Strasna burka - Strašná búrka

 

Nas džadek tag gvařyl, ze vedľa Sprľaka byl taki vonvo̲s. A ze sla strasna burka, taka bjyda a ze volalo puš a ona ze nepuščim do Boru, bo jedňi volaľi ze v Boře majo džeči troje, coby tam ňezaginuly. A doteľa še modľyla, pokyľa mušala tam puščič, co te medze, caly vonvo̲z vybjylo. To je doteras. Tam dže byvajo, ta ze Cerveňem Cujka, na tyj stroňe jest ten vonvo̲s. Taki jako bes Kosarki, byla dro̲ga bes Pekeľňicke.


Rozprávala Anna Baleková, narodená r. 1912 v Hladovke, zapísala Martina Gazdíková