MG - Pamjyntaj go̲raľu

 

V auguste 1997 zorganizoval Miroslav Jurči nahrávanie autentických goralských piesní z Hladovky a Suchej Hory ako "pracovný materiál" k publikácií Pamjyntaj goraľu, ktorú vydal v roku 1966. Tieto piesne potom vydal na magnetofónovej kazete.

Účinkujúci:
S. Hora - spev:
Jana Harmatová 1975, Katarína Harmatová 1982, Veronika Harmatová 1966, Helena Harmatová 1967, Jana Šikyňová 1980, Lucia Masláková 1982,
Andrea Hutlasová 1984 - Hladovka - A:2-5,12,13,16-20, B:1-3,13-17
Ján Knapčík 1942 - A: 1,6,7,11,14, B:5-7
Jozef Šuvada 1974 - A: 15
Hladovka: Mária Chovančáková 1923, Emília Šlosárová 1929, Anna Petráková 1936, Emília Hubjaková 1938, Mária Bugajová 1939, Mária Brnušáková 1940, Anna Hrubcová 1941, Anna Harmatová 1943, A:8,9, B:8-10
muzika S. Hora: Ján Šimek 1961 - prím A,6,7,11, B4-7,11,12, kontra, Karol Šimek 1959 -prím A1,10,14,15,18-20, B17, kontra,
Ľubo Jančo 1969 - basa,
Hladovka: Stanislav Buš 1976 - kontra, prim - druhé husle A18,20
Strana A: 34,48`
Strana B: 34,43`

Strana A
01. Zagraj mi muzycku jako ja či kazem, Hodž by šče mi grali 1,30`

02. Ozľygaj še gloše 1,51`

03. Ani tak v koščeľe organy ňegrajo 1,56`

04. Goralecka ja se 1,29`

05. Goralecki my se 0,47`

06. Muzyckovje moji 0,45`

07. Bez potocek gonski gnala 2,07`

08. Ňe moj ogrodecek 0,54`

09. Vejze me, sokoľe 0,57`

10. Zbojecke: Mali hlopcy mali, ... 2,05`

11. Nik ňevjy, nik ňevjy 2,00`

12. Spod tego javora voda splyva 2,52`

13. Ňejedna, ňejedna 1,28`

14. Šňyg vjyrski obkuřyl 3,09`

15. Oj, Janicku, serdecko 2,42`

16. Cemuš taka zadumana 1,08`

17. Idže bystra voda 0,49`

18. Glemboka studžynka 1,51`

19. Čihy i pogodny 1,51`

20. Carna ja se carna 0,52`

21. V ľeše jek urosla 0,52`

Strana B
01. Na salaše byvom 1,38`

02. Ovjecki v kosaře 1,39`

03. Ňebede, ňebede 0,48`

04. Vjecna, drobna, žeľona, drogove 4,01`

05. Kjebyš ňebyl byl vymyšľal 0,47`

06. Kjeby ja se vjecnom drobjyl 1,56`

07. Zarosly hodnicky 2,01`

08. Povjydz mi Dunaju 0,58`

09. Dolina, dolina 0,45`

10. Tana ina tana 0,39`

11. Cemus ty džyfcyno 1,51`

12. 2x Po dva razy, Po štyry, 2x Po tři 3,06`

13. Slonecko uz vyslo za gorami 1,24`

14. Povjydzze mi, povjydz 1,15`

15. V Starym rombanisku 0,30`

16. Keby ja se mjala 0,56`

17. Daj me, mamo, daj me 9,49`
      Mamko moja, mamko
      Kamaratki moje
      Kamaratka še vydava
      Kje če bedo cepič
      Tjy nase cepjarki
      Pobjyraj še Hanuš

Dostávate do rúk autentickú nahrávku goralských piesní z Hladovky a Suchej Hory, ktorá tvorí doplnok k rovnomennej knihe "Pamjyntaj goraľu".Tak ako publikácia nemá charakter vedeckého výskumu, ani táto nahrávka nemá za úlohu nahrádzať tento výskum. Rád by som ju venoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na udržiavaní týchto goralských tradícií, a hlavne tým, ktorí sa zaslúžili o to, že si v tomto roku môžeme pripomenúť 60. výročie založenia Folklórneho súboru Goral v Hladovke a 40. výročie založenia Detského folklórneho súboru Goral pri ZŠ v Hladovke, ktorý aj naďalej pokračuje vo svojej dlhoročnej práci. Treba však hneď na úvod poznamenať, že nahrávania sa zúčastnili obyvatelia oboch obcí, ktorí nie sú v súčasnosti členmi folklórnych súborov a v takomto zložení sa stretávajú iba príležitostne.
Goralská pieseň má svoj špecifický charakter, ktorý sa prejaví v pomerne veľkej disproporcii medzi počtom melódií a množstvom textov, ktoré s týmito melódiami vytvárajú voľný zväzok. Panuje tu úplná sloboda v spájaní textov s takou, alebo inou melódiou. Rozhoduje o tom metrická štruktúra piesne alebo individuálny pohľad na pieseň, najčastejšie však tradícia zvyku. Hoci sa na tejto nahrávke nepodieľalo veľa interpretov a nie je tu obsiahnutá celá goralská kultúra, máme možnosť porovnať spevácke prejavy dvoch generácií, porovnať interpretáciu zaujímavých melódií v podaní dvoch primášov. Každý z interpretov vkladá do piesne svoju predstavu o piesni a obohacuje ju tak rôznymi vlastnými melodickými ozdobami. Je to spôsobené aj tým, že doteraz sa tieto melódie a texty dedili z generácie na generáciu len ústnym podaním.
Aj keď na kazete nie sú zachytené ťažko napodobiteľné rezké goralské tance a nie sú na nej zaznamenané všetky najcharakteristickejšie prejavy goralských spevákov, tanečníkov a muzikantov, verím, že táto audiokazeta aspoň trošku prispeje k poznaniu toho, čo nám, goralom, zanechali naši predkovia a stane sa impulzom k tomu, aby sme urobili všetko pre uchovanie tohto pre nás tak prekrásneho dedičstva.
Nahrávka bola vykonaná priamo v teréne, v domácom prostredí oravských goralov. Dúfam, že sa stane trvalou súčasťou nielen našich domovov, ale poslúži aj ako študijný materiál nejednému folklórnemu súboru, či kultúrno-osvetovej inštitúcií podieľajúcej sa na propagácií goralskej ľudovej kultúry.
Miroslav Jurči

Poďakovanie za pomoc pri realizácií nahrávky ďalej patrí:

Poľnohospodárske družstvo Goral 
Potraviny UNO - Mária Šimaľová, Hladovka 
Potraviny - Albína Škvareková, Hladovka
Potraviny - Jozef Harmata, Suchá Hora
Grapa - Dušan Šikyňa, Liesek

RAŠELINA QUIDO
spol.s r.o.
Lotyšská 6, 821 06 Bratislava,
závod 027 13 Suchá Hora
Tel.: 0847/94130
Fax: 0847/94124

Pamjyntaj go̲raľu
Nahrávka autentických spevov z Hladovky a Suchej Hory
Zostavil a vydal: Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 198
tel.: + 421 43 539 76 15
Nahrané v dňoch 21. a 24. 8. 1997 firmou PAVLÍK records
Medvedzie 37, 027 44 Tvrdošín
Foto: J. Gajniak