Goralská muzika z Hladovky a Suchej Hory vydala v máji 2021 CD s názvom "Kje me še tak zyšľi".  Ide o autentické nahrávky samoukov, ktorí pokračujú v šľapajách predchádzajúcich generácii goralskej muziky. Na CD sa nachádzajú aj piesne so sprievodom heligónky, čo pridalo na pestrosti nahrávok.

 Potlač CD Kje me še tak zyšľi

Piesne sú uložené na spotify.com (môže byť vyžadovaná bezplatná registrácia)

  1. Hej, kje me še tak zyšľi      2:24 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  2. Ka pudem, to pudem         2:15 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  3. Sabalove                          2:30 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  4. Zgiňes, hlopce, zgiňes       3:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  5. Zarosnol hodňicek             3:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  6. Hej, idom hlopcy z vojny    4:17 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  7. Pošľi švarňi hlopcy             1:03 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  8. Veseľne                            4:18 - odkaz na vypočutie na spotify.com
  9. Křesane                           2:10 - odkaz na vypočutie na spotify.com
10. Ňeľyj dyscu, ňeľyj             0:58 - odkaz na vypočutie na spotify.com
11. Ej, koňuš moj, koňuš moj  1:57 - odkaz na vypočutie na spotify.com
12. Poľky                               3:20 - odkaz na vypočutie na spotify.com
13. Hej, aňi mi ňečensko        2:04 - odkaz na vypočutie na spotify.com
14. Na salaše                        4:07 - odkaz na vypočutie na spotify.com
15. Zbojňicy, zbojňicy            4:20 - odkaz na vypočutie na spotify.com
16. Dobry vjecor, moja ľuba   3:05 - odkaz na vypočutie na spotify.com
17. Vjyrski s doľinami            1:25 - odkaz na vypočutie na spotify.com
18. Ňesmuč se džyfcynko       3:26 - odkaz na vypočutie na spotify.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nahrávali: 

Goraľi, ktorí nahrávali CD kje me še tak zyšľi
muzika:
Andrej Kubica *2002 - prim, kontry, heligónka, spev
Tibor Šuvada *1998 - basa, heligónka, spev
Michal Šuvada *1994 - prim, kontry, heligónka, spev
Daniel Kubica *1971 - prim, kontry, heligónka, spev

spev:
Zlatica Kubicová *2002

hosť:
Peter Beňušík *1971 - spev

 

Kontakt a možnosť objednania CD:
Zlatica Kubicová
027 13 Hladovka 85
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: + 421 948 023 344

Fotografie: vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský, Titulná kresba: Peter Gonšor, Grafický dizajn: Eva Turčáková,
Produkcia a distribúcia: PAVLIK RECORDS, https://pavlikrecords.sk, Slovensko

- - - - - - - - - - - -

Texty piesni:

1. HEJ, KJE ME ŠE TAK ZYŠĽI
Hej, kie me še tak zyšľi, zašpjyvajme razem,
[:hej, ta nasa ojcyzna okuta žeľazem.:]
HEJ, MUZYCY, MUZYCY
Hej, muzycy, muzycy, ľeko robotňicy,
[:hej, ňikany vas ňima, ino při škľeňicy.:]

2. KA PUDEM, TO PUDEM
Ka pudem, to pudem, ka še voda šeje,
[:pude ku džyfcyňe, co še rada šmeje.:]
EBO JA, EBO TY
Ebo ja, ebo ty, poňehaj zaľoty,
[:bo še ľudže šmejo s tyj nasyj roboty.:]

3. SABALOVE
Hej, umar nom Sabala, hej, daj mu Boze ňebo,
[:ej, ktoze bedže graval na zlobcakak jego.:]
Hodž byk ľezal v truhľe, moja dusa staňe,
[:kie ona ucuje to go̲raľskie graňe.:]

4. ZGIŇES, HLOPCE, ZGIŇES
Zgiňes, hlopce, zgiňes, jak ta marna muska,
[:ebo od šykyrki, ebo od kjeľuska.:]
ŠUMJALA VODŽICKA 
Šumjala vodžicka, ej, šumjala, šumjala,
[:plakala džyfcynka, hej, plakakala, plakala.:]
Šumi ľas, šumi ľas, ej, šumi bystra voda,
[:mlode rocki ľecom, hej, skoda ze ik skoda.:]
HOJŠTYDROM, HOJŠTYDROM
Hojštydrom, hojštydrom, stoštyrdžyšči kacek mom,
[:to som kacki, mojyj Kaški, ja še s Kaškom dobře znom.:]

5. ZAROSNOL HODŇICEK
Zarosno̲l hodňicek, drobnom gergoľiom,
[:fterendyj hodžyľi hlopcy s hermuňijom.:]
Ňepude dudomu, ino ku švitaňu,
[:zaňešem gembuše svojemu kohaňu.:]
BJYĽI ME, BJYĽI ME
Bjyľi me, bjyľi me v Ľuptovskyj doľiňe,
mjal jek kohanecke, ňebro̲ňyla či mňe.:]

6. HEJ, IDO HLOPCY Z VOJNY
Hej, malo hlopco̲f, malo, hej, skjyľ ze by še bralo,
[:hej, kje fura za furom hej, do vojny jehalo.:]
REGRUČI, REGRUČI
Regruči, regruči, Pon Jezus še smuči.
[:smuči še nad vami ze šče regrutami.:]
HEJ, IDOM HLOCY Z VOJNY
Hej, ido hlopcy z vojny, uz so při Dunaju
[:hej, uz še spožyrajom do svojego kraju.:]

7. POŠĽI ŠVARŇI HLOPCY
Pošľi švarňi hlopcy v nocke čemnom,
ku Ľuptovskim vjyrskom dro̲zkom černom,
čupaski do rencki zbrykajom klabucki bľahom šrbnom,
viater poduhuje, džyfce poplakuje nadaremno.

