAVA THE SMOLENICE MERRY-MAKING 7'48" 
(Smolenice, okr. Trnava)

a) Ket som išel do stodolki
b) Taškí je, taškí
c) Pime vínečko, dobré je
d) A vi, páni muzikanti
e) Kebi sce vi vedzeli
f) Od konca do konca
g) Negdi sa, vraj, staré babi dzivili
h) Veter fučí, lísci padá

Spieva 9 žien a 9 mužov, predspevujú Soňa Mruškovičová (1945) (d). Sprevádza 10-členná dychová hudba pod vedením Benedikta Seriča (1921). Veršíky medzi piesňami prednášajú Dušan Tomek (1955), Stanislav Jajcaj (1938) a Soňa Mruškovičová (1945) Vedúci folklórnej skupiny: Pavel Novák (1955)

Nahrané v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici 25. a 26. októbra 1985.
Zostrih nahrávky 27. októbra 1985. Vydané v spolupráci s Osvetovým ústavom v Bratislave. Príprava: Svetozár Stračina, Ing. Igor Medlen
Zodpovedný redaktor: Viktor Szarka
Výber a hudobná réžia: Svetozár Stračina
Zvuková réžia: Vladimír Lehotan
Technická spolupráca: Mária Kubičková
Vedenie nahrávky: Juraj Dubovec
Notes: Svetozár Stračina
Photo: Karol Demuth
Cover: Pavol Blažo
OPUS, n.p., Dunajská 18. Bratislava - ČSSR
Exported by Slovart, Bratislava Printed by Grafobal, n.p., Skalica Made in Czechoslovakia ℗ 1986 OPUS 
OPUS Stereo 9117 1772, Kčs 36,