CD - Vitaj nom Boze zrodzony - 2020

Dievčenská spevácka skupina a Goralská muzika z Hladovky vydali koncom roka 2020 svoje prvé CD. A keďže vychádza práve v predvianočnom čase je len prirodzené, že sa na ňom nachádza dvanásť vianočných piesní, čomu napovedá aj názov CD albumu - Vitaj nom Boze zrodzony.

Potlač CD - Vitaj nom Boze zrodzony

01. Poslal Bog Jaňola - predspev a sólo L. Šimalová a S. Ogielová
02. V Betleheme ľudži spisovaľi - predspev a prim A. Harmata
03. Šňyg vjyrski obsypal - predspev S. Ogielová
04. Ej, tam spod Tater - predspev L. Šimalová, V. Harmatová
05. Vitaj nom Boze zrodzony - predspev V. Masláková
06. Ježiško maľučki, přišľi me či zagrač - predspev A. Kubica
07. Hore stonče pastyřovje - predspev a sólo R. Harmatová a S. Ogielová
08. Idom hyry doľinom, džedžinom - predspev R. Harmatová, prim A. Harmata
09. Kje o švjyntym džecku zbojňicy zvjedžeľi
10. V Jeruzaľem mjasto šľi - predspev a sólo M. Hutlasová a V. Harmatová, prim A. Harmata
11. Vysla gvjazda o polnocy - predspev A. Kubica a V. Harmatová
12. Gody še uz konco - predspev S Ogielová, prím A. Kubica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nahrávali:

Dievčenská spevácka skupina z Hladovky
Viktória Harmatová (2003)
Rebeka Harmatová (2000)
Lívia Šimalová (2002)
Simona Ogielová (2003)
Veronika Masláková (2003)
Magdaléna Hutlasová (2001)


Goralská muzika z Hladovky
Adam Harmata, primáš (2000)
Andrej Kubica, primáš (2002)
Jakub Šprlák, kontra (2001)
Gabriel Buš, kontra (2003)
Andrej Brnušák, kontra (2002)
Peter Gonšor, kontra (2000)
Mário Šprlák, basa (2002)


Texty k piesňam:
01. Magdaléna a Anna Hutlasová
03. Veronika Masláková a Magdaléna Hutlasová
07. Veronika Harmatová (úprava a preklad)
09. Magdaléna a Anna Hutlasová
10. Magdaléna Hutlasová
11. Magdaléna Hutlasová
12. Veronika Harmatová a Anna Hutlasová

Nahrávanie bolo realizované v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke.
Záznam vyhotovil Mário Kubas.

z9a5654u
z9a5665u
z9a5721u