CD - Orava

"V roku 1978 uzrel svetlo sveta gramoalbum Orava, prvý titul z edičného radu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Ďalšími boli Pohronie, Liptov, Podpoľanie, Kysuce a Terchovská dolina a Gemer a Malohont. Celá edícia bola výsledkom série regionálnych programov uvádzaných postupne na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, väčšinou pod dramaturgickým aj režijným vedením Viliama Jána Grusku. Z jeho tvorivej dielne vzišiel aj námet na zdokumentovanie hudobnej kultúry jednotlivých regiónov. K realizácii sa pridal Svetozár Stračina a ďalší spolupracovníci. Tak vznikol jeden z najvýznamnejších projektov svojej doby, zameraný na zaznamenanie a sprístupnenie ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry jednotlivých regiónov stredného Slovenska prostredníctvom verejnosti prístupnej formy, zvukových nosičov."  Vladimír Kyseľ

Všetky informácie o albume, účinkujúcich, autoroch projektu, možnosti jeho zakupení nájdete na stránkach https://panoramaludovejkultury.sk/

Reklamný obrázok na projekt Panoráma ľudovej kultúry

Nahrávania tohto albumu sa zúčastnili aj gorali z Hladovky a gorali zo Suchej Hory. Viac podrobností uvádzame aj na týchto stránkach. Dôrazne však upozorňujeme, že všetky informácie súvisiace s CD albumom Orava - Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry uvádzané na týchto stránkach slúžia len pre nekomerčné (súkromné) účely.

CD2 - HORNÁ (ZATATRANSKÁ) ORAVA (Rabčice, Hladovka, Suchá Hora)Potlač CD2 - Horná Orava

HLADOVKA

Hladovka [7:25]

8.1. Orava, Orava, hej, smutna ješ byvala
8.2. Ej, gory nase, gory
8.3. „Vjyrhova“
8.4. Vejze me, sokoľe
8.5. Poplaces, džyfcynko
8.6. Rozkazovačky
   a) Kjeby sče mi graľi
   b) Ona za mnom do pšeňicki
   c) Oj, regľe moje, regľe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.1. Orava, Orava, hej, smutna ješ byvala

Orava, Orava, hej,
smutna ješ byvala.
Hľyb še tu zakoncyl, hej,
voda zacynala.

Džiš Orafcom dobře, hej,
Orafcom vesolo.
Ojcyzna nas tuľi, hej,
zarobkov ňemalo.

8.2. Ej, gory nase, gory

Ej, gory nase, gory,
hoľe nase, hoľe,
ej, ktos vas rozvjeseľi,
jak ňe my goraľe.

8.3. Vjyrhova

8.4. Vejze me, sokoľe

Vejze me, sokoľe,
pod skřidelko svoje.
Zaňyš me f te strone,
skyľ kohaňe moje.

8.5. Poplaces, džyfcynko

Poplaces džyfcynko,
poplaces zalošňe,
ke či pod okjynkem
hodňicek zarošňe.

8.6.a) Kjeby sče mi graľi - spieva Karol Bugaj (*1930)

Keby šče mi graľi,
ňikdy ňepřestaľi,
to ja byk se tancyl,
ňikdy byk ňeskoncyl.

8.6.b) Ona za mnom do pšeňicki - spieva Karol Bugaj (*1930)

Ona za mnom do pšeňicki
a ja za ňom do maku,
ja se myšľal, ze to panna,
a to papjyr s tabaku.

8.6.c) Oj, regľe moje, regľe - spieva Karol Bugaj (*1930)

Regľe moje, regľe,
hej, ukohane regľe,
hej, ke ja ši zašpjyvom,
to se mi ozľegňe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notový zápis piesní z Hladovky Svetozara Stračinu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na nahrávaní sa podieľali:
Štefan Kovaľák (1930_ - hospodársky pracovník
Mária Bugajová (1939)
Anna Harmatová (1943)
Emília Hubjaková (1938)
Mária Chovančáková (1923)
Angela Kozerová (1944)
Anna Skorušová (1961)
Karol Bugaj (1930)
Karol Harmata (1938)
Karol Hutlas (1929)
Jozef Kubica (1943)
Jozef Šprlák (1942)

a goralská muzika z Hladovky:
Ladislav Kozera (1943) husle - prim
Matej Bugaj (1908) - kontra
Anton Hurkot (1908) - kontra
Matej Škvarek (1925) - basička
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 SUCHÁ HORA