V zamkak bylo čemno syška spaľi,
švarňi hlopcy brony vyrombaľi.
[:Pano̲f povjonzaľi, basy se naphaľi taľarami.:]

8. VESEĽNE
HEJ, PAŇE MOJ, BOZE MOJ
Hej, Paňe mo̲j, Boze mo̲j, hej, cok to porobjyla,
[:hej, uz jek še vydala, hej, švjatu ňeuzyla.:]
ŇEPLAC, DŽYFCE, ŇEPLAC
Ňeplac, džyfce, ňeplac, aňi ňenařykaj, aňi ňenařykaj,
[:ino pomaľučku od mamy odvykaj.:]

Džišok je veseľe, jutro odmlodžiny, jutro odmlodžiny,
[:za pare mješency, pujdžeme na křčiny.:]

VESOLO NOM BYLO
Vesolo nom bylo, ke nom šľub davaľi,
slonecko švjyčylo, na organak graľi.

DVANAŠČE ĽISTECKOF
Dvanašče ľistecko̲f, na cervonyj ro̲zy,
[:dvanašče jaňo̲lko̲f, dvanašče jaňo̲lko̲f,
mlodyj paňi sluzy. :]
HEJ, MAMICKO, TAČICKU
Hej, mamicko, tačicku, hej, cľivo me za vami,
[:hej, bo ja od maľučka, hej, naucona s vami.:]

9. KŘESANE

10. ŇEĽYJ DYSCU, ŇEĽYJ
Ňeľyj dyscu, ňeľyj, kosuľke mi ňezľyj,
[:co mi mama dala, sanovač kazala.:]

Ňeľyj dyscu, ňeľyj, bo če tu ňetřeba,
[:poľyj go̲ry, ľasy, navro̲č še do ňeba.:]

11. EJ, KOŇUŠ MOJ, KOŇUŠ MOJ
Ej, koňuš mo̲j, koňuš mo̲j, ej, tu mi sto̲j, tu mi sto̲j,
[:ej, ty džyfcyno moja, co mi ňedas pokoja.:]
POVJYDZ, POVJYDZ, ŇEBOJ ŠE
[:Povjydz, povjydz, ňebo̲j še, komuš dala gembuše,:]
[:dalaš hlopcu takemu, co ňepovjy ňikomu.:]

12. POĽKY

13. HEJ, AŇI MI NEČENSKO
Hej, aňi mi ňečensko, aňi mi ňeľeko,
[:hej, ľen mi kohanecku, ku tobje daľeko.:]
Hej, uz še ňežeľeňi, co še žeľeňylo,
[:hej, uz še ňepřehodži, co še přehodžylo.:]
O MOJ BOZE DOBRY, SLODKI
O mo̲j Boze dobry, slodki, starym babom na pysk klotki,
by še teľo ňeřehtaly, mlodym ľudžom poko̲j daly.
O, Boze mo̲j dobry, slodki, tym pľotkarkom na pysk klotki,
by jenzykem ňeľehtaly, mlodyk ľudži ňegňyvaly.


14. NA SALAŠE
Juhašicek s bacom sami na še placom,
[:syra ňedodaľi, bo še zaľycaľi.:]
AŇI JA ŇE JUHAS
Aňi ja ňe juhas, aňi ja ňe baca,
[:hej, sama mi čupaska oviecki navraca.:]
HEJ, OVJECKI BECALY
Hej, ovjecki becaly, hej, ke še redykaly,
[:hej, juhašicek plakal, hej, nozki go boľaly.:]
Hej, pašče še krovicki, hej, ovce i barany,
[:hej, bo za vami idže, hej, juhas porombany.:]

15. ZBOJŇICY, ZBOJŇICY
Zbo̲jňicy, zbo̲jňicy, vařom ofce v zyncycy,
[:i muzyce daľi znač, daľi znač, co by přisla im zagrač.:]
JAŇICKU GIPKI
[:Jaňicku gipki, bier še do bitki,:]
[:bedžeme targaľi kosuľke do ňitki.:]
KTO ŠE KCE S NAMI BIČ
Kto še kce s nami bič, moze še spro̲bovač,
[:bedom še mu košči v torbie marynovač.:]

16. DOBRY VJECOR, MOJA ĽUBA
Dobry vjecor, moja ľuba, dobry vjecor, jak še mas?
Před inymi vygadujes, ze še na mňe pogňyvas.
Moze še to i tak stač, mozeme še pogňyvač,
jak me ňima šerce boľeč, kiek če vidžal s inym stač.

Pude ja se do maľařa, co mi jom vymaľuje,
jak me bedže za ňom cľivo, to ši jom pocaluje.
Maľař, ňekčal maľovač, maľař ňekčal přyjmovač
a ja skro̲s svojyj džyfcyny mušal zyče zmarnovač.

