Muzikanti z Hladovky

 

Najznámejší muzikanti
Najznámejší muzikanti v Hladovke, ktorí hrávali ešte pred prvou svetovou vojnou boli: Šprlák Zeman, Hutlas a Kaďa, Po I. svetovej vojne: Ján Hutlas (1905), Jozef Hutlas (odišiel do Ameriky), Štefan Bonk - primáš (1905-1964) a Ondrej Botor (žije v Poľsku). Ďalšie zloženie muziky: Matej Bugaj (1908-1986), Karol Hutlas (1907-1975), Ondrej Hurkot (1911-1983), potom to boli: Ladislav Kozera (1943-1995), Karol Hutlas (1907-1975), Ján Hutlas (1926), Matej Chmeňa (1926). Karol Škrabek (1941), Stanislav Buš (1947), Karol Hurkot (1949-1966), Anton Bugaj (1943).

Goralská muzika Vlada Kozeru
Matej Bugaj (1908-1986), Ladislav Kozera (1943-1995), Karol Hutlas (1907 - 1975), Ján Hutlas (1924-2017),

Dnes sú to bratia Pavol, Daniel a Jozef Kubica a bratia Harmatovci. Muziky hrávali na svadbách, pri vyprevádzaní regrútov, na páračkách, priadkach, na krstinách, zásnubách, na zábavách, alebo len pre seba, keď sa schádzali v nedeľu a vo sviatky. Od roku 1937 spoluúčinkovali aj vo folklórnom súbore Goral. Teraz vystupujú už len príležitostne na folklórnych festivaloch, rôznych
spoločenských príležitostiach a oslavách obce, alebo na rodinných oslavách napr. svadbách - pri čepčení mladuchy a pod.
Najstarším a najvýraznejším muzikantom, ktorý ostal vo vedomí ľudu Suchej Hory a Hladovky, bol Kaďa, narodený v roku 1863. Obyvatelia Suchej Hory si ešte pamätajú na muziku, ktorá hrala ešte po I. svetovej vojne. Jej členmi boli: Jozef Pikula (1897), Matej Chmeňa - primáš (1888) a Ján Krátky. Po I. svetovej vojne Anton Hurkot (1908), Ján Červeň (1922), kováč Karol Števek (1922), Jozef Papež (1926). V tom čase začala hrávať už aj hudba zložená z mladých chlapcov: primáš Ján Šimek nar. 1930 stolár,
Jozef Červeň (odsťahoval sa), Matej Červeň a Karol Šimek. Táto chlapčenská muzika už chodila hrávať po páračkách. Až neskôr na zábavy. Muziky hrávali pri tých istých príležitostiach ako v Hladovke. Často dochádzalo aj k vzájomnej výmene muzík a jednotlivých muzikantov týchto takmer spojených obcí. Dnes môžeme v Suchej Hore počuť hrávať bratov Karola a Jána Šimeka, súrodencov Brnušákovcov, či bratov Šuvadovcov, ktorí sú odchovancami Jána Červeňa narodeného v roku 1922 a ktorý je vo svojom okolí známy ako stolár, rezbár a výrobca goralských huslí tzv. zlobcokof.
Medzi pokračovateľov goralských tradícií môžeme zaradiť v Hladovke napríklad rodiny Harmatové, Hutlasové, Štefana Šimaľu a vlastne všetkých, ktorí pôsobili v súbore Goral.
V Suchej Hore spomeňme napríklad rodinu roľníka Jozefa Harmatu narodeného v r. 1931, Števekovcov, Šuvadovcov, Šimekovcov, Brnušákovcov, Dreveňáka a ďalších, z ktorých tiež mnohí pôsobili v detskom súbore Goral z Hladovky, alebo vo folklórnom súbore zo Suchej Hory.
Na svoje začiatky s hudbou si napr. Ján Hutlas nar. 3.2. 1924 z Hladovky, povolaním roľník, spomína takto:
Hudbou som sa začal zaoberať v rokoch 1936 - 1938 ako žiak základnej školy. Prvé husle som si začal robiť tajne sám z dosiek. Neskôr som otcovi povedal, že je to výrobok do školy na pracovné vyučovanie. Pomohol mi ich dokončiť a ja som sa mohol začať učiť hrať. Neskôr som si kúpil husle za 30 korún od Karola Ištoka zo Suchej Hory, ktorý sa odsťahoval na Dolniaky. Po založení skupiny sme získali basu z Poľska z Lipnice. Boli sme si pre ňu v zime na lyžiach, krížom cez polia.
Hrávali sme na páračkách, priadkach, v nedele a sviatky len tak pre seba. Neskôr aj na krstinách, svadbách a vystúpeniach folklórneho súboru.

