Folklórny súbor Goral z Hladovky

 

 

Členovia Folklórneho súboru Goral z Hladovky

Kedy bol založený Folklórny súbor Goral v Hladovke nie je celkom presne známe, no existuje záznam, v ktorom sa uvádza, že už v roku 1934 vystupoval spolu s desiatimi ďalšími súbormi na Sliači. Objavili sa aj informácie, že bol vraj založený v roku 1937. Istý čas boli jeho vedúcim Štefan Bonk a neskôr Emília Dudzíková. V roku 1952 prišiel do obce, ako mladý učiteľ, Peter Jurči, ktorý spočiatku začal iba pomáhať školskej inšpektorke Emílií Dudzíkovej, v tom istom roku sa však stal jeho vedúcim a neskôr - od roku 1963 mu v tom pomáha aj jeho manželka Anna nielen ako vedúca, ale aj ako speváčka a tanečnica. Spolu s manželkou s ním pracovali až do roku 1977. Najväčšieho rozmachu dosiahol dospelých v rokoch 1950-1975. Absolvovali ročne 20 - 25 vystúpení. V roku 1977, prevzal vedenie ich súboru Štefan Kovaľák. Súbor mal už iba 5 vystúpení. Jeho činnosť pomaly zanikala.
Medzi mladými začínajúcimi muzikantmi boli: primáš Vladislav Kozera, basista Karol Hutlas, kontráš Matej Bugaj, Ján Hutlas a ďalší.

 Členovia Folklórneho súboru Goral z Hladovky v Nitre
Folklórny súbor Goral z Hladovky v Nitre asi v roku 1967, vedúci (prvý zľava) Peter Jurči (1924 - 2010), vzadu: Matej Bugaj (1908-1986), Karol Hutlas (1907-1975), Antónia Greštiaková (1944 - 2018), Štefan Kovalák (1930 - 2017), Anna Jurčiová (1937), Anna Kubicová, rod. Chmeňová?, Jozef Botek, Margita Škrabeková, Mária Kalisová, Karol Harmata (1938 - 2023), Mária Chovančáková, Anna Harmatová Anna Harmatová (1943 - 2015), Jozef Kubica - Jevik (1926 - ), Hrubcová?, Emília Hubjaková (1938 - , Ján Korček (1930 - 2006), Albína Škvareková, Ladislav Kozera (1943-1995), Karol Škrabek (1941 - 2011),
vpredu Ján Kubica Purčin, Karol Bugaj?, deti: Darina Jurčiová (1961) a Miroslav Jurči (1958), Anton Greštiak (1942 - 2018), Štefan Šimaľa (1917 - 2006)
Inventárne číslo AN063461 Lokalita Hladovka, okr. Dolný Kubín Súčasný okres Tvrdošín Župa do r. 1922 Predmet sviatočný odev Popis Ľudový odev mužov a žien. Autor T. Ševčíková - reprodukcia Triedenie Datovanie 1973 Uloženie originálu ÚEt SAV Druh dokumentu č. b. negatív Doplňujúce údaje NÚ SAV 1973 - dátovanie je chybné.

Záznam o vystúpeniach folklórnych súborov, v ktorom je zaznamenané, že folklórny súbor z Hladovky účinkoval už v roku 1934 v Sliači.
Etnografický atlas Slovenska (Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry, Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990,Vydali: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava Slovenská kartografia, Bratislava, ISBN 80-224-0075-0
Ukážka údajov z Etnografického atlasu Slovenska