Suchá Hora [9:21]

9.1. Ej, ňehodž, hlopce, do nas
9.2. „Drogova“ a „Prosta“
9.3. Mamko moja, mamko
9.4. Rozkazovačky
   a) Zagrajče, muzycy
   b) Ej, ňic me tak ňečesy
   c) Ňik ňevjy, ňik ňevjy
   d) Bez potocek gonski gnala
   e) Kjeby ja se vjecnom drobjyl
9.5. Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše
9.6. Rozkazovačky
   a) Hej, pocos vy muzycy
   b) Hej, hoj Boze, hoj Boze
   9.7. „Drobna“ po štyry
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.1. Ej, ňehodž, hlopce, do nas

Ej, ňehodž, hlopce, do nas,
aňi ňenavykaj,
ej, ňebede ja tvoja,
ňeda mama moja.

Ej, ňehodž, hlopce, do nas,
vysoko pjorko mas,
ej, u nas ňisko džvjyrka,
polomjes se pjorka.

9.2. „Drogova“ a „Prosta“

9.3. Mamko moja, mamko

Mamko moja, mamko,
daj me, daj me za ľešnego,
mňe še spodobala
fľinte, fľintecka u ňego.

Mamko moja, mamko,
daj me, daj me za ľešnego,
mňe še ľešňik vidži
ja mu, ja musem byč jego.

9.4.a) Zagrajčes, muzycy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Zagrajčes muzycy,
jakos ja vom kazem,
piňondzkof vom ňedom,
ino vom pokazem.

9.4.b) Ej, ňic me tak ňečesy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Ej, ňic me tak ňečesy,
jako tři taľenta,
ej, špjyvaňe i graňe,
i ladne džyfcenta.

9.4.c) Ňik ňevjy, ňik ňevjy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Ňik ňevjy, ňik ňevjy,
aňi ňeugadňe,
za kim moje ocka
požyrajo ladňe.

9.4.d) Bez potocek gonski gnala - spieva Jozef Harmata (*1931)

Bez poto̲cek gonski gnala,
vysoko še ugibala,
Jaňickovi bylo cudno,
ze jyj cošik bylo vidno.

9.4.e) Kjeby ja se vjecnom drobjyl - spieva Jozef Harmata (*1931)

Kjeby ja se vjecnom drobjyl,
vjecnom drobjyl, vjecnom drobjyl,
po žeľonym travňicku,
očec křicy, matka křicy,
zedřes krpce Jaňicku.

9.5. Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše

Ňejedna, ňejedna,
galonzecka v ľeše,
jedna še uňizy,
druga še podňeše.

9.6.a) Hej, pocos vy muzycy - spieva Jozef Chovančák (*1942)

Hej, pocos vy, muzycy,
do ňeba pudžeče?
Hej, tam gořalki ňima,
cos tam pič bedžeče?

9.6.b) Hej, hoj Boze, hoj Boze - spieva Jozef Chovančák (*1942)

Hej, hoj, Boze, hoj, Boze,
nacojs stvořyl moře?
Hej, i moře i vode,
i kohaňe mlode?

9.7. "Drobna" po štyry

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notový zápis piesní zo Suchej Hory Svetozara Stračinu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na nahrávaní sa podieľali:
Mária Chovančáková (1948) - družstevníčka
Slávka Dreveňáková (1947)
Mária Chovančáková (1948)
Darina Šikyňová (1947)
Jozef Harmata (1931)
Jozef Chovančák (1942)
Karol Chovančák (1944)
Karol Šikyňa (1949)
Karol Števek (1922)

a goralská muzika zo Suchej Hory:
Ján Šimek (1930) - prím
Karol Šikyňa (1944) - husle)
Karol Chovančák (1959) - kontra
Karol Šimek (1959) - kontra
Ján Šimek, ml. (1961) - kontra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poznámka:  o - čítaj medu o a u