Muzikanti zo Suchej Hory

 

 
Goralská muzika zo Suchej Hory - bratia Šuvadovci, august 2009

Zoznam muzikantov

Niektorí muzikanti, ktorých uvádzam nižšie, začali hrávať napr. len v detskej goralskej muzike DFS Goral, no neskôr na verejnosti nevystupovali. V zozname tiež nie sú uvedení muzikanti hrávajúci napr. na heligónke, pri rôznych menších príležitostiach (stavanie mája, páračky a priadky...), prípadne na iných hudobných nástrojoch.
V minulosti tvorila muziku najčastejšie goralská štvorka (primáš, dvaja kontráši a basista), alebo trojka (primáš, kontráš, basista). Tieto zostavy si často podľa potreby "požičiavali" muzikantov z iných zoskupení i zo susednej obce Hladovka. Toto sa deje aj v súčasnom období (rok 2022).
V posledných rokoch, hlavne počas rôznych cirkevných sviatkov, alebo akcií v obci, akými sú odpustové slávnosti, I. sv. prijímania, polnočné a veľkonočné sv. omše, vystúpenia na deň rodiny, stavanie mája... sa začali vytvárať aj väčšie "príležitostné" zoskupenia 15 - 18 hudobníkov, v ktorom sú dvaja primáši, dvaja, traja basisti a ostatní kontráši. Aj keď sa tento zvyk objavil ešte pred rokom 2000 (napr. na spoločnej goralskej polnočnej omše, kde spolu hrali muzikanti z Hladovky a Suchej Hory) vo väčšom sa začal objavovať častejšie po roku 2005. Najskôr to boli zoskupenia rovesníkov z farnosti - z obce Hladovka a Suchá Hora, a po vzniku novej farnosti v Suchej Hore, to už boli zoskupenia v rámci obce. Tieto zoskupenia neskôr začali medzi seba prijímať svojich synov (vnukov) a ich rovesníkov, často ešte žiakov I. stupňa základnej školy. Toto veľmi pomohlo pri spopularizovaní goralskej muziky a rýchlejšom napredovaní mladých muzikantov, ktorí takto získavali prax medzi staršími muzikantami.

Muzikanti zo Suchej Hory v roku 1996
Suchá Hora 1996

Muzikanti zo Suchej Hory (2) v roku 1996
Suchá Hora 1996

Mladí goralskí muzikanti zo Suchej Hory, rok 1996
Suchá Hora 1966

Bratia Šuvadovci zo Suchej Hory, rok 1996
Bratia Šuvadovci - Ján Šuvada - basa, Jozef Šuvada - prim, Daniel Šuvada - kontry, Suchá Hora 1996

Goralská muzika v Suchej Hore pred kostolom v r. 2020
Muzikanti, ktorí hrali na slávnostnej sv. omši pri príležitosti konsekrácie kostola. Suchá Hora 9. 8. 2020
Zadný rad: Jozef Šuvada (1974), Daniel Šuvada (1975), Jozef Škvarek (1999), Peter Šimek (1989), Tomáš Šuvada, Jaroslav Šimek (1991)
Karol Šimek (1959) Roman Škvarek (2001) Daniel Jančo (2003);
vpredu: Alexander Šimek (2010), Radovan Brnušák (2011), Bohuš Brnušák (2006), Braňo Brnušák (2010)

 

Alexander Šimek (2010) - kontry
Radovan Brnušák (2011) - basa
Braňo Brnušák (2010) - prim, kontry
Bohuš Brnušák (2006) - prim, kontry
Daniel Jančo (2003) - kontry
Marián Vlčák (2003) - basa, heligónka
súrodenci: Daniela Šimeková (1985), Karol Šimek (1983), Jaroslav Šimek (1991) a Peter Šimek (1989)
Roman Šikyňa - kontry - v rokoch 1997 - 2000 v detskej goralskej muzike v DFS Goral v Hladovke s Karolom Šimekom...
bratia: Bohuš Brnušák (2006), Braño Brnušák (2010) a Rado Brnušák (2011)
Tomáš Oklapek (2005)
Daniel Jančo (2003) - kontry
bratia: Jozef Škvarek (1999) - prim, kontry a Roman Škvarek (2001) - basa
bratia: Michal Šuvada (1994) - prim, kontry a Tibor Šuvada (1998) - basa
Tomáš Kukuc (1997) - kontry
Daniel Hubjak (1993)
Tibor Jančo (1993) - basa
súrodenci: Martin Chovančák (1990) - prim, druhé husle, Róbert Chovančák (1991) - basa, Patricia Chovančáková (1996), Marianna Chovančáková (1998), Janka a Adriana Chovančáková (2004)
Tomás Šuvada (1993) - kontry
Zuzana Chovančáková (1992)
Jaroslav Šimek (1991) - kontry
Anna Brnušáková - basa
Pavol Oklapek (1987-2019)
Roman Šikyňa (1985) - kontry
Bohuš Brnušák (1979)
Ján Šuvada (1979) - basa
Karol Šimek (1976)
Eduard Brnušák (1976)
Daniel Šuvada (1975) - kontry
Jozef Šuvada (1974) - prim, druhé husle
Ľubo Jančo (1969) - basa
Karol Chovančák (1968)
Daniel Hubjak (1966)
Stanislav Buloň (1963) - basa
Ján Šimek ml. (1961-2004) – prim,
Karol Šimek (1959) – prim
Karol Šikyňa (1944) – kontra
Karol Chovančák (1944-2020)
Ján Juristy (1936-2004)
Karol Šimek (1934-1993)
Matej Červeň (1933-1994)
Ján Šimek st. (1930-2004) – primáš, stolár
Jozef Červeň (1929-2014) - odsťahoval sa
Jozef Galuška Papež (1926-1986)
Matej Škvarek Hmyňa (1925-2011) – basa
Jozef Kaďa (1923-?)
Ján Červeň (1922-1997) - stolár a výrobca goralských huslí tzv. zlobcokof
Karol Števek (1922-1999), - basa, kováč
Matej Chmeňa (1920-1960)
Jozef Chmeňa (1917-asi 2013)
Ján Krátky (1916-1968)
Ján Oleš (1916-1998)
Jozef Maslák Gjera (1915-1940)
Jozef Šprlák Bydžis (1914-1972) narodený v Hladovke
Anton Hurkot (1908-1981) narodený v Hladovke
František Hutlas (1905-1981) narodený v Hladovke
Matej Juristy (1898-1971)
Jozef Pikula (1897-1965)
Matej Chmeňa - primáš (1888-1959)
Ján Filimek Šimek (1876-1960)
Matej Kaďa (1855-1940)

Zdroj: Pamjyntaj goraľu, M. Jurči 1996 a monografie obce Suchá Hora, Stanislav Kunda 2020

Téme muzikantov z Hladovky a Suchej Hory sa podrobnejšie venuje Peter Gonšor vo svojej bakalárskej práci (pdf súbor 19,8 MB)