Nahrávky zo Suchej Hory, roky 1978 - IV.

Nahrávky zo Suchej Hory, roky 1978, 1979

Z nahrávok a archívu Slovenského rozhlasu ...

1. Suchá Hora, - drogova, 1978 (hlstr0188sh.mp3)

2. Suchá Hora, - ozvodna, 1978 (hlstr0189sh.mp3)

3. Suchá Hora, - ozvodna, 1978 (hlstr0190sh.mp3)

4. Suchá Hora, - křesany po štyry, 1978 (hlstr0191sh.mp3)

5. Suchá Hora, - zbojecki - Pobjyľi še, - Hej, idem, 1978 (hlstr0192sh.mp3)

6. Suchá Hora, - Sabalova nota Hej, Sabala zašpjyval, 1978 (hlstr0193sh.mp3)

7. Suchá Hora, - polka, 1978 (hlstr0194sh.mp3)

8. Suchá Hora, - Vjecory, vjecory, 1978 (hlstr0195sh.mp3)

9. Suchá Hora, - Co šče porobjyľi hlopcy ze salasa, 1978 (hlstr0196sh.mp3)

10. Suchá Hora, - V maľinovym ľeše, 1978 (hlstr0197sh.mp3)

11. Suchá Hora, - Javoře, javoře, 1978 (hlstr0198sh.mp3)

12. Suchá Hora, - Goraľska džyfcyna, 1978 (hlstr0199sh.mp3)

13. Suchá Hora, - Podžme hlopcy, 1978 (hlstr0200sh.mp3)

14. Suchá Hora, - Idže voda, 1978 (hlstr0201sh.mp3)

15. Suchá Hora, - Zagrajčes muzycy, 1978 (hlstr0202sh.mp3)

16. Suchá Hora, - Ej, šivy golombecek, 1951 (hlstr0203sh.mp3)

17. Suchá Hora, - Jaňicku v doľiňe, 1951 (hlstr0204sh.mp3)

18. Suchá Hora, - Rano, rano, raňušinko 1951 (hlstr0205sh.mp3)

19. Suchá Hora, - Hore hlopcy, hore, 1951 (hlstr0206sh.mp3)

20. Suchá Hora, - Ej, ovcařicek bjydny, 1951 (hlstr0207sh.mp3)

21. Suchá Hora, - Ej, cyjes to ovjecki, 1951 (hlstr0208sh.mp3)

22. Suchá Hora, - Podžme hlopcy, podžme zbijač, 1951 (hlstr0209sh.mp3)

23. Suchá Hora, - Kumoter, kumoter, 1951 (hlstr0210sh.mp3)

24. Suchá Hora, - Namavjač idžeme, gořalke ňešeme, 1951 (hlstr0211sh.mp3)

25. Suchá Hora, - Ej, otvjyrajče džvjyře, 1951 (hlstr0212sh.mp3)

26. Suchá Hora, - Dy se na tym vjyrsku, 1951 (hlstr0213sh.mp3)

27. Suchá Hora, - Ej, hvalas Panu Bogu, 1951 (hlstr0214sh.mp3)

28. Suchá Hora, - Jydzme ze, pijme ze, 1951 (hlstr0215sh.mp3)

29. Suchá Hora, - Ej, pobjyraj še Hanuš, 1951 (hlstr0216sh.mp3)

30. Suchá Hora, - Ňešeme pjeřiny, 1951 (hlstr0217sh.mp3)

31. Suchá Hora, - Vjonecku mjyrtovy, 1951 (hlstr0218sh.mp3)

32. Suchá Hora, - Koňaře, koňaře, 1951 (hlstr0219sh.mp3)

33. Suchá Hora, - Kamaratka moja, 1951 (hlstr0220sh.mp3)

34. Suchá Hora, - Mamicko, tačicku, 1951 (hlstr0221sh.mp3)

35. Suchá Hora, - Ňeboj še Hanuško, 1951 (hlstr0222sh.mp3)

36. Suchá Hora, - Pijaty, huľaty, 1951 (hlstr0223sh.mp3)

37. Suchá Hora, - drogova, 1951 (hlstr0224sh.mp3)

38. Suchá Hora, - křesany po tři, 1951 (hlstr0225sh.mp3)

Rozprávanie o muzike s Jánom Šimekom primášom (49. rokov):
Zloženie muziky Ján Šimek, st. - primáš (49 ročný), Karol Chovančák - kontráš (44. ročny), Karol Šikyňa - kontráš (35. ročný), Karol Števek - basista (narodený v. r. 1922 - kováč), Dopĺňajú Karol Šimek (1959) - prim, kontry, Ján Šimek ml. (nar. 1961) - kontry

39. Suchá Hora, - rozprávanie s Jánom Šimekom, 1979 (hlstr0226sh.mp3)

40. Suchá Hora, - hmaty kontrášov, 1979 (hlstr0227sh.mp3)

41. Suchá Hora, - basista, 1979 (hlstr0228sh.mp3)

42. Suchá Hora, - rozprávanie 1, 1979 (hlstr0229sh.mp3)

43. Suchá Hora, - ozvodna, 1979 (hlstr0230sh.mp3)

44. Suchá Hora, - rozprávanie 2, 1979 (hlstr0231sh.mp3)

45. Suchá Hora, - ozvodna, 1979 (hlstr0232sh.mp3)

46. Suchá Hora, - rozprávanie 3, 1979 (hlstr0233sh.mp3)

47. Suchá Hora, - ozvodna, 1979 (hlstr0234sh.mp3)

48. Suchá Hora, - rozprávanie 4, 1979 (hlstr0235sh.mp3)

49. Suchá Hora, - křesany po štyry, 1979 (hlstr0236sh.mp3)

50. Suchá Hora, - rozprávanie 5, 1979 (hlstr0237sh.mp3)

51. Suchá Hora, - křesany po štyry, 1979 (hlstr0238sh.mp3)

52. Suchá Hora, - rozprávanie 6, 1979 (hlstr0239sh.mp3)

53. Suchá Hora, - polka, 1979 (hlstr0240sh.mp3)

54. Suchá Hora, - rozprávanie 7, 1979 (hlstr0241sh.mp3)

55. Suchá Hora, - zbojecki, 1979 (hlstr0242sh.mp3)

56. Suchá Hora, - rozprávanie 8, 1979 (hlstr0243sh.mp3)

57. Suchá Hora, - křesany po dva, 1979 (hlstr0244sh.mp3)

58. Suchá Hora, - rozprávanie 9, 1979 (hlstr0245sh.mp3)

59. Suchá Hora, - kŕesany po 3, 1979 (hlstr0246sh.mp3)

60. Suchá Hora, - rozprávanie 10, 1979 (hlstr0247sh.mp3)

61. Suchá Hora, - křesany po štyry, 1979 (hlstr0248sh.mp3)

62. Suchá Hora, - rozprávanie 11, 1979 (hlstr0249sh.mp3)

63. Suchá Hora, - vjecna, 1979 (hlstr0250sh.mp3)

64. Suchá Hora, - rozprávanie 12, 1979 (hlstr0251sh.mp3)

65. Suchá Hora, - drogova, 1979 (hlstr0252sh.mp3)

66. Suchá Hora, - rozprávanie 13, 1979 (hlstr0253sh.mp3)