Přesel rocek i po̲l tora, přisla mila na mo̲j gro̲b
a jak place i nařyka, stoň ze mily, stoň ze mo̲j.
Odyjdž z grobu mojego, tyš kohala inego,
ja ši bede tu spocyval eze do dňa sondnego.

17. VJYRSKI S DOĽINAMI
Vjyrski s doľinami, dal byk vas vyzločič,
[:kieby še mi kčaly mlode rocki vro̲čič.:]

Mlode rocki přesly, džiš šviat zamjyňony,
[:kies to syčko přeslo, mo̲j Boze kohany.:]

18. NESMUČ SE DŽYFCYNKO
Nesmuč se džyfcynko, kie ja se ňesmuce,
[:caly šviat obyjde, ku tobie še vro̲ce.:]
ŽEĽONA
Izbe ňezamječe, varkoca ňespľeče, kčala by še vydavač,
[:krovy ňepodoji, ogona še boji, jakos bedže gazdovač.:]

Dievčenská spevácka skupina a Goralská muzika z Hladovky vydali koncom roka 2020 svoje prvé CD. A keďže vychádza práve v predvianočnom čase je len prirodzené, že sa na ňom nachádza dvanásť vianočných piesní, čomu napovedá aj názov CD albumu - Vitaj nom Boze zrodzony.

Potlač CD - Vitaj nom Boze zrodzony

01. Poslal Bog Jaňola - predspev a sólo L. Šimalová a S. Ogielová
02. V Betleheme ľudži spisovaľi - predspev a prim A. Harmata
03. Šňyg vjyrski obsypal - predspev S. Ogielová
04. Ej, tam spod Tater - predspev L. Šimalová, V. Harmatová
05. Vitaj nom Boze zrodzony - predspev V. Masláková
06. Ježiško maľučki, přišľi me či zagrač - predspev A. Kubica
07. Hore stonče pastyřovje - predspev a sólo R. Harmatová a S. Ogielová
08. Idom hyry doľinom, džedžinom - predspev R. Harmatová, prim A. Harmata
09. Kje o švjyntym džecku zbojňicy zvjedžeľi
10. V Jeruzaľem mjasto šľi - predspev a sólo M. Hutlasová a V. Harmatová, prim A. Harmata
11. Vysla gvjazda o polnocy - predspev A. Kubica a V. Harmatová
12. Gody še uz konco - predspev S Ogielová, prím A. Kubica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nahrávali:

Dievčenská spevácka skupina z Hladovky
Viktória Harmatová (2003)
Rebeka Harmatová (2000)
Lívia Šimalová (2002)
Simona Ogielová (2003)
Veronika Masláková (2003)
Magdaléna Hutlasová (2001)


Goralská muzika z Hladovky
Adam Harmata, primáš (2000)
Andrej Kubica, primáš (2002)
Jakub Šprlák, kontra (2001)
Gabriel Buš, kontra (2003)
Andrej Brnušák, kontra (2002)
Peter Gonšor, kontra (2000)
Mário Šprlák, basa (2002)


Texty k piesňam:
01. Magdaléna a Anna Hutlasová
03. Veronika Masláková a Magdaléna Hutlasová
07. Veronika Harmatová (úprava a preklad)
09. Magdaléna a Anna Hutlasová
10. Magdaléna Hutlasová
11. Magdaléna Hutlasová
12. Veronika Harmatová a Anna Hutlasová

Nahrávanie bolo realizované v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke.
Záznam vyhotovil Mário Kubas.

z9a5654u
z9a5665u
z9a5721u

"V roku 1978 uzrel svetlo sveta gramoalbum Orava, prvý titul z edičného radu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Ďalšími boli Pohronie, Liptov, Podpoľanie, Kysuce a Terchovská dolina a Gemer a Malohont. Celá edícia bola výsledkom série regionálnych programov uvádzaných postupne na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, väčšinou pod dramaturgickým aj režijným vedením Viliama Jána Grusku. Z jeho tvorivej dielne vzišiel aj námet na zdokumentovanie hudobnej kultúry jednotlivých regiónov. K realizácii sa pridal Svetozár Stračina a ďalší spolupracovníci. Tak vznikol jeden z najvýznamnejších projektov svojej doby, zameraný na zaznamenanie a sprístupnenie ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry jednotlivých regiónov stredného Slovenska prostredníctvom verejnosti prístupnej formy, zvukových nosičov."  Vladimír Kyseľ

Všetky informácie o albume, účinkujúcich, autoroch projektu, možnosti jeho zakupení nájdete na stránkach https://panoramaludovejkultury.sk/

Reklamný obrázok na projekt Panoráma ľudovej kultúry

Nahrávania tohto albumu sa zúčastnili aj gorali z Hladovky a gorali zo Suchej Hory. Viac podrobností uvádzame aj na týchto stránkach. Dôrazne však upozorňujeme, že všetky informácie súvisiace s CD albumom Orava - Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry uvádzané na týchto stránkach slúžia len pre nekomerčné (súkromné) účely.

