Detské muziky zo Suchej Hory

Deti zo Suchej Hory, ktorí od 5. až po 9. ročník navštevovali základnú školu v Hladovke, boli riadnymi členmi Detského folklórneho súboru Goral vytvoreného pri základnej škole v Hladovke. V roku 2003 vzniká na základnej škole v Suchej Hore Detský folklórny súbor Goralček, ktorý tvoria deti 1. až 4. ročníka.
Neskôr, keď DFS Goral v Hladovke začal mávať nácviky aj v neskorších poobedňajších hodinách a žiakom 5. až 9. ročníka zo Suchej Hory to značne sťažovalo ich účasť na nácvikoch, vzniká 16. 2. 2015 v Suchej Hore nový folklórny súbor pre deti vo veku od 10 do 15 rokov a tvoria ho všetky deti, ktoré boli doteraz členmi folklórneho súboru v Hladovke. Vzniká akýsi "medzičlánok" medzi DFS Goralček – prvý stupeň základnej zložky a Folklórnou skupinou Goral v Suchej Hore.
Takmer každý folklórny súbor potrebuje pre svoju činnosť aj muziku a tak sa aj v Suchej Hore začali pre tieto súbory formovať prvé goralské muziky. 

Jednou z takýchto muzík je aj Detská goralská muzika Bratov Brnušákovcov, ktorí sa celkom úspešne predstavili na rôznych detských prehliadkach a súťažiach, či na Folklórnom festivale Východná 2022, v programe Letokruhy tradícií, ktorý sa konal 3. 7. 2022


Detská goralská muzika bratov Brnušákovcov zo Suchej Hory vo Východnej, v programe Letokruhy tradícií, 3. 7. 2022
(Bohuš Brnušák (2006), Braňo Brnušák (2010), Radovan Brnušák (2011), Alexander Šimek (2010)