Vianočné koledy Oravy nesie názov CD, ktoré pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v roku 2021. Nahrávania sa zúčastnila aj Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory.

Titulná strana CD Vianočné koledy Oravy

Zadná strana obalu CD Vianočné koledy Oravy

Všetky piesne nájdete na: Vianočné koledy Oravy - YouTube

© Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
© Regionálny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała
Grafická úprava: Zdenko Zaťko
Ilustrácia: Martina Malovaníková
Notový zápis: Adrián Malovaník
Výber a hudobná réžia: Alžbeta Selecká
Nahrávanie zvuku - Tomáš Balák a Media4you
Zvuková postprodukcia - Tomáš Balák a Martin Benč
Master zvuku - Ján Zborovjan
Vydalo Deccatree studio 2021
Vianoce tradične i netradične
Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie i nietradycyjnie
INT/ET/ZA/1/III/A/0180
2021

Potlač CD Gorali z Hladovky

CD pod názvom Gorali z Hladovky nahrali v roku 2009 muzikanti z Hladovky:
Kubica Daniel (1971) - prim
Buš Stanislav (1976) - prim
Harmata Ľubomír (1966) - kontry
Kubica Pavol (1975) - basička

Na CD sa nachádzajú piesne:

1. Dro̲gova

2. Dal jek ši krpce usyč

3. Aňi še mi džyfcyno

4. Hej, tam spod Tater

5. V murovanyj pivňicy

6. Polka

7. Moje nôžki z tvardej skaly

8. Ej, muzika, muzika

9. Zagrajčes muzycy

10. Zgo̲ry, zgo̲ry, ňezvysoka

11. Bez poto̲cek gonski gnala

12. Na vjyrh Marusyny

 

 

Živé dedičstvo

Z LP platne - rodina Harmatovcov zo Suchej Hory
Z LP platne - Živé dedičstvo - 1986, OPUS
na platni spieva Jozef Harmata (1931) zo Suchej Hory s dcérami Janou (1964), Máriou (1964), Albínou (1968), Veronikou (1966) a Katarínou (1973)

(Zvuková ukážka z LP platne - A3. DUŠA GORALOV - pre poškodenie LP platne je ukážka krátená. V prípade, že vlastníte vyššiu kvalitu nahrávky, budeme radi, ak sa s nami o ňu podelíte.)

- 1986 - Živé dedičstvo - (Opus) - Folklórny festival východná - Pásmo Duša Goralov - účinkuje Folklórny súbor zo Suchej Hory:
A: "Húkanie po gorak" - spieva Karol Harmata (1931) s dcérami Janou (1964), Máriou (1964, Veronikou (1966), Albínou (1968) a Katarínou (1973)
B: Zagrajče muzycy...
a) Vjyrhova - Ej, syčkok či gadala, primáš Ján Červeň (1922)
b) Drogova - primáš Ján Šimek (1930)
c) Drobna po tři - primáš Karol Šikyňa (1944)
d) Ozvodna - V zuberskyj doľiňe byľi dva jeľeňe - primáš Karol Šimek ml. (1959)
e) Vjecna - primáš Ján Šimek (1930)
Spolu s primášmi hrajú: Ján Šimek (1961) - kontry, Karol Števek - basa, Vedúci súboru Ľudovít Dreveňák (1941)

Všetky podrobnosti o LP platni:

predný obal LP platne Živé dedičstvo

Ľudová pieseň vie potešiť, umocniť radosť človeka, povzbudiť, poláskať. Z generácie na generáciu, z otcov na synov dedia sa piesne - hrdosť a bohatstvo slovenského národa. 
Valéria Baláková z Rabčíc zdedila po svojom chýrnom oravskom muzikantovi Jánovi Kolčákovi (1907 - 1979) piesne, ktoré ho sprevádzali po celý život.
Dominik Garaj a jeho syn Pavol z Veľkej Lehoty zdedili po starom otcovi Dominikovi (1907) čaro hry na gajdách.
Jozef Harmata zo Suchej Hory odovzdáva lásku k spevu piatim dcéram a muzikanti majstrovstvo drsnej, ale krásnej hry na husličky svojim nasledovníkom.
V rodine Gernátovcov z Krivian sa hra na vzácnom ľudovom nástroji - gajdici - dedí "po meči".
Nielen v rodinách je odovzdávanie takéhoto dedičstva potomkom nepísaným pravidlom. Folklórne skupiny s úctou prezentujú piesňové bohatstvo svojich predkov a získavajú preň nových nadšencov.
V niektorých obciach sa zdá, že predchádzajúce pokolenia už všetky piesne "vyspievali", že súčasníkom nemali čo zanechať, no folklórne skupiny sa húževnato domáhajú svojho dedičstva. Zbieraním, uchovávaním a pestovaním hudobného folklóru rastie obdiv k piesňam, ktoré sa zásluhou týchto folklórnych skupín stávajú živým dedičstvom celého národa.