CD2 - HORNÁ (ZATATRANSKÁ) ORAVA (Rabčice, Hladovka, Suchá Hora)Potlač CD2 - Horná Orava

HLADOVKA

Hladovka [7:25]

8.1. Orava, Orava, hej, smutna ješ byvala
8.2. Ej, gory nase, gory
8.3. „Vjyrhova“
8.4. Vejze me, sokoľe
8.5. Poplaces, džyfcynko
8.6. Rozkazovačky
   a) Kjeby sče mi graľi
   b) Ona za mnom do pšeňicki
   c) Oj, regľe moje, regľe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.1. Orava, Orava, hej, smutna ješ byvala

Orava, Orava, hej,
smutna ješ byvala.
Hľyb še tu zakoncyl, hej,
voda zacynala.

Džiš Orafcom dobře, hej,
Orafcom vesolo.
Ojcyzna nas tuľi, hej,
zarobkov ňemalo.

8.2. Ej, gory nase, gory

Ej, gory nase, gory,
hoľe nase, hoľe,
ej, ktos vas rozvjeseľi,
jak ňe my goraľe.

8.3. Vjyrhova

8.4. Vejze me, sokoľe

Vejze me, sokoľe,
pod skřidelko svoje.
Zaňyš me f te strone,
skyľ kohaňe moje.

8.5. Poplaces, džyfcynko

Poplaces džyfcynko,
poplaces zalošňe,
ke či pod okjynkem
hodňicek zarošňe.

8.6.a) Kjeby sče mi graľi - spieva Karol Bugaj (*1930)

Keby šče mi graľi,
ňikdy ňepřestaľi,
to ja byk se tancyl,
ňikdy byk ňeskoncyl.

8.6.b) Ona za mnom do pšeňicki - spieva Karol Bugaj (*1930)

Ona za mnom do pšeňicki
a ja za ňom do maku,
ja se myšľal, ze to panna,
a to papjyr s tabaku.

8.6.c) Oj, regľe moje, regľe - spieva Karol Bugaj (*1930)

Regľe moje, regľe,
hej, ukohane regľe,
hej, ke ja ši zašpjyvom,
to se mi ozľegňe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notový zápis piesní z Hladovky Svetozara Stračinu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na nahrávaní sa podieľali:
Štefan Kovaľák (1930_ - hospodársky pracovník
Mária Bugajová (1939)
Anna Harmatová (1943)
Emília Hubjaková (1938)
Mária Chovančáková (1923)
Angela Kozerová (1944)
Anna Skorušová (1961)
Karol Bugaj (1930)
Karol Harmata (1938)
Karol Hutlas (1929)
Jozef Kubica (1943)
Jozef Šprlák (1942)

a goralská muzika z Hladovky:
Ladislav Kozera (1943) husle - prim
Matej Bugaj (1908) - kontra
Anton Hurkot (1908) - kontra
Matej Škvarek (1925) - basička
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 SUCHÁ HORA

Suchá Hora [9:21]

9.1. Ej, ňehodž, hlopce, do nas
9.2. „Drogova“ a „Prosta“
9.3. Mamko moja, mamko
9.4. Rozkazovačky
   a) Zagrajče, muzycy
   b) Ej, ňic me tak ňečesy
   c) Ňik ňevjy, ňik ňevjy
   d) Bez potocek gonski gnala
   e) Kjeby ja se vjecnom drobjyl
9.5. Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše
9.6. Rozkazovačky
   a) Hej, pocos vy muzycy
   b) Hej, hoj Boze, hoj Boze
   9.7. „Drobna“ po štyry
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.1. Ej, ňehodž, hlopce, do nas

Ej, ňehodž, hlopce, do nas,
aňi ňenavykaj,
ej, ňebede ja tvoja,
ňeda mama moja.

Ej, ňehodž, hlopce, do nas,
vysoko pjorko mas,
ej, u nas ňisko džvjyrka,
polomjes se pjorka.

9.2. „Drogova“ a „Prosta“

9.3. Mamko moja, mamko

Mamko moja, mamko,
daj me, daj me za ľešnego,
mňe še spodobala
fľinte, fľintecka u ňego.

Mamko moja, mamko,
daj me, daj me za ľešnego,
mňe še ľešňik vidži
ja mu, ja musem byč jego.

9.4.a) Zagrajčes, muzycy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Zagrajčes muzycy,
jakos ja vom kazem,
piňondzkof vom ňedom,
ino vom pokazem.

9.4.b) Ej, ňic me tak ňečesy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Ej, ňic me tak ňečesy,
jako tři taľenta,
ej, špjyvaňe i graňe,
i ladne džyfcenta.

9.4.c) Ňik ňevjy, ňik ňevjy - spieva Jozef Harmata (*1931)

Ňik ňevjy, ňik ňevjy,
aňi ňeugadňe,
za kim moje ocka
požyrajo ladňe.

9.4.d) Bez potocek gonski gnala - spieva Jozef Harmata (*1931)

Bez poto̲cek gonski gnala,
vysoko še ugibala,
Jaňickovi bylo cudno,
ze jyj cošik bylo vidno.

9.4.e) Kjeby ja se vjecnom drobjyl - spieva Jozef Harmata (*1931)

Kjeby ja se vjecnom drobjyl,
vjecnom drobjyl, vjecnom drobjyl,
po žeľonym travňicku,
očec křicy, matka křicy,
zedřes krpce Jaňicku.

9.5. Ňejedna, ňejedna, galonzecka v ľeše

Ňejedna, ňejedna,
galonzecka v ľeše,
jedna še uňizy,
druga še podňeše.

