Prečo sa z čučoriedok nikto nenaje?

 

Po lese kráčal unavený Pán Ježiš a stretol tam istého človeka, ktorý zbieral čučoriedky. Poprosil ho, aby mu dal aspoň za hrsť. Človek však bol veľmi lakomý a bál sa, že mu to bude chýbať, a preto povedal: Vieš čo, keď si taký múdry, nazbieraj si sám. Pán Ježiš pozrel na skupáňa a povedal.: Pre tvoju lakomosť sa nikdy ani ty, ani tvoje pokolenie z čučoriedok nenaje.

Zapísala Daniela Masláková, nar.9.2.1977 od Márie Kubicovej, nar. 1921, Hladovka
Príbeh bol zapísaný po slovensky.