Folk songs are the source of pleasure. They evoke the feeling of joy, they encourage man when he is down and console him when there is nobody to say a word to him. Folk songs - the pride and riches of the Slovak nation - are the heritage which has been transmitted from generation to gene ration, from fathers to sons.
Ján Kolčák (1907-1979), a renowned musician from Orava, bequeathed his daughter Valéria Baláková from Rabčice the songs which had been accompanying him all his life.
The ability to play the bagpipes has descended to Dominik Garaj and his son Pavol from Veľká Lehota from their grand-father Dominik (1907).
Jozef Harmata from Suchá Hora has instilled love for singing into the hearts of his five daughters in the same way as musicians instil love of rough but beautiful violin playing into their pupils.
Hornpipe is a very rare folk musical instrument. But in the Gernát family from Krivany hornpipe playing has been handed down from fathers to sons for a very long time.
Transmission of the heritage of this kind is not a common practice within families only. Needless to say, folk ensembles can present only those folk songs which have been recorded by the previous generations. They sing them with love and respect, spread them among people and thus win new enthusiasts for Slovak folklore.
It seems that in some villages the songs and instrumental music disappeared with the old generations which created them and that there was nothing left for their sons and grand-sons. But also in these localities do exist folk ensembles persistently seeking for their heritage. They collect songs and pieces of folk music and insert them into their programmes which evoke admiration for Slovak folk culture in every spectator or listener. Due to their activity, folklore becomes a living heritage of the whole nation.

A strana / Side A
1. MUZIKANTI Z RABČÍC MUSICIANS FROM RABČICE 5'42"
(Rabčice, okr. Dolný Kubín)

a) Podžme, dževce, vandrovači
b) Juz še ta lavecka na pole zlomala
c) Goržala lipka i javor
d) A jo še je petol, petol
e) A jedeme, jedeme
f) "Šustana" - Jo se rabcecanek, corne jak ceganek

Spievajú a hrajú: husle: Valéria Baláková - Kolčáková (1938) kontry: František Trúchly (1953) Pripravovateľ: Anton Mordel (1954), basička: Anton Mordel (1954) heligónka: Jozef Jagelka (1949)

2. GAJDOŠI Z LEHOTY BAGPIPERS FROM LEHOTA 4'24" 
(Veľká Lehota, okr. Žiar nad Hronom)

a) Ej, ti, kijanička
b) Zažeňiem ja volki
c) Tam dolu pod zelením hájkom
d) Kebi ja bol o tom vedel
e) Gajdošská lotcoval fl Tancujte, mládenci

Na trojhlasných gajdách hrajú Dominik Garaj (1946) (a, c, e) a Pavol Garaj (1975) (b, d, f).

3. DUŠA GORALOV SPIRIT OF THE HIGHLANDERS 7'37"
(Suchá Hora, okr. Dolný Kubín)

1. "Húkanie na gurách" Spieva Jozef Harmata (1931) s dcérami Janou (1964), Máriou (1964), Veronikou (1966), Albínou (1968) a Katarínou (1973).
2. Zagrojče, muzyci... a "Vjyrhova" - Ej, šycko či gadala Predník: Ján Červeň (1922)
b) "Drogova" Predník: Ján Šimek (1930)
c) "Drobna po tri" Predník: Karol Šikyňa (1944)
d) "Ozvodna" - V zuberskej doline boli dva jelene Predník: Karol Šimek (1959)
e) "Vieczna" Predník: Ján Šimek (1930)

Spolu s predníkmi hrajú Ján Šimek (1961) na kontrách a Karol Stevek (1922) na basičke. Pripravovateľ: Ľudovít Dreveňák (1941)

4. GAJDICIARI Z KRIVIAN HORNPIPERS FROM KRIVANY 5'42" 
(Krivany, okr. Prešov)

 a) Voľare, voľare)
Na gajdiciach hrajú Ľubomír Gernát (1974) a Peter Gernát (1970), spieva Ľubomír Gernát.

b) Ej, tadi sem ja, tadi
Spieva a na dvojgajdici hrá Alexander Gernát (1940).

c) "Ovčí zdich" - Ej, ovčí zdich je težkí pre baču stareho
Spieva Jozef Gernát (1907). Na gajdiciach sprevádzajú Alexander Gernát (1940), Peter Gernát (1970) a Ľubomír Gernát (1974). Pripravovateľ: Alexander Gernát (1940)

B strana / Side B

1. Z PUKANECKÝCH "HAJLOCHOV" 7'13" THE PUKANEC WINE-CELLARS
(Pukanec, okr. Levice)

a) Tancujte, mládenci, kim ste slobodní
b) Kalamajka, kalamajka, mik, mik, mik
c) Keď som v lete pri murároch robela
d) Nezábudka pri potuočku kvitne tu máš
e) Guráž, Guráž, kuorčičku
f) Peta, palec, celá noha