9.6.a) Hej, pocos vy muzycy - spieva Jozef Chovančák (*1942)

Hej, pocos vy, muzycy,
do ňeba pudžeče?
Hej, tam gořalki ňima,
cos tam pič bedžeče?

9.6.b) Hej, hoj Boze, hoj Boze - spieva Jozef Chovančák (*1942)

Hej, hoj, Boze, hoj, Boze,
nacojs stvořyl moře?
Hej, i moře i vode,
i kohaňe mlode?

9.7. "Drobna" po štyry

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notový zápis piesní zo Suchej Hory Svetozara Stračinu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na nahrávaní sa podieľali:
Mária Chovančáková (1948) - družstevníčka
Slávka Dreveňáková (1947)
Mária Chovančáková (1948)
Darina Šikyňová (1947)
Jozef Harmata (1931)
Jozef Chovančák (1942)
Karol Chovančák (1944)
Karol Šikyňa (1949)
Karol Števek (1922)

a goralská muzika zo Suchej Hory:
Ján Šimek (1930) - prím
Karol Šikyňa (1944) - husle)
Karol Chovančák (1959) - kontra
Karol Šimek (1959) - kontra
Ján Šimek, ml. (1961) - kontra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poznámka:  o - čítaj medu o a u

 

 

 

 

Goralské pastorále - Goralská Polnočná svätá omša. Živá nahrávka Goralskej Polnočnej omše z Hladovky. 24. 12. 1999

 Potlač CD - Goralské pastorále

Predná strana obalu CD - Goralské pastorále  Zadná strana obalu CD - Goralské pastorále

vdp. Golvoň medzi goralmi - účastníkmi nahrávania CD

Goralská muzika

Agentúra Anna 24. 12. 1999 zhotovila živý záznam - nahrávku Goralskej polnočnej omše v Hladovke, ktorej sa zúčastnili obyvatelia Hladovky, Suchej Hory i blízkeho okolia. Na týchto stránkach Vám prinášame základné informácie o tomto zaujímavom počine i informácie, kde si môžete toto CD objednať a zakúpiť. Kvôli autorským právam sú ukážky skrátené. Celkový čas nahrávky na CD je 75:04 min.

01 Vianočný vinš src="/data/mp3/albumy/cd-polnocna-1999-goral-hlad-krat/cd-hl-polnocna19991224-01-vianocny-vins-krat.mp3" controls="controls"> 02 Tichá noc

01.a) Vianočný vinš

02. Tichá noc

03. Úvod sv. omše 

04. Pane, zmiluj sa

05. Sláva Bohu na výsostiach

06. Goralská muzika 01

07. Modlime sa

08. 1. čítanie

09. Žalm

10. 2. čítanie

11. Aleluja

12. Čítanie kňaza a kázeň

13. Vyznanie viery

14. Goralská muzika 02

15. Pokračovanie sv. omše 01

16. Svätý, svätý

17. Pokračovanie sv. omše 02

18. Otče náš

19. Baránok Boží

20. Spev na prijímanie

21. Goralské spevy

22. Goralská muzika 03

23. Záver sv. omše

24. Goralská muzika 04

 

