Poďakovanie prispievateľom

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby mohli vzniknúť tieto stránky.
Chcem sa poďakovať predovšetkým respondentom, od ktorých som priamo, či nepriamo získaval informácie o živote a zvykoch, piesňach a tancoch našich predkov, tým ktorí sa zúčastnili audio, alebo video natáčania, tým, ktorí poskytli svoje práce, materiály, video záznamy, fotografie a ďalším za cenné rady. Na niektorých miestach sú tieto osoby uvedené, no netrúfam si vytvoriť ich zoznam, aby som na niekoho nezabudol, pretože tak možno urobili počas nášho neformálneho rozhovoru, či poskytnutím informácií v minulosti, keď som si o tom neviedol žiadne záznamy.
Poďakovanie patrí aj Nadácií poštovej banky, ktorá stránky podporila v rámci programu Nápad pre folklór.