Spieva 6 žien a 8 mužov, sprevádza ľudová hudba: 1. husle: Zoltán Vlačuha (1933) 2. husle: Rudolf Gurvay (1921), kontry: Gejza Gurvay (1931), Ľudovít Vlačuha (1928), basa: Viliam Bukaj (1926), cimbal: Ernest Vlačuha (1931), klarinet: Ján Bukaj (1915)

Veršíky z pukaneckých krčiažkov prednáša Peter Klinko (1953). Vedúci folklórnej skupiny: Pavol Trhan (1957), Peter Klinko (1953)

 2. SPIVAJTE, NEVISTY, BY BYLO VESELO SING, BRIDES, MERRILY 7'19" 
(Kalná Roztoka, okr. Humenné)

a) Spivajte, nevisty, by bylo veselo
b) Zakukala zozuleńka, zakukala, taj kuje
c) Toloka, toloka, zelená toloka
d) Na kameni nohy myju
e) Nemam ja holosu

Spieva 14 žien. Sólo spievajú Júlia Bohunová (1944) a Irena Turbáková (1949) (d) Vedúca folklórnej skupiny: Anna Curová (1943)

 3. SMOLENICKÁ ZÁBAVA THE SMOLENICE MERRY-MAKING 7'48" 
(Smolenice, okr. Trnava)

a) Ket som išel do stodolki
b) Taškí je, taškí
c) Pime vínečko, dobré je
d) A vi, páni muzikanti
e) Kebi sce vi vedzeli
f) Od konca do konca
g) Negdi sa, vraj, staré babi dzivili
h) Veter fučí, lísci padá

Spieva 9 žien a 9 mužov, predspevujú Soňa Mruškovičová (1945) (d). Sprevádza 10-členná dychová hudba pod vedením Benedikta Seriča (1921). Veršíky medzi piesňami prednášajú Dušan Tomek (1955), Stanislav Jajcaj (1938) a Soňa Mruškovičová (1945) Vedúci folklórnej skupiny: Pavel Novák (1955)

Nahrané v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici 25. a 26. októbra 1985.
Zostrih nahrávky 27. októbra 1985. Vydané v spolupráci s Osvetovým ústavom v Bratislave. Príprava: Svetozár Stračina, Ing. Igor Medlen
Zodpovedný redaktor: Viktor Szarka
Výber a hudobná réžia: Svetozár Stračina
Zvuková réžia: Vladimír Lehotan
Technická spolupráca: Mária Kubičková
Vedenie nahrávky: Juraj Dubovec
Notes: Svetozár Stračina
Photo: Karol Demuth
Cover: Pavol Blažo
OPUS, n.p., Dunajská 18. Bratislava - ČSSR
Exported by Slovart, Bratislava Printed by Grafobal, n.p., Skalica Made in Czechoslovakia ℗ 1986 OPUS 
OPUS Stereo 9117 1772, Kčs 36,

 

Svatba v Suché Hoře  

Obal LP platne Svadba v Suché Hoře

Svatba v Suché Hoře, Gramofonový klub 1968, 0 17 0201
(Supraphon) Autentický folklórni záznam svadby Karola Šikyňu s Darinou, roz. Zurvalcovou, pořízený v Suché Hoře 31. 1 a 1. 2. 1966 Jaromírem Gelnarem, CSc.

Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 1 

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 2

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 3

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 4

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 5

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 6

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 1 - 7 - 7

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 2 - 3 - 1

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 2 - 3 - 2

 Svadba v Suchej Hore, 1966 - 2 - 3 - 3

Muzikanti ladia svoje nástrojePreludium. Muzikanti ladí nástroje před domem ženichovým

V domě ženichově
Rozehrávka muziky: Ozvodna - drobna po3, po 4, žeľona
Zpěv svadební družiny (1)
Odpytovanie

Cestou k nevěstě 
Zpěv svadební družiny (2 - 7)
Drogova
Zpěv svadební družiny (8-9)

Před domem a v domě nevěsty 
Zpěv družiny (10-12)
Dialog u dveří
Zpěv družiny (13-14)
Odpytovanie
Zpěv družiny (15-16)

Mladomanželia vychádzajú z domu
Na společnou cestu - Svatební pár vychází z domu (po čísle 16)

V čele svadobného sprievodu kráča aj muzika
Drogova. Muzika hraje drogovou nutu (Drogova před číslem 17)

Vo svadobnom sprievode
U tobje, Karoľku, ostatňi pendžalek... Záběr z průvodu do kostela (před číslem 17)