...v auguste 1990 sa ako obvykle zišli tisíce priaznivcov ľudovej kultúry na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Brestovej pri Zuberci (okr. Tvrdošín). Pôsobivý goralský región reprezentovali stovky interpretov z detských i mládežníckych folklórnych súborov a folklórnych skupín, hostia z iných regiónov Slovenska i hostia zo zahraničia. V prekrásnej prírode udržiavaný amfiteáter, architektonicky rázovité drevenice v neďalekom medzinárodne známom skanzene, dodávajú tomuto podujatiu originálny štýl. Stretnú sa tu mnohí známi a zoznámia sa neznámi... Aj to je krásne na týchto slávnostiach ľudovej kultúry.
Medzi nimi sme boli aj my... po programoch sme sa postretali a blahoželali domácim usporiadateľom k úspešným programom slávnosti.
Reč prešla do budúcnosti... a v rozhovore s Ernestom Jarolímom som vyslovil želanie a predstavu, čo tak pripraviť goralskú polnočnú omšu v nárečí,... s menšími obmenami v liturgii, v záujme vrátiť sa k starším verziám tejto najslávnostnejšej kresťanskej tradícii... a ešte to tak aj naživo zaznamenať prípadne aj priamo vysielať v televízii... A Ernest sa razom pridal, že by bolo fajn, no i dosť náročné,... a čo na to cirkev a domáci?
Vianočné tradície sme ešte preberali aj po ceste domov s pani Oľgou Žabenskou, riaditeľkou Okresného osvetového strediska v Dolnom Kubíne. Poznali sme sa ako kolegovia - kultúrno-osvetoví pracovníci ešte zo 7O-tych rokov. Tiež ju to zaujalo... a už hovorila o konkrétnych predstavách, ako a kde by sa to dalo realizovať - vo viacerých obciach Oravy. S týmto pocitom sme sa rozišli k svojim povinnostiam. V rámci dovolenky som v niektorých goralských obciach (kde žijú Slováci na Poľskej strane), nahral staré vianočné piesne, samozrejme v nárečí.
Celý postup prípravy a nahrávky goralskej Polnočnej svätej omše, som dohodol s aktívnymi členmi folklórnej skupiny GORAL zo Suchej Hory. Poznali sme sa už roky. Napríklad aj zo súťaže sólistov tanečníkov. Boli veľmi úspešní aj v celoslovenskom finále na Folklórnom festivale vo Východnej 1975, ktorú som odborne i organizačne pripravil (výber z celého Slovenska). Tento úspech ma inšpiroval a navrhol som, aby sme cez Tanečné oddelenie Osvetového ústavu vyslali vybraných interpretov z goralských obcí na významnú medzinárodnú súťaž Smotra folkora v Záhrebe (august 1977). Príprava bola pestrá aj veselá. Interpreti boli zo Suchej Hory, Hladovky a z Oravskej Polhory. Dohodli sme spoločný názov skupiny: GORAL. V konkurencii desiatok folklórnych skupín z celej Európy sme získali Hlavnú cenu Smotra folklora 1977. Bol to veľký medzinárodný úspech. Smotra folklora je jedinečná súťaž najtradičnejších živých prejavov ľudového umenia, uvedených na scéne.
Na Polnočnú svätú omšu sa pripravovali všetci - mládež zo Suchej Hory i z Hladovky, muzikanti, tanečníci. Aj speváci na piesne v goralskom nárečí. Zozbieral som ich na výskumoch a vytriedil v spolupráci s domácimi pamätníkmi: Jánom Knapčíkom (výborný spevák a tanečník), Ľudovítom Dreveňákom (tanečník, vedúci folklórnej skupiny) a Petrom Jurčim (vedúci detského folklórneho súboru a učiteľ na ZŠ). Pri nácvikoch pomáhal aj Ernest Jarolín (umelecký vedúci folklórneho súboru Oravan z Nižnej n/Oravou).
Významnou mierou prispel Vsdp. dekan Michal Tondra, ktorý bol vyše šestnásť rokov farárom v Hladovke s pôsobnosťou i v okolitých obciach. Hneď pri prvom rozhovore o námete bol nápadom nadšený a prijal pozvanie, aby celebroval túto svätú omšu (nakoľko v tom čase už pôsobil v Trstenej). Koncelebroval Ján Kekeľák. Vsdp. Michal Tondra mal pôvodne koncelebrovať Polnočnú svätú omšu v Spišskej kapitule pri bratovi. J.E. Arciskupovi Tondrovi, no vybral si „Goralské pastorále“ v Hladovke.
Bolo treba mnohých presvedčiť, že liturgia omše môže byť trošku inak v historickejšom tvare, ako boli doteraz zvyknutí. Že kamery v kostole nebudú nikoho rušiť, ani sviatosť roka najsvätejšiu - narodenie Ježiška.
Prišiel očakávaný deň, všade plno snehu, mrzlo vyše -20°. Predpoludním 24. decembra 1990 sa vo farskom kostole goralskej obce Hladovka zišli mladí ľudia, aby kostol vyzdobili pre najkrajšiu chvíľu roka Vianoce. Stíhali sme to len, len. Osadili sme na stojanoch vysoké sviece po stranách strednej chodbičky medzi lavicami. Vyzdobili sme kostol, ihličnaté stromčeky, aby sme dôstojne privítali narodenie malého Ježiška. Ďalší zabezpečili vyzdobené vozy, sane, kone. Iná atmosféra ako roky predtým. Nielen zmenami v spoločnosti, ale i s troškou napätia v očakávaní niečoho nového...
Nad goralskými dedinkami sa zvečerievalo. Gazdovia obchodili domáce zvieratá, upravili im symbolicky obydlie na znak, aby aj v budúcom roku v dobrom zdraví zvládli opateru lichvy a domácich zvierat (nesmel im v tom nikto pomáhať). Gazdinky pripravovali slávnostnú večeru. Po vinšovaní popod oknami (mladí Betlehemci aj rôznej pleti), gazdiná pozvala celú rodinu k slávnostnej štedrej večeri. Otec - gazda zavinšoval rodine - blízkym, vzdialeným a spomenul i blízkych zomrelých. Aj orechy leteli do štyroch kútov miestnosti, aby sa na nikoho nezabudlo... A všetci sa spoločne pomodlili...
