Miroslava Chovančáková - kroje

Miroslava Chovančáková, rod. Bušová (*1983)

Miroslava Chovančáková v goralskom kroji

Narodila sa a svoju mladosť prežila v Hladovke. K šitiu a vyšívaniu mala vzťah už od detstva, keď začala šiť najskôr šaty pre bábiky a neskôr vyšívať rôzne obrúsky a obrusy. V trinástich rokoch sa veľmi rada prizerala vyšívaniu svojej babky Márie Bušovej, ktorá vyšívala goralské košele. Popri nej sa teda začala učiť nielen vyšívať na stroji, ale aj zošívať prvé goralské košele.
Aj keď pôvodne plánovala, že sa stane zdravotnou sestrou, aj na odporúčanie svojej mamy nastúpila na SOU Odevná Námestovo, kde získala ďalšie krajčírske vedomosti a odborné zručnosti.
Doma sa v tých časoch vždy veľa šilo a vyšívalo, no keď sa Mirka vydala a narodili sa jej deti, vystala potreba vyšiť kroje aj pre ne. Po prvých pokusoch ušiť kroje pre deti, prišiel čas aj na opravu a renováciu tých starších. Ako samouk v tejto oblasti začala pátrať po starých fotografiách, kde sa snažila všímať si každý detail a hľadala súvis napr. medzi vzormi gorsetu a sukne.
Aj dnes sa snaží zachovávať staré vzory a strihy krojov. Ako hovorí, snaží sa inšpirovať hlavne na starých, dnes už často zničených krojoch, ktoré sa v Hladovke a Suchej Hore nosili už celé desaťročia.
A na otázku, na ktoré časti kroja sa špecializuje, odpovedala veľmi jednoducho – na všetky vyšívané a šité časti. Takže ide vlastne o takmer celé ženské i mužské kroje. Ženské košele, spodničky, gorsety (lajblíky), sukne, kapce, mužské košele, nohavice a mužské i ženské serdaky (kožúšky).
Dnes sa už tejto práci venuje vlastne naplno. Okrem toho, že sama zhotovuje kompletné kroje, pomáha aj okolitým „vyšívačkám“, pozošívať jednotlivé diely krojov či zrenovovať a opraviť všetko to, čo opravu potrebuje. A ako sama hovorí, nie je pre ňu nič krajšie, ako keď vidí svoju prácu na niekom počas slávnosti či pri inej príležitosti.
Niektoré z jej ďalších prác nájdete aj tu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012372182849&sk=photos_by

Kontakt: Miroslava Chovančáková, facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012372182849 

Chrbát gorsetu - časť ženského kroja Predná časť gorsetu - časť ženského kroja

 Ženský serdak - zadná časť

Vyšívanie serdaku Výšivka na mužských nohaviciach

Miroslava Chovančáková pri vyšívaní gorsetu Miroslava Chovančáková pri vyšívaní gorsetu

Miroslava Chovančáková pri vyšívaní gorsetu Vyšívanie ženskej košele

Vyšívané goralské kapce z Hladovky a Suchej Hory