Cestou do kostela a před kostelem
Drogova
Zpěv družiny (17-19)
Zvony

Mladomanželia pred kostolom
Pohled do budoucnosti. Svatební pár před kostelem (mezi čísly 19 a 20)

Cestou k obědu
Zpěv družiny (muži: 20 - 24)

U oběda v domě ženichově (za stolem)
Zpěv stolovníků (25 - 31)

Cestou k muzice
Zpěv družiny (ženy: 32 - 38)

U muziky
Muzyka, muzyka (39) - ozvodna
Kiebyš ňebyl ňevymyšľal  (40) - drobna po 4, žeľona
Drobna po 3, po 2, žeľona
Viecna, žeľona
Chustecka - taneční hra (41)

Goralská muzika hra do tanca
Muzyka, muzyka, ej, goraľska muzyka... Kapela vyhráva k tanci při taneční zábavě (čísla 39 - 41)

Ocepiny
Rozhovor u dveři domu nevěsty
Zpěv družek v kolese (s mezihrami kapely) (42 - 52)
Veselí družiny
Zpěv družek (53 - 55)
Tanec druhého družby: Brezovicka, žeľona, ozvodna

Rozlúčka nevesty s družičkami
Kje my še loncyly, syčkje me plakaly... Nevěsta v kole s družkami (čísla 44, 45 aj.)


Zpěv cepiarek v kole (56 - 63)
Tanec prvního družby: Ej, šostro moja  (64) ozvodna, žeľona
(zábava družiny)
Tanec prvního družby: Juz jek še ozeňyl (65) ozvodna
(nevěsta se skryje)
Dialog ženicha s babami - cepjarkami
Tanec ženicha s nevěstou: drobná po 2, žeľona
Zábava družiny (ženich uchytne na závěr nevěstu)
Dohra muziky: Sabalova

Ženích si odvádza nevestu
Juz jek še ozeňyl... Ženich v závěru uchytil nevěstu.

Unavení muzikanti po dvojdňovej "šichte"
Tiché postludium. Po dvoudenní únavě.

Redakce snímku: Miroslav Venhoda,
Sestřih: Ing. Jozef Platz,
Sestřiženo v pražském studiu Mozarteum v červenci 1966

Snímek, který se dostáva do rukou širší veřejnosti na této desce, má výlučnejší povahu a zasluhuje proto, aby se poslucháč dověděl poněkud víc, než jen kdo hraje a zpíva, kde a kým byl snímek pořízen a nejvýš pár odstavců stručného uvedení do kontexu. Neni to jen mozaikovity obraz sváteční nálady jednoho lednového dne roku 1966 na goralské vesnici na Oravě, kdy svadba mladého páru znamenala vrcholnou událost ve společenském životě celé dědiny, atmosféra snímku, která vyzařuje na mnoha místech, je věrnym obrazem celého toho vzrušeného kolotání, zpěv mnoha skupín se slévá v jeden mnohohlasý proud. To je však jen jedna stránka věcí. V ohnisku tohoto vření stoji vnitřni drama malého svadebního páru. Přelomový bod jejich života přetavila lidová tradice během staletého vývoje do bohatého cyklu o několika dějstvích. Hlavní aktéři - pladý pár, užší svadební družina a doprovázejíci kapela - rozvíjejí toto drama do bohatých obrazů, sled motívu, jak můžeme sledovat na jednotlivých popěvcích, je jen jednou variantou z nezpočetného množství možností: na realizaci této varianty se podíli celá řada činitelů, především okamžitý nápad, volná asociace-reakce na ten či onen motív, záměrné opakování ňekterých motívů a jejich návraty atd. atd. To všechno jsem se pokusil postihnout střihovou technikou, kterou byla konečná redakce snímku pořízena. Uvědomil jsem si, že porušuji pŕirozenou souslednost motívů v původním podání a snižuji tím do jisté míry dokumentární hodnotu záběrů - avšak bez této techniky by se nikdy nedalo docílit, aby se současný poslucháč stal svědkem nejvýznačnejší události v živote lidového kolektívu. (Pŕipomeňme v této souvislosti, že jsem se snažil omezit počet těchto střihů na minimum a vybíral souvislejší úseky, i za cenu jejich menšího celkového počtu. Pro představu uvádím, že za 22 hodín trvání obřadu - od ranního rozloučení ženícha v jeho rodném domě do příštiho úsvitu, kdy končilo čepení nevěsty - bylo natočeno necelých 6 hodín materiálu, z něhož představuje sestŕich na desku něco přes jednu sedminu původního rozsahu.) Domnívám se, že přes tyto obtíže zůstavá autentická hodnota snímku hodně vysoká. Nahrávka se zásadně liší od všech dosavadnich edici autentického folklóru na deskách, především proto, že přu ní téměř úplně odpadl rozpor přirozené a uměle vyvolané přednesové situace: malý přenosný bateriový magnetofón (Nagra III) a vyjimečná nálada všech zúčastněných, mírně oživená vodkou, bez níž se táto příležitost ostatně nikde neobejde, umožnily technickému pracovníku splynout s ostatními účastníky uprostřed rozjařeného svadebního veselí. Byl bych rád, kdybych touto formou naznačil i další cestu za nahrávkami autentického folklóru. Mám za to, že citlivým posteriórnim výběrem je možné dosáhnout vyšší autentické hodnoty než pŕedběžným, byť rovněž poučným aranžma nebo třeba jen volbou látky - už tím, že dodatečný výběr nezasahuje do přirozeného rozvíjení látky u interpreta, neokrojuje mu ani samu látku, ani způsob jeho rozvíjení.
Přehlédněme nyni, po těchto vstupních odstavcích, na způsob, jakým se rozvíjí zmíněné drama v písňových textech, ve sledu, jak je přináši naše nahrávka.