V domoch pomaly zhasínali svetlá a ľudia sa schádzali do kostola. Prichádzali aj členovia folklórnej skupiny Goral spievajúc s muzikou pešo aj na saniach, i na voze. Rolničky zvonili do spevu a fŕkania koní.
Dôstojne sme privítali narodenie Ježiška a naša radosť bola o to väčšia, že sme sa všetci cítili ozaj slávnostne. V plnom - najväčšom kostole v okolí, sa tiesnili stovky veriacich. Viacerí z prítomných boli odetí v krojoch. Polnočná svätá omša začala zhasnutím tlmených svetiel. Do tmy zazneli prvé tóny „Číííha noc, švjeééénta noc, syčko spííí, syčko šňííí,...“ Dievčence zažali postupne desať vysokých sviečok. Postupne sme rozsvietili celý kostol.
A zahrala 17-členná muzika detí, mládež i skôr narodení (viedol ich primáš Ján Šimek). Väčšina piesní znela v goralskom nárečí, ktoré sme starostlivo naštudovali. Počas svätej omše sme netradične zaradili „Klaňanie pri Betleheme..." Stredom kostola prichádzali spievajúci pastieri. Mládenci odetí ako valasi zo salaša. Najstarší mládenec mal na pleciach väčšiu ovčiu kožušinu. Ked prechádzali pred oltárom, otočili sa napravo ku Betlehemu a skláňali sa do poklony Ježiškovi v Betleheme.
Živý baranček na pleciach mladého pastiera viackrát zabľačal. Bol to úžasný moment. Takže nebola to iba ovčia huňa, ale živý baranček. O živom barančekovi som nevedel. Toto originálne prekvapenie pripravil sám pán farár Michal Tondra. Na záver omše sa Ježiškovi v Betleheme poklonili aj ďalší prítomní.
Pán farár zaželal: Pokojné, šťastné a požehnané sviatky Krista Pána narodenia. ...A dodal: „Stretneme sa pred kostolom...“ A veruže sa nikomu domov nechcelo, aj keď riadne mrzlo. Nálada sa preniesla pred kostol. Mládenci plieskali bičmi a spievali sme ešte vyše hodiny známe goralské piesne. Mnohé z nich predspevoval Vsdp. Michal Tondra. Potom sa ľudia pomaly rozchádzali. Sneh vŕzgal pod nohami a spevy doznievali v skupinkách ľudí po ceste domov. V niektorých domoch sa spievalo ešte nad ránom.
Založili sme tradíciu, na ktorú pekne spomínali mnohí na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci (v roku 1991, aj v ďalších rokoch). Hovorili o väčšom záujme o tradičnú ľudovú kultúru zo Suchej Hory a Hladovky. Opäť sa takmer v každej rodine usilovali obnoviť kroje, či zabezpečiť nové. Niektorí sa zapojili aktívne do folklórnej skupiny spevom, tancom, či hrou na husle, alebo basičky. A Goralské polnočné sväté omše, ktoré sa konali následne každý rok, mali podobný obsah ako v roku 1990.
Po rokoch sme sa opäť stretli na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Brestovej - Zuberci. Priateľské zvítanie sa s mladými muzikantmi zo Suchej Hory a rad spomienok. Jeden z nich sa mi prihovoril: „To Vy ste vtedy s nami cvičili tú Polnočnú omšu? Viete, odvtedy sa už ľudia u nás tak nehanbia za kroje. Je to aj vďaka pánovi farárovi Jozefovi Golvoňovi, ktorý vie tak krásne hovoriť o každom kúsku kroja, o hrdosti, ktorú človeku dávajú práve ľudové tradície, zvyky a obyčaje... S folklórnou skupinou usilovne pracuje učiteľka Mgr. Janka Harmatová, ktorá s nami pripravuje rôzne typy programov“
Bolo príjemné ich počúvať... To, čo sme v roku 1990 začali, malo dlhodobý účinok. Mladým nadšencom som povedal, že ak zoženieme koruny, zopakujeme nahrávku, ako poctu k 10. jubileu. Potešili sa.
Podarilo sa nám nájsť ochotných kamarátov a nahrávka sa podarila.
A vy milí priatelia vypočujte si jubilejnú - desiatu Polnočnú svätú omšu
Goralské pastorále (1999). Celebroval ju Vsdp. Jozef Golvoň. Úžasný to bol človek, veľmi ústretový a nápomocný. Tešil sa z folklórnej inakosti Polnočnej svätej omše. Všetkým vospolok odovzdal srdečné pozdravy, aj požehnanie od Vsdp. Michala Tondru, ktorý sa liečil.
Poďakovanie patrí ľudovej hudbe folklórnej skupiny Goral, pod vedením primáša Karola Šimeka, ktorý dodnes vedie chýrnu ľudovú hudbu (hrajú s ním aj jeho synovia). Poďakovanie patrí členom folklórnej skupiny Goral a jej vedúcej Mgr. Janke Harmatovej. Ďakujeme aj Rastislavovi Uhrinovi za spoluprácu pri vydaní MC kazety. Tiež všetkým Vám, ktorí ste boli nápomocní v našom spoločnom diele.
S úctou spomíname na zosnulých farárov: Vsdp. Mgr. Michala Tondru, Vsdp. Mgr. Jozefa Golvoňa. Na vedúceho folklórnej skupiny Ľudovíta Dreveňáka. Na učiteľa Petra Jurčiho, ktorý roky viedol detský folklórny súbor. Aj na Ernesta Jarolína, umeleckého vedúceho FS Oravan. Aj na vedúceho technického štábu Ing. Branislava Machaja.
Ďakujeme Marekovi Tapákovi, za vinšovanie. Ďakujeme aj Igorovi Baarovi za technickú pomoc.
Aj ja Vám vinšujem požehnané Vianočné sviatky!
Mgr. Art. Štefan Zima, Folklórna únia na Slovensku


