Tanec

 

Goralský tanec - go̲raľski - je typickým tancom goralov z Hladovky a Suchej Hory a na Spiši (v Ždiari), ktorý sa dodnes tancuje. Najčastejšie sa tancuje vo dvojici ako sólo muža a ženy. Niekedy sa tancuje aj v dvoch dvojiciach, alebo v trojici - jeden muž a dve ženy. Celý tanečný cyklus pozostáva z troch až ôsmich častí nazývaných podľa základných motívov - 1. prosta, ozvodny, 2. křesany - kresaný - vyvrcholenie tanca, 3. drobná - koniec tanca. Celý tanec bol ohraničený úvodným a záverečným vykrútením - žeľona, do svijaňa, alebo podvrtkou tnečníkov. Pri tanci sa hrávali osobité piesne, ktoré boli predspevované tanečníkmi pred muzikou. Piesne tvorili - ozvodne a starošvetske  - s päťtaktovou štruktúrou, křesane a drobne - so štvortaktovou štruktúrou. Patrí k najbežnejším a najobľúbenejším tancom goralov na muzikách, svadbách a krstinách.

Medzi ďalšie obľúbené tance goralov patrí vjecna, zbo̲jecki (odzemok) a poľka, kosycek, hustecka.

Priebeh sólového tanca.
Tanečník najskôr zaspieva pred muzikou svoju obľúbenú pieseň, alebo pieseň, ktorá sa hodí k danej situácií. Počas jeho spevu mu zvyčajne kamarát vyvedie tanečnicu, alebo dve a vykrúti ich. Potom už v tanci pokračuje spevák sám. Tak sa tancuje tanec pod s názvom go̲raľskego. Hudba, ktorá nadviazala na spevákovu melódiu zrýchľuje tempo do takej miery, aby bol tanec rezký a svižný. Ďalšou piesňou je pieseň do křesaňa. Tu sa snaží tanečník naplno uplatniť svoje umenie. Na konci tanca si rozkáže žeľone a zaďakuje tanečnici/iam pokľaknutím na pravé koleno, alebo zdvihnutím klobúka. Zbojnícky tanec hajduka alebo zbo̲jecki sa tancuje jak sólo, tak aj v skupine, pričom sa obmieňajú rôzne odzemkové motívy, pri ktorých sa používajú valašky.