Klenotnica ľudovej hudby, 10. 10. 2015

 

Rozhlasová relácia Klenotnica ľudovej hudby - odvysielaná 10. 10. 2015. Relácia: Ľudová hudba, spevy a tradície z goralskej obce Suchá Hora.
Autorsky pripravil redaktor Samo Smetana, tech. spolupráca František Bombik a Román Laštiak a Peter Áč 

Celá relácia

 Odkaz na archív: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1612/306400


Texty piesní:

1. Svadba Suchá Hora: 

 

Ňeboj še Hanuško, hej, ňebede če bijal,
ino ňehodž za mnom, hej, kas ja bede pijal.


Džynkuje či matuš, ej, za ten bialy kvjatek,
cos mi go hovala, ej, ošymnašče ľatek.


Bez poto̲cek gonski gnala vysoko še ugibala,
a mňe byly bardzo cudno, bo jyj bylo cošik vidno.


Hej, go̲raľecka ja se, v go̲rak vyhovana,
[:hej, v go̲raľskik doľinak bede pohovana.:]

Ňebylo nas ino dva, kčeľi rombač do nas dva,
[:a my hlopcy ňemaľi, pobič me še ňedaľi.:]

 
V džadušovym dvoře, stary džaduš oře, ino jesce ňešňadal.
[:Moja kohanecko, přiňyš šňadanecko, ino še š ňim ňegadaj.:]

Přiňesla šňadaňe daľi še v gadaňe, iľe Jašu kosuľ mas.
[:Jedne mom u pracki a druge u sycki, taki se mňe gospodař.:]

 

Dy nas tutok ňima ino šedmik bratof,
[:ej syška s čupagami, stojo poza Krakow.:]

Keby nas tu bylo takik hlopco̲f šedem,
[:hej, to by me ozbjyľi zamecek ňejeden.:]


Ej, ňehodž hlopce do nas, aňi ňenavykaj,
ej, ňebede ja tvoja, ej, ňeda mama moja.:]


Hej, ňehodž hlopce do nas, vysoko pjo̲rko mas,
[:hej, u nas ňizko džvjyrka, polomjes se pjo̲rka.:]


Byľi hlopcy, byľi, aľe še mineľi
[:i my še miňeme po maľučkyj hviľi.:] 


Brača, kamarača, radži še vidžime,
přisel ras taki cas, ozyjš še mušime. 

Šňyg vjyrski obkuřyl, bjyľi še poľana,
kany nakošime pře ovjecki šana.


Hej, keby ja se mjala, hej, kavaľyřa pana,
[:hej, to byk ňehodžyla s grabjami do šana.:]

Hej, s grabjami do šana, s vidlami do gnoja,
[:hej, přehodžyla byk še, hej, s kuhňe do pokoja.:]


Pašče še mi pašče, vy krovicki moje,
[:kje še napašeče, potym vas podoje.:]


Podojem, podojem do skopca novego,
[:za drabine vlozym šana žeľonego.:]


Hej, zahodži slonecko, ňezahojze jesce,
[:hej, ňeskorok vygnala, ňenapaslak jesce.:]


Ta moja krovicka dobře mi dojyla,
[:bo mi pelen skopjec mľycka nadojyla.:]

Zahodži slonecko za vysokje hoľe,
[:poče ze dudomu vy krovicki moje.:]


Hej, zazenče krovicki, dobra noc kazdemu,
[:hej, počeze džyfcenta, idžeme dudomu.:] 


Zagrajčes muzycy no̲čicki vjyrhove,
co se ja připomne no̲ty sabalove.)

Zagrajze mi, zagraj, ej, jakoš pjyrvjyj graval,
[:kek se na kamjyncu, hej, skaleckami bavjal.:]

Ňimozem, ňimozem, hej,  do vjyrsku vyhodžič,
[:muši mi džyfcyna, hej, ko̲ňuša vyvodžič.:]