Saňe - Sane

 

Ke bylo šňygu, to še hodžylo na sonkak. Po pana farara hodžyľi So̲jgo̲řaňe na sonkak. Takje sonki to mjaly šadak, což mo̲g šedžeč. Do hory še hodžylo na gnatkak po dřevo, abo še gno̲j vyvožyl. Gnatki byly čenske a f přotku to byl opľen s tvardego dřeva, potym byla přejma, žeľazny vaľek. Na vaľek še nasadži dyšeľ i škyrtľa. Ke byl jeden ko̲ň, to še zakladala šľo̲fka (polwaga) a ke dva koňe to waga. Gnatki so kro̲tse jako sonki. Saňa to je jedna strona, dve to so us saňe.

Rozprával Matej Greštiak, narodený r. 1917 v Hladovke, zapísala Martina Gazdíková