Ľudová slovesnosť

V nasledujúcej sekcii sa nachádza niekoľko textov (príbehy, rozprávania, modlitby, vinše, príslovia, porekadlá, a pod.). Sú napísané jednoduchou formou, často ide o prepis z magnetofónových nahrávok tak, ako boli nahrané pri zhromažďovaní materiálov pre rôzne dakalárske, diplomové práce.... Texty neprešli jazykovou korektúrou na fonetickou transkripciou.