Nahrávku venujeme pamiatke farárom: Vsdp. Mgr. Michalovi Tondrovi, Vsdp. Mgr. Jozefovi Golvoňovi. We dedicate this record to the memory of pastors: Vsdp. Mgr. Michal Tondra and Vsdp. Mgr. Jozef Golvoň.

ĽH FOLKLÓRNEJ SKUPINY GORAL ZO SUCHEJ HORY VEDIE PRIMÁŠ
FOLK MUSIC THE FOLK GROUP GORAL OF SUCHÁ HORA, LED BY
Karol Šimek: 1. a 2. husle/lst and 2nd violin
ČLENOVIA/MEMBERS
Daniel Kubica: 1 a 2 husle/lst and 2nd violin
Ján Simek: kontry/contra
Jozef Šuvada: 1 husle a kontry/1 violin and contra
Daniel Šuvada: kontry/contra
Ľubomír Jančo: basička/little bass
SPEVÁCKA SKUPINA FOLKLÓRNEJ SKUPINY, VEDÚCA
SONG GROUP OF THE FOLK GROUP, LED BY
Mgr. Janka Harmatová
Ján Knapčík: sólo spev/solo singer
POLNOČNÚ SVÄTÚ OMŠU SLÚŽI
MIDNIGHTHOLYMASS OFFICIATED BY
Vdp. Mgr. Jozef Golvoň
Sväté písmo číta/Holy Scripture read by
Helena Skorušová,
Mariana Masláková,
Andrea Hutlasová
Na organe hrá/Organ played by
Ján Šuvada a Angela Kozelová
Holý Mass recorded at the Church in village of Hladovka. December 24th, 1999.
Agentúra Anna - Red Green Recording štúdio
Produkcia / Production: Ing. Branislav Machaj - HAY Slovakia
Text, fbto / Script, photo: © Mgr art. Štefan Zima
Všetky práva sú vyhradené / All right reserved
Vydavateľ: Folklórna únia na Slovensku 2000, s finančným príspevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a podpory Ministerstva školstva SR.
Published by The Folklóre Union of Slovakia, 2000 with contribution from The State Found of Culture Pro Slovakia and Ministry of Education Slovak Republic.
Reedícia: Folklórna únia na Slovensku 2017 ©
Ďakujeme podporovateľom:
Hlavný sponzor: Prvá Stavebná Sporiteľňa a.s.
Sponzori: Ing. Vladimír Bajan (osobne). Ing. Juraj Blanár (osobne),
Obecný úrad Suchá Hora

Reedition by The Folklóre Union of Slovakia 2017 ©
We thank supporters:
Generál contribution from The: Prvá Stavebná Sporiteľňa a. s.
Other Contribution: Ing. Vladimír Bajan (personál present). Ing. Juraj Blanár (personál present), Municipal OJfice Suchá Hora
Živá nahrávka Goralskej Polnočnej omše
The live record ofThe Goral Midnight Mass
Address: Folklórna únia na Slovensku, Pražská 11, 811 04 Bratislava
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky informácie na tejto stránke slúžia len pre osobné - nekomerčné použitie. Pre zakúpenie CD použite uvedené kontaktné informácie uvedené nad týmto upozornením.

 

Heligónkári 15 – zo severu Oravy - CD - Heligónkári z Hladovky, Brezovice a Vitanovej. Pokračovanie populárneho radu heligónkárov., 21 piesni, 51 min. Akcent AT, s.r.o. 2012

Podrobnosti

Popis
1. Cemuš taka zadumana - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 03:47
2. V mojim ogrudecku - Stanislav Buš - 02:58
3. Teraz sme sa zišli – Čo by ja to bola - Tomáš Benický - 02:41
4. Kosil otec lukucvik - Slávo Paľa - 02:26
5. Z viecora na viecur - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 03:19
6. Ej, hlopiec som ja – Ked ja si zaspievam - Daniel Kubica - 02:33
7. Otec môj, otec môj - Tomáš Benický - 02:02
8. Keď sme sa lúčili - Slávo Paľa - 02:07
9. Čihy i pogodny - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 02:14
10. A ja ši svoji kohanecky najdem - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 03:52
11. Idem na zálety (Záletnícka polka) - Slávo Paľa - 02:27
12. Nebede se ženič - Daniel Kubica - 01:06
13. Kdeže tá ovečka – Keď som pásol kone, voly - Tomáš Benický - 02:57
14. Vitanovské melódie - Slávo Paľa - 01:47
15. Poďte zatancovať - Slávo Paľa - 01:51
16. Pytali, pytali - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 02:44
17. Ej, muzicko, grajze mi - Stanislav Buš - 02:08
18. Zahrajte nám, hudci - Tomáš Benický - 01:18
19. Išlo dievča do smintera - Slávo Paľa - 01:58
20. Pod vysokym dembem - Daniel Kubica, Stanislav Buš - 03:02
21. Goralské melódie - Daniel Kubica, Stanislav Buš, - 02:24

Účinkujúci:
Heligónkári (hrajú a spievajú):
Daniel Kubica a Stanislav Buš (Hladovka) – 1,5,9,10,16,20,21
Stanislav Buš (Hladovka) – 2,17
Daniel Kubica (Hladovka) – 6,12
Tomáš Benický (Brezovica) – 3,7,13,18
Slávo Paľa (Vitanová) – 4,8,11,14,15,19
Spoluúčinkujú (spievajú):
Róbert Vavrek – 4,15,19; Pavol Benický – 7,15; Peter Beňušík – 15; Tomáš Benický – 15;
Ženská spevácka skupina z Brezovice – 3,18 (Mária Benická, Mária Lužbeťáková,
Veronika Rebidášová, Mária Pakosová, Božena Pakosová, Helena Kaníková, Mária Havrilová)

 
CD si môžete zakúpiť v Hudobnom vydavateľstva Akcent