Přepis textů byl veden snahou zachovat v grafickém zachycení písni obraz živého jazyka, se všemi zajímavostmi, které přináší zejména pomezní poloha lokality (srovnej například pronikání spisovné slovenštiny v číslech 56 - 58), a to při zachování srozumitelnosti a čitelnosti, Transkripce tedy nepředstavují přesný fonetický přepis, vyhovující pro odborníka-dialektologa: toho odkazujeme na konfrontaci s živou nahrávkou. Přesto však směřujeme v jádru k fonetickému přepisu. Z hlavních zásad uvadíme aspoň následující:

1. Sykavky ... přepisujeme jako dz, dź, dž

2. Pochýlné vokály pŕepisujeme tak, že ze dvou možností volíme bližší

3. Měkkost střednic a veláry k vyznačujeme znakem j místo neslabičného i.

 

 

(1)
Ňimom ňic, ňimom ňic,
ja o ňic ňestoje,
ino to, co kohom,
co by bylo moje.

(nota vjyrhova)
(odpytovaňe)

(2)
Ej, špjyvala by ja se, špjyvala, špjyvala,
ej, kjeby mi mamuša robič ňekazala.

(2a)
Ej, s Šikiňovyj jatki vyľečaly kacki,)
ej, vyľečaly huši i Karoľek muśi.

(3)
Pijalaš vinecko, moja kohanecko,
přepjylaš urode, pijze teraz vode.
(nota vyvodna, cepjarska)

(4)
Goraľe, goraľe, mňe še spodobače,
aľe vy, goraľe, ňestaľe kohače.

(5)
Aňi ješ ty ňe moj, aňi ja ňe tvoja,
cy do tobje gadom, dobra voľa moja.

(6)
Idžeme, idžeme po šňygu, po ľodže,
dyč nom navařyľi gořalki na mjodže.

(7)
Garlo moje, garlo, bodaj še zavarlo,
bodaj ňešpjyvalo, hlopcov ňezvadzalo.
(drogova nota, ozvodna - muzika)

(8a)
Idžeme, idžeme do vyšnego koňca,
pokjyľ ňenajdžeme ladnego džyfcenča.

(8)
Požryj ši, Karoľko, na koňec, na dyšeľ,
cy či tys ňepřidže ta pjyrsa na myšeľ.

(9)
Carne ocka moje, aľe ňerovnake,
moje spravodľive, tvoje ňevjym jake.

(10)
Pušče ze nas, pušče, s pjeca na ceľušče,
jak nas ňepuščiče, to nas zamrožiče.

(11)
Dajče ze nom, dajče, co nom mače dači,
bo nas tu poslala Karoľova mači.
(text porušen, nejednotný) (dialog u dveři)

(13)
Dajze nom, Šikiňko, po kjeľusku vina,
dome či Darine, co us takjyj ňima.

(14)
U tego Zurvalca povalecka ostra,
vľežes tu, Karoľku, jako do kraľovstva.
(odpytovanie)

(15)
Hvalas Panu Bogu, ze me odpytaľi,
ze my gořalecki darmo ňevypjyľi.

(16)
Podžynkuj, Darinko, tatovi i mamje,
bo či oňi daľi boze pozegnaňe.
(drogova nota, muzika)

(17)
Suhogorskje baby roboty ňimajo,
vysly na mostecek, na nas še dživajo.

(18)
Dobra byla, dobra gořalecka s mjodem,
pijaľi jo hlopcy pod nasym ogrodem.

(19)
U tobje Karoľku, ostatňi pendžalek,
ňebedžes odbjyral pozločiste pjorrek.

(zvony)

(20)
Švjyč matko, švjyč matko, ej, idže Jaš pijany,
glovicka go boľi, ej, bo je porombany.

(21)
Goraľe, goraľe, ej, pospředajčes poľe,
pobjerčes piňonski, ej, poče na Pothaľe.

