LP platňa - Od píšťalky k husličkám

- 1984 - Od píšťalky k husličkám (Opus) - okrem iných sa nahrávok zúčastnili členovia DFS Goral z Hladovky. Nahrané v r. 1982 v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici pre Folklórny festival Východná.
Účinkoval DFS Goral z Hladovky, vedúci Peter Jurči (1924):

Predný obal LP platne Od píšťalky k husličkám

1. Tancovali zbojnicy v tyj goraľskyj pivňicy
2. Zbojecki – Odpad listek od buka
3. Hodž by šče mi grali do samyj soboty
4. Zagrajče, muzycy, ňesanujče smycka
5. Tačicku, mamicko, kožicka v ogrodže
6. Muzyka, muzyka, goraľska muzyka

Spieva 8 dievčat. Sóla spievajú Leopold Kovalík (13 ročný) a Roman Kadlubiak (13 ročný)
Hrajú:
Anežka Kozerová, 13 rokov, (1., 6) – prím
Daniel Hubjak, 15 rokov – prím
Dušan Škvarek, 14 rokov - kontry
Jozef Kubica, 13 rokov – kontry
Ľubomír Jančo, 13 rokov - basa

Ďalšie informácie o LP: 
Od píšťalky k husličkám, Opus Stereo 9117 1474, FOLKLÓRNY FESTIVAL VYCHODNA

strana A

1. Lúčne hry z Liptovských Sliačov 5´03" Plays on a Meadow (from Lipt. Sliače)
Učinkuje súbor Sliačanček pri ZS v Liptovských Sliacoch (okr. Liptovský Mikulás). Vedúca Alžbeta Jacková (1940)

a) Hajda, hajduški, mama varí haluški
b) Kto nám pomuože vence zapletať
c) Sedí baba pri potoku (riekanka)
d) Ej, gajdoško s gajdami, ej, zmiluj sa nad nami
e) Za horou, za horou, seďem párov volov
f) Trombitové signály
g) Kúpala sa Hanka v mori, pásla koníčki v nádvorí
h) Hej, mám ja štiri kone, všetki štiri žrebce
i) Búchaj, búchaj, koňík vraní
j) Išieu z hájku, stratiu fajku
k) Akí sú ti cigání na ulici pišní)
l) Zajasala sa čerešňa - višňa od slnca

Spieva 12 detí. Sóla spievajú. Peter Kelčik (14-roc.), Pavol Sleziak (13-roč.) a Marika Vajdová (13-roč.). Deti „hrajú“ na makovičkách, hrkadle, plechovom „hrkale“, na „húkale“, kravskom rohu, trombitách, hrebeni, bubienku, ústnej harmonike, podkove, hrnci s hráškom, kamienkoch, rapkáči a zvoncoch.

2. Jarné piesne z Dačovho Lomu 6'30" Spring Songs (from Dačov Lom)
Účinkuje súbor Perlička pri ZŠ v Modrom Kameni (okr. Veľký Krtíš). Vedúca Stefánia Pišková (1953).

a) Pľietla som pančuške, prepľetala som
b) Ej, na drobnuo, na drobnuo, ňebude ťi darobnuo
c) Poslala nás královná, hoja, ďuňďa, hoja
d) Išou zajac popod horu (vyčítanka)
e) Puojďeme mi poľovať, poľovať, kamarátku muoj
f) Na záhumňí, na tom bielom hruďi (veľkonočná)
g) Aňička, ďioučička, cieľe vimetala (veľkonočná)
h) Varovalo ďiouča hrozno zelenuo (svadobná "Na zore")

Spieva 22 detí. Sóla spievajú Vladimír Brláš (12-roč.), Beáta Dudášová (15-roč.), Iveta Ondríková (15-roč.), Milada Torňošová (14-roč.) a Jana Rajčanová (15-roč.).

3. Rozkazovačky z Detvy 5'04 
Účinkuje súbor Detvanček pri MsDPaM v Detve (okr. Zvolen). Vedúci Jozef Mackov (1935). Orders (from Detva)

a) Vichovaj ma, mamko, ňehoď ma do vodi
b) Išľi furmaňi z Pešťi pomali
c) Ňebuďem ja veselí, v čiernej som košeli
d) Hore Detvou iďem, do ňeba ňepozriem

Spieva Jaroslav Hazlinger (12-roč.) z Hriňovej. Sprevádza ľudová hudba.
Hrajú: 1. husle: Ľubomír Smutný (13-roč.) 2. husle: Peter Mikulec (12-roč.) 1. kontry: Dagmar Valašteková (13-roč.) 2. kontry: Ivan Smutný (13-roč.) basa: Branislav Hanes (14-roč.)

