Folklórny súbor Goral zo Suchej Hory

 

Podľa dostupných informácií občania Suchej Hory dlhší čas nemali svoj vlastný folklórny súbor, ktorý by bol pôsobil pod dlhodobým vedením jedného vedúceho. Školská mládež pôsobila v detskom folklórnom súbore v Hladovke, kde tvorila podstatnú časť súboru. Podobne dochádzalo i k doplňovaniu muziky, ktorá doprevádzala folklórny súbor v Hladovke muzikantmi zo Suchej Hory. Veľmi často sa však pri rôznych príležitostiach zorganizovala skupina tanečníkov, ktorú sprevádzala i goralská muzika pod vedením primáša Jána Šimeka st. Takto príležitostne zostavovaný folklórny súbor sa v roku 1977 zmenil na organizovaný súbor pod vedením Márie Chovančákovej, rod. Kendralovej. Asi po dvoch rokoch už súbor vedie Ľudovít Dreveňák. Podobne ako folklórny súbor dospelých z Hladovky, aj tento súbor účinkoval pri rôznych príležitostiach v obci i mimo nej, na Podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci, na festivaloch v Detve, Východnej a pod. Zúčastnil sa i na rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Natáčal pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici, pre Slovenskú televíziu v Bratislave, Košiciach. Jeho činnosť v posledných rokoch (asi od roku 1990) pomaly zaniká a vystupuje už len sporadicky.