Nahrávky zo Suchej Hory, rok 2002 - V.

Nahrávky zo Suchej Hory, rok 2002

Z nahrávok a archívu Slovenského rozhlasu ... Klenotnica ľudovej hudby, bratia Šuvadovci, 2002 ?

1. Suchá Hora, - Hej, goraľecka ja se, (hlstr0102sh.mp3)

2. Suchá Hora, - Hej, goraľecki my se, (hlstr0103sh.mp3)

3. Suchá Hora, - Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše, (hlstr0104sh.mp3)

4. Suchá Hora, - Idže bystra voda, (hlstr0105sh.mp3)

5. Suchá Hora, - Hej, ovjecki v kosaře, (hlstr0106sh.mp3)

6. Suchá Hora, - Pašče še krovicki, (hlstr0107sh.mp3)

7. Suchá Hora, - Hej, regľe moje, regľe, (hlstr0108sh.mp3)

8. Suchá Hora, - V starym rombaňisku, (hlstr0109sh.mp3)

9. Suchá Hora, - vjyrhova 1, (hlstr0110sh.mp3)

10. Suchá Hora, - vjyrhova 2, (hlstr0111sh.mp3)

11. Suchá Hora, - Vcera graľi, džišaj grajo, (hlstr0112sh.mp3)

12. Suchá Hora, - po tři razy, (hlstr0113sh.mp3)

13. Suchá Hora, - Goraľicek ja se, (hlstr0114sh.mp3)

14. Suchá Hora, - Brača kamarača, - Šňyk vjyrski obkuřyl, (hlstr0115sh.mp3)

15. Suchá Hora, - polka - Zavracaj, zavracaj, (hlstr0116sh.mp3)

16. Suchá Hora, - Cyrvjyňova polka - Hojdana, hojdana, (hlstr0117sh.mp3)

17. Suchá Hora, - Glemboka studžynka, (hlstr0118sh.mp3)

18. Suchá Hora, - Zegnal goraľ sve goraľke, (hlstr0119sh.mp3)

19. Suchá Hora, - Čihy i pogodny, (hlstr0120sh.mp3)

20. Suchá Hora, - Kroviarske, (hlstr0121sh.mp3)

21. Suchá Hora, - Špjyvajče džyfcenta, (hlstr0122sh.mp3)

22. Suchá Hora, - V džadušovym dvoře, (hlstr0123sh.mp3)

23. Suchá Hora, - Ej, ňehodž hlopce do nas, (hlstr0124sh.mp3)

24. Suchá Hora, - Za gorami, za ľasami, pod Tatrami, (hlstr0125sh.mp3)

25. Suchá Hora, - Cepjarske, (hlstr0126sh.mp3)

26. Suchá Hora, - Hej, goraľ pije, (hlstr0127sh.mp3)

27. Suchá Hora, - Hej, keby ja se mjala, (hlstr0128sh.mp3)

28. Suchá Hora, - Javoře, javoře, (hlstr0129sh.mp3)

29. Suchá Hora, - do křesaňa - Zagrajče muzycy, (hlstr0130sh.mp3)

30. Suchá Hora, - Hej, Jaňicku serdecko, (hlstr0131sh.mp3)

31. Suchá Hora, - Hej, dyč nas tu ňima, (hlstr0132sh.mp3)

32. Suchá Hora, - Byľi hlopcy, byľi, (hlstr0133sh.mp3)

33. Suchá Hora, - Ňebylo nas ino dva, (hlstr0134sh.mp3)

34. Suchá Hora, - zbojňicka - V murovanyj pivňicy, (hlstr0135sh.mp3)

35. Suchá Hora, - noty do taňca, (hlstr0136sh.mp3)

36. Suchá Hora, - vjecna, (hlstr0137sh.mp3)

37. Suchá Hora, - ozvodna - Goraľicek ja se, (hlstr0138sh.mp3)

38. Suchá Hora, - ozvodna - Ňehodž hlopce do nas, (hlstr0139sh.mp3)

39. Suchá Hora, - ozvodna, (hlstr0140sh.mp3)

40. Suchá Hora, - Sabalova, (hlstr0141sh.mp3)

41. Suchá Hora, - ozvodna - Symkova, (hlstr0142sh.mp3)

42. Suchá Hora, - vaľc, (hlstr0143sh.mp3)

43. Suchá Hora, - vjyrhova, (hlstr0144sh.mp3)

44. Suchá Hora, - poľki, (hlstr0145sh.mp3)

45. Suchá Hora, - vaľc, (hlstr0146sh.mp3)

46. Suchá Hora, - Jašicek Jaš, bije me zaš, (hlstr0147sh.mp3)

47. Suchá Hora, - vaľcDyč ta Suha Gora, (hlstr01148sh.mp3)