Gorali z Oravy v Poľsku

Poľsko - 13 oravských goralských obcí, ktoré boli 28. júla 1920 pričlenené k Poľsku.
Do konca prvej svetovej vojny patrili obce Rakúsko-Uhorsku. Do roku 1920 prechodne patrili Česko-Slovensku, následne však opäť pripadli Poľsku. V rokoch 1939 až 1945, po rozpade Poľska, obce pripadli Slovenskej republike, no po druhej svetovej vojne prešli opätovne pod správu Poľska.

- Bukovina (Bukowina) 


- Dolná Zubrica (Zubrzyca Dolna)


- Harkabúz (Harkabuz) 


- Horná Zubrica (Zubrzyca Górna) v okrese Nový Targ 


- Chyžné (Chyżne) 


- Jablonka (Jabłonka) 


- Horná (Vyšná) Lipnica (Lipnica Mała) 


- Oravka (Orawka) 

 
- Pekelník (Piekielnik) 


- Podsklie (Podszkle) 


- Podsrnie (Podsarnie) 


- Podvlk (Podwilk) 


- Dolná Lipnica (Lipnica Wielka)  

Ako to vyzeralo na starých mapách:
  https://www.staremapy.sk/?zoom=10&lat=49.4047645218539&lng=19.574463445068336&map=PolskaOrava