DFS Goral z Hladovky

 


DFS Goral z Hladovky - nácvik programu, 17. 4. 2015

Vedúci súboru Anna a Peter Jurči s Detským folklórnym súborom Goral z Hladovky
Detský folklórny súbor Goral so svojími vedúcimi v roku 1975, Foto: Vojtech Majling

Detský folklórny súbor bol založený 15. februára 1957 pri Základnej škole Hladovka. Jeho členmi sa stali deti z Hladovky, Suchej Hory a neskôr i deti z Vitanovej. Od založenia ho viedol Viktor Garbiar a Peter Jurči. V roku 1963 odchádza učiteľ Viktor Garbiar na inú základnú školu a odvtedy aktívne spolupracuje s učiteľom Petrom Jurčim jeho manželka Anna. Súbor hneď v prvom roku svojho založenia získal prvé miesto na okresnej súťaži a postúpil na krajskú súťaž a po získaní opäť prvého miesta postúpil až do ústredného kola TVM v Ostrave, kde získal druhé miesto. V roku 1961 sa súbor opäť prebojoval až do ústredného kola, ktoré sa konalo v Prahe.
Počas svojej viac činnosti získal súbor celý rad úspechov, stal sa víťazom nielen okresných, krajských súťaží, ale aj celoslovenských súťaží. V roku 1969 získal v Prešove cenu Československého rozhlasu v Bratislave, v roku 1970 opäť v Prešove cenu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vystupoval na všetkých miestnych podujatiach v obci i mimo nej, na Podroháčskych slávnostiach, na rôznych folklórnych festivaloch ako napr. vo Východnej, v Detve, Heľpe, Terchovej, Strážnici, Trenčíne, Nitre, v družobnom okrese Pelhřimov, na Zamagurských slávnostiach v Červenom Kláštore, na detskom folklórnom festivale v Likavke atď. Videli ho diváci i v susednom Poľsku. Účinkoval v televíznych programoch, zúčastnil sa pri natáčaní filmu Goralská svadba, Detský rok, natáčal pre Československý rozhlas v Bratislave i Banskej Bystrici. Svojím účinkovaním spestril nejeden kultúrny program a vyčaril úsmev na tvári nejedného diváka.
Dnes sú členmi DFS Goral z Hladovky len deti z Hladovky.

Košíček v podaní Detského folklórneho súboru Goral z Hladovky


Vedúci detského folklórneho súboru Goral pri ZŠ v Hladovke

Detský folklórny súbor bol založený 15. februára 1957 pri Základnej škole v Hladovke. Jeho členmi sa stali deti z Hladovky, Suchej Hory a neskôr i deti z Vitanovej. Od založenia ho viedol Viktor Garbiar a Peter Jurči. Po odchode učiteľa Viktora Garbiara na inú základnú školu v roku 1963 aktívne spolupracuje s učiteľom Petrom Jurčim jeho manželka Anna.
V roku 1992 prevzala vedenie súboru od p. Petra Jurčiho p. uč. Janka Kučková.
Od 1. 10. 1996 pracuje iba s dievčatami p. Kučková – do júna 1998,
Od 1. 10. 1996 pracuje s chlapcami a detskou ľudovou hudbou M. Jurči, od júna 1998 je vedúcim celého DFS len M. Jurči
Od 1. októbra 2001 pracuje s DFS Mgr. Jana Vlčáková a M. Jurči pokračuje len s detskou ľudovou hudbou pri DFS. (do septembra 2002??)
Od roku 2005 začína pri práci s DFS pomáhať Jane Vlčákovej a v októbri 2012 preberá vedenie súboru Anna Harmatová, ktorá je jeho súčasnou vedúcou.

Vystúpenia DFS Goral z Hladovky o ktorých sa zachovali aspoň stručné informácie.