Detské muziky z Hladovky

Detské goralské muziky z Hladovky

 


DFS Goral z Hladovky v Detve 1977, júl 1997, Účinkovali: Veronika Harmatová (1966, Suchá Hora),
Milan Motýľ (1965) Hladovka - tanečník, Ján Šimek (1961-2004), Suchá Hora - kontry,
Ľubomír Harmata (1966), Hladovka  prim, Stanislav Buloň (1963), Suchá Hora - basa, Karol Harmata (1963), Hladovka - kontry

Prvé detské muziky v Hladovke sa väčšinou začínali formovať popri Detskom folklórnom súbore Goral v Hladovke. Ich členmi boli nielen deti z Hladovky, ale aj zo Suchej Hory. Pomerne veľkú zásluhu na tom mal vedúci súboru Peter Jurči, ktorý vyhľadával prirodzené mladé talenty a učil ich prvým tónom a melódiám a pomáhal zabezpečovať hudobné nástroje. Po prvých zvládnutých melódiách sa títo mladí muzikanti chodili zdokonaľovať ku starším a skúseným muzikantom. Neskôr s deťmi pracoval aj jeho syn Miroslav Jurči a začali sa zapájať ďalší a ďalší. Ľubomír Harmata st, Ľubomír Harmata ml., Adam Harmata, Bratia Kubicovci...
V Suchej Hore to bol predovšetkým Ján Šimek st., Jozef Červeň, Karol Šimek,...

Členmi prvej detskej goralskej hudby boli Ladislav Kozera (1943-1995), Karol Škrabek (1941-2011) a Anton Bugaj (1943-2001).
Členmi druhej detskej goralskej hudby boli Miroslav Jurči (1958), Ján Šimek ml. (1961-2004), Karol Šimek (1958) a Stanislav Buloň (1963).  

Niektoré s ďalších detských hudieb:

Okolo roku 1982 hrávala detská goralská muzika v Hladovke v zložení: Anežka Kozerová, 13 rokov, (1., 6) – prím, Daniel Hubjak, 15 rokov – prím, Dušan Škvarek, 14 rokov - kontry, Jozef Kubica, 13 rokov – kontry, Ľubomír Jančo, 13 rokov - basa. Spolu sa v roku 1982 zúčastnili nahrávania LP platne pod názvom Od píšťalky k husličkám (v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici pre Folklórny festival Východná.)

 
Spieva osem dievčat DFS Goral z Hladovky. Sóla spievajú Leopold Kovalík (13 ročný) a Roman Kadlubiak (13 ročný)
(1. Tancovali zbjnicy v tyj graľskyj pivňicy, 2. Zbjecki – Odpad listek od buka, 3. Hodž by šče mi grali do samyj soboty, 4. Zagrajče, muzycy, ňesanujče smycka, 5. Tačicku, mamicko, kožicka v ogrodže, 6. Muzyka, muzyka, graľska muzyka)

 Mladí gorali a ich vedúci Peter Jurči
Milan Motýľ (1965) - tanečník, Karol Harmata (1963)- kontry, Ľubomír Harmata (1966) - prim, Ľubomír Brnušák (1965) - basa, Ján Šimek (1961-2004) - kontry,
Veronika Harmatová (1966) - speváčka a tanečníčka a vedúci súboru Peter Jurči

 Mladá goralská muzika
Ľubomír Harmata (1966) - prim, Karol Harmata (1963) - kontry, Ján Šimek (1961-2004)  - kontry, Stanislav Buloň (1963) - basa

Niekoľko detských goralských hudieb, ktoré vznikali v období, keď boli súčasťou DFS Goral v Hladovke, tvorili žiaci zo Suchej Hory a tak by sme mohli povedať, že ide o detské muziky zo Suchej Hory. Boli to napr. súrodenci Šimekovci, Brnušákovci (na nasledujúcej fotografii), bratia Šuvadovci. 


DFS Goral z Hladovky - detská goralská muzika súrodencov Brnušákovcov zo Suchej Hory

 Peter Jurči a ďalšia mladá goralská muzika

 

Od mája 1997 - Jurčiová Zuzana (1987) - prim, Jurčiová Renáta (1986) - basa s otcom Miroslavom Jurči (1958) - kontry, neskôr, od 17. 4. 1998 až do apríla 2001 v zložení: Zuzana Jurčiová - prím, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica (1986) - kontra, Karol Šimek - II prim, kontra, ktorý vystriedal Romana Šikyňu. 

V goralskej muzike sa občas objavovali aj dievčatá
Zuzana Jurčiová (1987) - prim, Renáta Jurčiová (1986) - basa, Marek Kubica (1986) - kontra,
Ján Šprlák - spev a tanec, Roman Šikyňa - kontra, (v roku 1998) 

Martin Ghovančák a bratia Greštiakovci
Pavol Greštiak (1991) - 4. ročník - basa, Martin Chovančák (1990) - 5. ročník - prim, Dušan Greštiak (1989) - 6. ročník - kontry, Hladovka 2002 - prvé verejne účinkovanie muziky 3. 4. 2001

Ľubomír harmata a súrodenci Greštiakovci
 Ľubomír Harmata (1993) - prim, Zuzana Greštiaková (1992) - kontry, Dušan Greštiak (1989) - kontry, Pavol Greštiak (1991) - basa, Hladovka 2004

Detská goralská muzika v rokoch 2012 - 2014
Adam Harmata (2000) - prim, Šimon Kubica (2000) - basa, Jakub Šprlák (2001) - kontry, Tomáš Kubica Tomáš Kubica (2001) - kontry
Hladovka 2012 (október 2012 - jún 2014)

Detská goralská muzika v roku 2024
Hladovka 4. 1. 2024, Dušan Greštiak (2014) - basa, Jakub Hutlas (2014) - kontry, Jakub Botek (2014) - 2. husle, Michal Greštiak (2015) - 1. husle (prim)

 Ďalšie fotografie muzikantov nájdete vo fotogalérii napr.: https://eu.zonerama.com/jurci/Album/9499709