(Zapísané v júli 1995. - Z publikácie Pamjyntaj goraľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory)

Zoznam muzikantov z Hladovky:

Niektorí muzikanti, ktorí tu sú uvedení začali hrávať napr. len v detskej goralskej muzike DFS Goral, no neskôr na verejnosti nevystupovali. V zozname tiež nie sú uvedení muzikanti hrávajúci napr. v dychovke, alebo takí, ktorí hrávali, či hrávajú len na heligónke, pri rôznych menších príležitostiach (stavanie mája, páračky a priadky...).
V minulosti tvorila muziku najčastejšie goralská štvorka (primáš, dvaja kontráši a basista), alebo trojka (primáš, kontráš, basista). Tieto zostavy si často podľa potreby "požičiavali" muzikantov z iných zoskupení i zo susednej obce Suchá Hora.
V posledných rokoch, hlavne počas rôznych cirkevných sviatkov, alebo akcií v obci, akými sú odpustové slávnosti, I. sv. prijímania, polnočné a veľkonočné sv. omše, vystúpenia na deň rodiny, stavanie mája... sa začali vytvárať aj väčšie "príležitostné" zoskupenia 15 - 18 hudobníkov, v ktorom sú dvaja primáši, dvaja, traja basisti a ostatní kontráši. 
Aj keď sa tento zvyk objavil ešte pred rokom 2000 (napr. na spoločnej goralskej polnočnej omše, kde spolu hrali muzikanti z Hladovky a Suchej Hory) vo väčšom sa začal objavovať častejšie po roku 2005. Najskôr to boli zoskupenia rovesníkov z farnosti - z obce Hladovka a Suchá Hora, a po vzniku novej farnosti v Suchej Hore, to už boli zoskupenia v rámci obce. Tieto zoskupenia neskôr začali medzi seba prijímať svojich synov (vnukov) a ich rovesníkov, často ešte žiakov I. stupňa základnej školy. Toto veľmi pomohlo pri spopularizovaní goralskej muziky a rýchlejšom napredovaní mladých muzikantov, ktorí takto získavali prax medzi staršími muzikantami.

Goralská muzikanti z Hladovky koledujú

Jakub Botek (2014) - 2. husle
Dušan Greštiak (2014) - basa
Michal Greštiak (2015) - 1. husle (prim)
Jakub Hutlas (2014)  - kontry
Adrián Škrabek (2007)
Michal Buš (2007)
Radovan Planieta (2006)
Timotej Šprlák (2006)
Sandra Hutlasová (2006) - niekoľko vystúpení v detskej goralskej muzike muzike
Samuel Greštiak (2006) 
Gabriel Buš (2003) - kontry
Andrej Brnušák (2002) - kontry
Andrej Kubica (2002) - prim
Mário Šprlák (2002) - basa - hral 2014
Tomáš Kubica (2001) - kontry
Jakub Šprlák (2001) - kontry, ľavák
Adam Harmata (2000) - prim
Šimon Kubica (2000) - basa
Peter Gonšor (2000) - prim, kontry
Ľubomír Harmata ml. (1993) - prim, kontry
Zuzana Greštiaková (1992) - kontry - hrávala v rokoch 2001-2003
Pavol Greštiak (1991) - basa - hra od roku 2001
Martin Chovančák (1990) – prím, asi od roku 2001
Dušan Greštiak (1989) – kontry, asi od roku 2001
Zuzana Jurčiová (1987) - prim - v rokoch 1997 - 2000
Marek Kubica (1986) - kontry - v rokoch 1997 - 2000
Renáta Jurčiová (1986) - basa - v rokoch 1997 - 2000
Marianna Masláková (1979) - basa - hrávala okolo roku 1992
Daniela Masláková (1977) - prim - hrávala okolo roku 1992
Juraj Kubica (1976) - kontry - hrával okolo roku 1978
Stanislav Buš (1976) - prim
Pavol Kubica (1975)
Ľubomír Kendrala (1971)
Daniel Kubica (1971)
Jozef Škrabek (1971)
Ľubomír Greštiak (1971)
Stanislav Šimaľa (1970) - odišiel do USA
Anežka Kozerová (1969) - prim - hrávala okolo roku 1978 - 1980
Jozef Kubica (1969) - kontry
Dušan Škrabek (1968) - kontry
Ľubomír Harmata (1966) - prim
Ľubomír Brnušák (1965) - basa
Karol Harmata (1963) - kontry
Miroslav Jurči (1958) - prim
Karol Hurkot (1949-1966)
Stanislav Buš (1947)
Ladislav Kozera (1943-1995) - primáš
Anton Bugaj (1943)
Karol Škrabek (1941) - kontry
Matej Chmeňa (1926) (SH) - basa
Ján Hutlas Štajercyk (1926) - kontry
Ondrej Hurkot (1911-1983)
Matej Bugaj (1908-1986) - kontry
Karol Hutlas (1907-1975) - basa
Ján Hutlas Kučis (1905-1986) - basa, stolár
Štefan Bonk (1905-1964) - primáš
Ondrej Botor (žije v Poľsku).
Jozef Hutlas (odišiel do Ameriky)

Pred I. sv. vojnou
Kaďa (1863)
Hutlas
Šprlák Zeman

 
Rodinná goralská muzika Harmatovcov z Hladovky, 17. 7. 2011
prim: Adam (*2000) a Ľubomír Harmata ml. (*1993), kontry: Ľubomír Harmata st. (*1966), basa: Anna Harmatová (*1972), Katarína Harmatová (*1996)


16.11. 2016 sa v programe Folklórne klenoty s koncertnej sieni SRo predstavili goralskí muzikanti z Hladovky.

Téme muzikantov z Hladovky a Suchej Hory sa podrobnejšie venuje Peter Gonšor vo svojej bakalárskej práci (pdf súbor 19,8 MB)