Prvé stretnutie Goralov

V nedeľu, 16. februára 2020, sa  obci Oravská Polhora konalo prvé stretnutie Goralov Slovenska v zastúpení goralských obcí z Oravy, Kysúc, Zamaguria, Spiša a Liptova., ktorého hlavným motívom bol vznik iniciatívy pre zápis goralskej kultúry do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento významný zápis zastrešuje O.Z.Vjecna. Vážime si goralskú kultúru a našou snahou je chrániť ju, zveľaďovať a uchovávať pre ďalšie generácie.

Odkazy:
Občianske združenie Vjecnahttps://www.facebook.com/Vjecna
https://www.facebook.com/Vjecna/posts/1062254344108274  

Oravská Polhora
- https://www.oravskapolhora.sk/obec-2/iniciativa-zapisu-do-reprezentativneho-zoznamu-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-slovenska
- https://www.oravskapolhora.sk/obcan-a-samosprava/aktuality/prve-stretnutie-goralov-slovenska-fotogaleria-888sk.html  

TV Oravia