(22)
Styry tyšonce samyk goraľi,
ej, s čupagami na moskaly.
Už še vjedže f tym pjyrsym řendže,
štyry tyšonce z vojska vjedže.

Štyry tyšonce samyk goraľi... 2x

(23)
Ej, kohanecki štyry, přeco šče še bjyly?
Ej, pře tobje, Jašynku, dy me če ľubjyly.

(24)
Ej, goraľ ja se, goraľ spod sa mučkik Tater,
ej, dyscyk mje okompal, otkolysal vjater.

(25)
Skladajče še, syčkje druski,
mlodyj paňi na pjeľuski,
bo jak bedže džecko mjala,
cym go bedže povijala.
(nota cepjarska, do koľeska)

(26)
Dala byk či, dala, cubate kokoše, cubate kokoše,
[:kjebyš mje pytala za pjyrse kumoše.:]

(27a)
Lala lalalal...
[:co by tvoje džeči carne ocka mjaly.:]

(27)
Kje če bedo cepič,
požryj do povaly, požryj do povaly,
[:co by tvoje džeči
carne ocka mjaly.:]

(28)
Do dňa, do dňa, do dňa,
do dňa bjalego,
vypijeme jesce ľitra jednego.

(29)
Ej, Vjeruna Korckova,
to dobra gaždžina,
ej, my še radujeme,
ze nom přeje vina.

(30-1)
Ja džyfcyna v gorseče, v gorseče, v gorseče,
vy mje hlopcy ňekceče, ňekceče, ňekceče.

(30-2)
Mom na syji goraľe, goraľe, goraľe,
a zemby jag sygnaľe, sygnaľe, sygnaľe.

(30-3)
Mom na nogak silonki, silonki, silonki,
a na dupje cyganki, cyganki, cyganki.

(30-4)
A na glovje ofina, ofina, ofina,
ze ja švarna džyfcyna, džyfcyna, džyfcyna.

(31)
Ňebede ja kase jadla, bo by se mňe krasa spadla,
aľe bede vinko pjyla, co by ja še rumjeňyla.
(Staro cepjarska nota drckana)

(32)
...
ej, dy nom navařyľi gořalki na mjodže.

(33)
Ej, povjadajo na mňe, ze ja jes pijana,
ej, dy ja namocyla v gořalce koľana.

(34)
Doľina, doľina, cemuš ňerodžila?
Žimna rosa byla kvjatki pomrožyla.

(35)
Ka še popodžaly, co pjykňe špjyvaly?
Povydavaly še, pozabacovaly.

(36)
Garlo moje, garlo, bodaj še zavarlo,
bodej ňešpjyvalo, hlopcof ňezvadzalo.

(37)
Dy nom povjadajo, ze tu pjykňe grajo,
a my tu idžeme, bo tancovač kceme.

(38)
Muzyka, muzyka, goraľska muzyka,
caly švjat obyjde, ňima takyj ňika.
(text nejednotný)

(39)
Muzyka, muzyka, ej, goraľska muzyka,
caly švjat obysel, ej, ňima takyj ňika.
(nota ozvodna, s tancem)

(40)
Kjebyš ňebyl ňevymyšľal,
byl byš dostal coš pomyšľal,
a za tvoje vymyšľaňe
to či še ňic ňedostaňe.
(nota drobna po 4 - s tancem)

(41)
Mom hustecke haftovanom
syčke štyry rogi,
kogo, kogo pocalujem,
řuce mu pod nogi.

Tyj ňekohom, tyj ňeľubje,
tyj ňepocaluje
a hustecke haftovanom
čebje podaruje.

(dialog u dveři domu nevěstina) 

(42)

Moglaš mje, mamicko,
[:moglaš ňevydavač,:]
moglak ši na glovje
vjonecek popravjač.
(nota cepiarska - polka, vyvodna)

(43)
Kje če bedom cepič,
požry do povaly,
co by tvoje džeči
carne ocka mjaly.

(44)
Ňeplac, Darin, ňeplac,
ňebjere če smarkac,
bjere če uroda,
hlopjec jak jagoda.

(45)
Kje my še loncyly,
syčke me plakaly
a i ta žimicka,
cp my na ňyj staly.

(46)
Ňebedžes, Darinko,
koščol přybjyrala,
boš ty Karoľkovi
prave roncke dala.

(47)
Kamaratki moje,
rady še vidžime,
přisel ras taki cas,
ozyjš še mušime.

(48)
Tačicku, mamicko,
počes mje ratovač,
bo mi tjy veredy
idom vjonek sjimač.

(49)
Ňehalaš, Darinko,
na okňe nožňicki,
komus ty zaňehas
tjy svoje šostřicki.

(50)
Pochváľen buď Ježiš,
draha muzika,
už sa naša mlada
venca virjeka.