4. Hry a piesne pri pasení z Važca 7'19"  Plays and Songs Performed When Pasturing the Cattle (from Važec) 
Účinkuje súbor Važťanček pri ZŠ vo Važci (okr. Liptovský Mikuláš). Vedúca Margita Hybenová (1939).

a) Cence - lence, bom, bom, bom (vyčítanka)
b) Číčence, číčence, vo štiri krutence
c) Vo mline na kline črvavi pes visi (vyčítanka)
d) Slnko, slnko, pod na naše vrata
e) Naša pani vravievaua (vyčítanka)
f) Evička milá, sani na lavičku
g) Obleč sukňu zelenu, zelenu
h) Maj, maj, kolembaj (vyčítanka)
i) Jedzte, babuški, jedzte a materi nepovedzte
j) Hej, grune moje, grune, zakritie snehami
k) Či tu nebou Mišo Halko (vianočná koleda)

Spieva 23 detí. Sóla spievajú Zuzana Jacková (10-roč.), Ľuba Bardyová (10-roč.), Zdena Čupková (13-roč.), Ján Šedo (14-roč.) a Jaroslav Čupka (12-roč.). Na lupštiku hrá Ľubomír Hyben (17-roč.).

B

1. Speváčik z Terchovej 3'44'  A Little Singer from Terchová

Spieva a na heligonke hrá Miloš Bobáň (10-roč.) zo súboru Rozsutec pri ZŠ v Terchovej (okr. Žilina).
a) Na tej lúce, na zelenej
b) Keď odbila trištvrte na jednu
c) Z javorovho pníčka voda teče

2. Gorali z Hladovky 4'11"  Highlanders from Hladovka
Účinkuje súbor Goral pri ZŠ v Hladovke (okr. Dolný Kubín). Vedúci Peter Jurči (1924).

a) Tancovali zbojnici v tyj goraľskyj pivňicy
b) Zbojecki" - Odpad ľistek od buka
c) Hoč by sče mi graľi do samyj soboty
d) Zagrajče, muzycy, ňesanujče smycka
e) Tačicku, mamicko, kožicka v ogrodže
f) Muzyka, muzyka, goraľska muzyka

Spieva 8 dievčat. Sóla spievajú Leopold Kovalik (13-roč.) a Roman Kadlubiak (13-roč.).
Hrajú: husle: Anežka Kozerová (13-roč., a, f), Daniel Hubjak (15-roč.), kontry: Dušan Škvarek (14-roč.), 2. kontry: Jozef Kubica (13-roč.), basa: Ľubomír Jančo (13-roč.)

3. Deti spod Pilska 6'34' Children from beneath Pilsko
Účinkuje súbor Pilsko pri ZŠ v Oravskom Veselom (okr. Dolný Kubín). Vedúca Pavlína Ganobčíková (1938).

a) Kje jo si zašpievom na vjerchu poľany
b) Hej, ne muj kuň, ne muj kuň
c) Przeskakujme šibenicky, kje napašeme krovicky
d) Johana, Johana, džeš podžala koľana
e) Hej, Matuši, hej, Matuši, cošik še vom v gorcku duši
f) A pjndžalek ráno kuošal uočec šano
g) Jedna žabka, dvje žabky, pudžeme si do babky
h) Hej, za vuodom, za vuodom, ale ne tu za tom
i) Chočas jo si malušinko drobno

Spieva 20 deti. Sóla spievajú Marcela Čajková (9-roč.), Pavol Maslaňák (13-roč.) a Margita Maslaňáková (11-roč.).
Na heligónke sprevádza Serafín Ganobčík (1937). 

4. Od píšťalky k husličkám 8'56" From Flutes to Violins
Účinkuje súbor Kelčovan pri ZŠ v Hornom Kelčove (Vysoká nad Kysucou, okr. Čadca). Vedúci Amália Kužmová (1941) a Pavol Kuzma (1942).

a) Na koňička a na zajunca (hry)
b) Janko, Janko, dze si byvol
c) Kec jo byl v Žiline, nebl jo v Trenčine
d) Svec, slunečko jasno, už mesáčik zašol
e) Ej, mam ja lúčku
f) Odpovevaj, vetríčku, od podola hore
g) Vajčovské prekáračky
h) Kec jo chodzil okolo hajku zeleneho

Spieva a hrá 25 detí. Sóla spievajú Jozef Bitala (10-roč.), Jozef Krasula (14-roč.), Róbert Kužma (10-roč.) a Jarmila Janošcová (12-roč.). Na píšťalkách - koncovkách hrajú Jaroslav Vanek (15-roč.), Jozef Krasula (14-roč.) a Štefan Janošec (13-roč.).

