Tanec

 

Goralský tanec - go̲raľski - je typickým tancom goralov z Hladovky a Suchej Hory a na Spiši (v Ždiari), ktorý sa dodnes tancuje. Najčastejšie sa tancuje vo dvojici ako sólo muža a ženy. Niekedy sa tancuje aj v dvoch dvojiciach, alebo v trojici - jeden muž a dve ženy.
Priebeh sólového tanca.
Tanečník najskôr zaspieva pred muzikou svoju obľúbenú pieseň, alebo pieseň, ktorá sa hodí k danej situácií. Počas jeho spevu mu zvyčajne kamarát vyvedie tanečnicu, alebo dve a vykrúti ich. Potom už v tanci pokračuje spevák sám. Hudba, ktorá nadviazala na spevákovu melódiu zrýchľuje tempo do takej miery, aby bol tanec rezký a svižný. Ďalšou piesňou je pieseň do křesaňa. Tu sa snaží tanečník naplno uplatniť svoje umenie. Na konci tanca si rozkáže žeľone a poďakuje tanečnici/iam pokľaknutím na pravé koleno, alebo zdvihnutím klobúka.

Celý tanečný cyklus pozostáva z troch až ôsmich častí nazývaných podľa základných motívov - 1. prosta, ozvodny, 2. křesany - kresaný - vyvrcholenie tanca, 3. drobna - koniec tanca. Celý tanec bol ohraničený úvodným a záverečným vykrútením - žeľona, do svijaňa, alebo podvrtkou tanečníkov. Pri tanci sa hrávali osobité piesne, ktoré boli predspevované tanečníkmi pred muzikou. Piesne tvorili - ozvodne a starošvetske - s päťtaktovou štruktúrou, křesane a drobne - so štvortaktovou štruktúrou. Patrí k najbežnejším a najobľúbenejším tancom goralov na muzikách, svadbách a krstinách.
1. Ozvodny - názov figúry, ktorú tanečník tancuje na začiatku tanca, na melódiu ozvodna. Tanečník je naklonený mierne dopredu a tančí tanec, v ktorom vysúva dopredu raz ľavú a potom pravú nohu.
2. Kresaný - názov figúry v ktorej je základným prvkom udieranie päty o pätu, alebo dlane po nohách - nižšie pod členkami.
3. Žeľona - figura na ukončenie tanca, v ktorom tanečník vyzvŕta tanečnicu, alebo tanečnice a poďakuje pokľaknutím na jedno koleno a urobí poklonu tanečníci, či tanečniciam zložením klobúka.
Niekedy sa goralský tancuje aj s křiza - dvaja tanečníci s jednou, alebo dvoma tanečníčkami.
Obľúbeným tancom je aj tzv. vjecna. Ide o tanec, ktorý strieda jednu nohu vpredu s druhou spolu so zmenou motívu hranú muzikou.
Goralské tance sú predovšetkým mužské a zdôrazňujú mužskú silu, rýchlosť a zručnosť. Úloha ženy v tanci však nie je iba dekoratívna, ale plne sa na spomínaných tancoch podieľa.


Na návšteve u Jána Šimeka (*1930, + ,) primáša goralskej ľudovej hudby a jeho rodiny (Jána a Karola) zo Suchej Hory, 5. január 1997 (prepis videokazety)

Medzi ďalšie obľúbené tance goralov patrí zbo̲jecki (odzemok). Tanec zbojecki (hajduka) je doménou mužov. Tancuje sa nielen ako sólo tanec, ale aj ako skupinový, pričom sa obmieňajú rôzne odzemkové motívy, pri ktorých sa veľmi často používajú valašky - šykyrki - čupaski. Niektoré tanečné figúry s valaškami, napr. prehadzovanie si valašiek medzi tanečníkmi, vyžadujú párny počet tanečníkov. Rozlišujeme zbojnícky vysoki ("klasický odzemok") a niski - tancuje sa v polohe "podrepu".


Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory na Hontianskej paráde, 19. 8. 2023 - zbojecki od 1 min. 30sek.

Pri tanci sa hrávali osobité piesne, ktoré boli predspevované tanečníkmi pred muzikou. Piesne tvorili - ozvodne a starošvetske - s päťtaktovou štruktúrou, křesane a drobne - so štvortaktovou štruktúrou. Patrili k najbežnejším a najobľúbenejším tancom goralov na muzikách, svadbách a krstinách.

Tiež sa tancovali aj polky a v rámci nej aj kosycek.
Polka je párový tanec, kde tancujúce páry na povel tvoria rôzne figúry. Na povel para za parom sa zaradia tanečné páry za sebou vytvárajúc kruh. Na povel jedna (dve) paňi vpřod vykoná tanečník obrat doľava o 360 stupňov a pokračuje s tanečnicou, ktorá predtým tancovala s partnerom za ním. Pri povele jedna (dve) paňi vzad, sa žena o otočí - urobí obrat o 360 stupňov doprava pričom sa dostane k tanečníkovi, ktorý tvoril pár vzadu. Takto sa tanečné páry menia. Po povele huľaj sa tancuje polka. Na povel kolecko sa utvorí kruh (tvárami do kruhu) a tanečnici sa držia za ruky, striedavo muž, žena. Na povel kolecko skřiza sa pochytajú za ruky ženy i muži (muži držia ruky pred ženami) a vznikne "krížové držanie". Na povel panny našadač muži zdvihnú ruky ponad hlavy dievčat a za nimi ich spustia tak, aby si ženy na spojené ruky mužov sadli a koleso sa krúti ďalej. Po ďalšom povele panny zešadajo (zešadač)ženy zosadnú a vytvorí sa opäť kruh. Veľmi často sa objavuje povel přečivňe (přečiv mňe) a po ňom následuje trojdup a zmena smeru o 180 stupňov. Po povele panny vybjyrajo si tanečníčky vyberú svojich partnerov (alebo ľubovoľného iného partnra) a opäť sa tancuje párový tanec polka. Panny v šrodku - z tanca kolecko, keď sa muži striedavo so ženami držia za ruky, ženy vytvoria v strede samostatný kruh. Kolecko z opaku, ženy sa obrátia chrbtom do stredu kruhu a nasadnú mužom na ruky obrátené tvárou smerom von z kruhu.Video z Osláv 60. výročia založenia DFS Goral z Hladovky 28. 10. 2017 - polka začína v 24 minúte záznamu

Neskôr sa okrem spomenutých tancov objavil aj valčík. Ten však už nemá vyhranený regionálny charakter.

 


Gorali z Hladovky, 1977


Gorali zo Suchej Hory - súbor - vystúpenie (okolo roku 1980?)
Názov programu Regrúti, súťaž folklórnych súborov v Nižnej, Vedúci súboru Ľudovít Dreveňák, Muzikanti: Karol Chovančák, Karol Šikyňa, Ján Šimek ml. - kontry, Karol Števek - basa, Sólové tance - Ján Hubjak a Stanislava Hubjaková (rod. Šikyňová), Speváčky: Darina Šikyňová, Mária Chovančáková, Jančová (Botková), Slávka Dreveňáková, Iveta Jančová (rod. Dreveňáková), 
Jozef Chovančák, Jozef Chovančák ml., Daniel Chovančák, Ján Knapčík, Marián Kadlubjak, Anna Števeková, Jana Harmatová, Ľudovít Dreveňák ml. (neoverené informácie)


Rok nahrávania? Účinkujúci: ? Gorali zo Suchej Hory, muzika pod vedením A. Hurkota a Červeňa.

 


Goralské spevy zo Suchej Hory - Ej, goralecki my se...


Goralský tanec - Suchá Hora


Goralský a kresaný v trojke - Suchá Hora


Zbo̲jecki - odzemok - Suchá Hora


Křesany - Suchá Hora