(51)
Vjonecku mjyrtovy,
tŕimaj še mi glovy,
bo še na če stroji
zlodžej dubeltovy.

(52)
Pocož mje mamicka
do mlyna poslala,
bo mi bjala monka
glove osypala.
(výskot a veselie družiny)

(53)
Ňevydom, ňevydom,
mloduski ňevydom,
pokjyľ mi mlody pan
ňeda vinecka zbon.

(54)
Kjedy korunujom
vtedy vinko pijo,
a ty, paňe mlody,
dajze nom by vody.

(55)
Obľykaj, Darinko,
fartuch drobno syty,
bo us bedžes stavač,
ka stojo kobjety.
(tanec druhého družbu s nevestou)

(56)
Otstupťe že sa mi
na obe strany,
ňech si ja preveďiem
svu mladu paňi.

(57)
Otstupťe že sa mi ľuďia, na cestu,
ňech si ja preveďiem mladu ňevestu.

(58)
Parta moja, parta, zeľeny veňec,
uš ti je, Darinka, posledny koňec.

(59/1)
Povala, povala, na povaľe popjol,
dajze jyj, Karoľku, pjyrse nocke pokoj.

(59/2)
Pjyrsom če oblapi, drugom pocaluje,
aľe třeče nocke či uz ňedaruje.

(60)
Požry ši, Darinko, keľo  gvoždži v dahu,
teľo bedžes mjala pjyrse nocke strahu.

(61)
Ňebedžes, Karoľku, na genšolkak graval,
bedžes u Zurvalca v stajňi potkidoval.
(čeľenta napaval.)

(62/1)
U tego Zurvalca vyrosnol bobovňik,
ryhtuj ši, Dainko, na tak rok povojňik.

(62/2)
Darina povojňik, Karol kolysecke,
co by kolysaľi male Šikinecke.

(63/1)
Tjy nase cepjarki take so jag ľaľki,
dy ony vypjyly, dy ony vypjyly po ľitře gořalki.

(63/2)
Po ľitře gořalki a dva ľitry vina,
dy takik cepjarek v calym švječe ňima.

(64)
Hej, šostro, moja šostro, okuj koňa na ostro,
oj, okuj go do raňa, šostřicko kohana.
(nota ozvodna, tanec prvního družby s nevěstou) (zábava družiny)

(65)
Juz jek še ozeňyl, juz jek še zapřongnol,
ej, juz še ňevypřongne, jaz nogi vyčongne.

(dialóg ženícha s babami - cepjarkami)

(tanec ženicha s nevěstou)

Pozorný čtenář si při studiu formálni stránky písní jistě povšiml, že se písňové texty z této oblasti - a platí to pro celé goralské území v severních Karpatech - organizují z nejvjetší časti do podobných strofických útvarů, nejčastěji je to čtyřverší a o šestislabičných verších s pŕerývaným rýmem (abcb), někdy rozšiřované invokací (ej, hej, atd.) na počátku 1. a 3. verše. Mezi jiné nápadné znaky, na první pohled patrné při probírce písňovým fondem Suché Hory, náleží též to, že se strofické útvary neřadí do vyšších celků-soustrofí, která by odpovídala individualizované „písní“ o více slokách, běžné např. v české oblasti. Textové celky - nazývané „špjyvki“ - jsou značně samostatné, každý z nich je nositelem jisté vyhraňené myšlenky, vyjadřené často v hutných obrazech nevšedního půvabu. Například:

Kje če bedom cepič,
požry do povaly,
co by tvoje džeči
carne ocka mjaly.
(43)

alebo

Pocoš mje mamicka
do mlyna poslala,
bo mi bjala monka
glove osypala.
(52)

Přitom následujíci text „špjyvka“ až na řídké výjimky navazuje na předchozí? přináši zcela jinou myšlenku, byť pokračoval na stejý nápěv (nazývaný zde „nota“). Vzájemně do dvojic spojené „špjyvki“ nalezneme vzkutku jen ojediněle, o vyšším počtu v celku nemluvě. (V našem výběru jsou to čísla 59, 62, 63 - nepřehližejíc k popěvku č. 30, který nenáleží domáci tradici.) Tato poměrná samostatnost miniatúrnich písňových jednotek umožnila právě kompozici s použitím střihů, jak už byla o tom dříve zmínka.

Pokud jde o funkční vázanost textů, v ňekterých částech obřadu se texty vážou k dané příležitosti poměrně těsně (A 1, ,: B 2), jinde je závislost volnější (A 2, 4-7, B 1). Jinými slovy tato druhá skupina obsahuje zpěvni situace obecnějšího razu. S tím souvisí i použití nápěvu, které jsou nositeli jistého významu: především „cepjarskik not“ (hlavně v oddíle B 2). Jak už bylo naznačeno, dovršuje aplikace určitého nápěvu - „not“ sémantickou charakteristiku příslušného textu: určuje se ji blíže zpěvní situace a zároveň i funkce přednášené písňové verze. (Např. zpěv v přírodě u „vjyrhovyk“, taneční funkce u „ozvodnyk“ a „dobnyk“, obřadní vazba na určitou etapu svadebního obyčeje u „cepjarskik“ a pod.)