Na kelčovských „jednostrunkách“ hrajú (b, c): 1. husle: Róbert Kužma (10-roč.), 2. husle: Mário Červený (13-roč.), 1. kontry: Renáta Bazgerová (13-roč.), 2. kontry: Pavol Krasula (11-roč.), malá baska: Štefan Janošec (13-roč.)

Na vadičovských „válovcoch“ hrajú (g): 1. husle: Jana Jancová (15-roč.), 2. husle: Adriána Kužmová (11-roč.), baska: Karol Ondrašina

Na drevených sláčikových nástrojoch hrajú (g, h): 1. husle: Milan Ponist (14-roč.), husle: Alžbeta Húšťavová (15-roč.), kontry: Renáta Bazgerová (13-roč.), basa: Mário Červený (13-roč.) Pavol Kužma (1942, h)

 Hudobné cítenie sa v deťoch kryštalizuje v ranom detstve. Vtedy dieťa zaujme každý zvukový vnem. A keď sa samo nesmelo pokúša rozozvučať predmety, ktoré ho obklopujú, už má iba krôčik k „muzicírovaniu“.

Po hrkálke obšťastní dieťa najskôr píšťalka a radosť z jej tónov. Prvé očarenie hudbou. Neskôr prvé husličky a medzitým krásny svet detských piesní a množstvo zvukomalebných nástrojov, lebo deti sú schopné „hrať“ na všetkom, čo znie.

Detské folklórne súbory cieľavedome formujú a rozvíjajú v deťoch prirodzené hudobné nadanie. Najmä v obciach, kde pociťujeme absenciu Ľudových škôl umenia, sa v nich hudobne nadané deti učia hrať predovšetkým na ľudových hudobných nástrojoch. Mnohé detské folklórne súbory majú preto popri výborných spevných a tanečných prejavoch detí aj vysokú úroveň hudobnej produkcie.

Gramofónová platňa Od píšťalky k husličkám predstavuje najlepšie detské folklórne súbory zo Stredoslovenského kraja. Je pokračovaním gramofónovej platne Od riekanky k pesničkám, ktorá bola venovaná detským folklórnym súborom zo Západoslovenského a Východoslovenského kraja.

Nahrávky sa uskutočnili v priebehu roku 1982 v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Zostrih nahrávok 6. a 7. novembra 1982. Vedenie nahrávky: Juraj Dubovec. Výber a hudobná réžia: Svetozar Stračina. Zvuková réžia: Vladimír Lehoťan. Technická 18, Bratislava-ČSSR. Exported by Slovart, Bratislava. Printed by Grafobal, n. p., Skalica. Made in Czechoslovakia 1984 OPUS
Vydané v spolupráci s Osvetovým ústavom Bratislava. Príprava: Svetozár Stračina, Ing. Igor Medlen. Zodpovedný redaktor: Viktor spolupráca: Monika Pršancová. Notes : Svetozár Stračina. Photo: Pavol Blažo. Design: Lubica Stuková. Opus, n. p., Dunajská

The sense of music is being shaped in children during their early childhood. In this time, the child is enchanted by every sound. Then it attempts shyly to make resound the things that surround it - and from here it is only a short road to conscious playing any music instrument. After the rattle, the flute is the first thing whose sound makes the child happy and joyous. Its first fascination by music. Then it is the first violin and, in the meanwhile, a beautiful world of children's songs and a lot of sound producing things which accompany it all the time, as children are able to play" everything which can be resounded.

The children's folklore ensembles intentionally shape and develop child's natural talent for music. Especially in the villages where there are no Music Schools the children talented for music may be instructed how to play above all folk music instruments. Plenty of children's folk ensembles can pride themselves, apart from excellent singing and dance performances, in a high level of music production.

The record From Flutes to Violins presents the best folklore ensembles from Central Slovakia. It can be considered to be a continuition of the disc From Rhymes to Songs which presented the children's folklore ensembles from West and East Slovakia.