Prečo prší, keď ľudia kosia?

 

Pán Ježiš odišiel po dlhšom čase na dovolenku. Svojim podriadeným nakázal, aby na všetko dávali pozor. Ak budú ľudia o niečo prosiť pri žatve, majú im to dať. Svätý Peter práve vtedy driemal a jeho slová vnímal veľmi málo. Keď sa ho, ako zástupcu pýtali, čo majú robiť, až budú ľudia kosiť, rýchlo im odpovedal: “Keď treba kosiť, treba i rosiť.”

Zapísala Daniela Masláková, nar.9.2.1977 od Márie Kubicovej, nar. 1921, Hladovka
Príbeh bol zapísaný po slovensky.