Jako še pralo - Ako sa pralo

 

Na rajbacce še džady praly. S popjolu še robjyl lug. Co še napaľylo z dřeva popjolu, to še fsypalo do garka. To še zvařylo a poty še to ušadlo a s tym še pralo. A mydlo še ze sadla vařylo, z loja. To še dala do tego tronsoda. Ke še opralo, tak še slo plo̲kač na poto̲k. A bjylo še po smatak kijonkom. Na ostatku še krohmaľylo. Krohmaľ, to še robjylo z řepy. Natrela še řepa a to bjale, co zostalo, bo še řepa poty vyščiskala, to še dalo vařič. A esce še davalo šivego krohmaľu.


Rozprávala K. Brnušáková, narodená r. 1912 v Hladovke, zapísala Martina Gazdíková