Svéráznych znaků goralského zpěvního podání je celá řada, takže je ani nelze vyčerpat v rámci tohoto pojednání. Výstižnou charakteristikou této zpěvní praxe podal naposled Wlodzimierz Kotoňski ve své knižce Góralski i zbójnicki (PWM - Krakow, 1956) a v několikadílne studii Uwagi o muzyce ludowej Podhala: 1. o „nutach“ podhalaňskich (Muzyka IV/1953, č. 5-6, str. 3-25). II. Materjal džwienkowy, skale, harmonika (tamtéž, č. 7-8, str. 43-58), III. O twórczym sposobie wykonania (tamtéž, č. 11-12, str. 26-45). IV - dokončení (tamtéž V/1954, č. 1-2, str. 14 - 27). Na tyto práce odkazujeme hlubšího zájemce především: nalezne v nich i potřebnou další bibliografii.

Dispozice naší nahrávky do řady devítí oddílů vyplynula ze sledu svatebních obyčejů, jak jsme je na svatbě v roce 1966 zaznamenali. Výběr těchto oddílů zachycuje nejobvyklejší význačné zpěvní příležitosti, s nimiž se na tradiční lidové svatbě v našich zemích setkáme vůbec: je tak v jistém smyslu modelem, byť historicky vymezeným, přesněji řečeno zúženým na momenty, které se při postupnem rozkladu svatebního cyklu v současné době ještě nejčastéji uchovávají. Myšlenkový sled a návaznost plynou z kompozice samostatných písňových (textových) jednotek, při jejichž sestavě jsem byl veden hlavně dvěma zřeteli: jednak výběrem textů, v nichž by se odrazila celá tematická mnohotvárnost písní, a to jak en gros, tak uvnitř jednotlivých oddílů, jednak dodržením původní chronologické posloupnosti jednotlivých snímků. Přikladám tedy značný význam kompoziční sestavě samých písňových textů, přičmž podtrhuji v této sestavě i jejich dokumentární hodnotu, vyplývajíci z dodrženého původního sledu.

Dialogy a mluvené úseky vůbec jsem se pokusil zařadit jen na několika místech, kde nebyly po ruce písně, které by je mohly zastoupit. Je potřeba počítat s menší srozumitelností těchto míst, a proto k ním připojuji pár poznámek na vysvětlenou. Tzto vysvětlivky objasňují též scénické okolnosti, které nejsou při pouhé auditívni povaze snímku zřetelné.

Po odprošení ženíchově (A 1/1-2) odříkává „pjorko“ (mladé nevinné děvče) text umělého původu, na němž je patrný vliv katolického prostředí, ponecháváme jej ve zkracené formě z dokumntárnich důvodů, ježto se stále běžně používá.

Dialog u dveří nevěstina domu (A 3/12-13) spočíva ve vzrušeném dohadování dvou skupín, aby byla ženíchova družina vpuštěna dovnitř. Po složení výkupného dá nevěstin „starosta! pokyn k otevření dveří.

Podruhé je tento svár zachycen obšírnéji (B 2/41-42): je to v okamžiku, kdy přicházi družina ženichova a „baby - cepjarki“ uprostřed noci začepit nevěstu.

V mezihrách mezi popěvky svobodných děvčat-družek (47-50) probíhá tanec (koleso) okolo nevěsty, která sedí uprostřed jizby. V nastalém veselí (výskot na snímku - 52) chtějí ženy hodit ženíchovi nevěstinu šatku na hlavu, mládenci naopak nevěstě ženíchův klobouk „kaňak“. Podle toho, či pokrývka je položena dříve, usuzuje se na pohlaví prvního děcka. Nevéstě je pak sejmut vínek z hlavy.

Po tanci s druhým družbou (55-56 -srov. komentář v závěru tohoto textu) ujímají se nevěsty vdané ženy, aby ji začepily (56n.)

Začepená nevěsta tančí ještě s prvým družbou (64, 65), mezitím se mu neustále snaží uniknout (zábava družiny: (64-65), až se ji to podaří. Vdané ženy si dobírají ženícha (po č. 65), s kým bude spát, kdo mu zahřeje peřinu a pod. Když ženích nevěstu opět získá, zatančí s ní závérečný „křesany“ (nota drobna po 2). Ještě jednou, naposledy nevěsta unikne, avšak za vystupňovaného veselí svatební družiny ji ženích uchytí a odvádí si ji.

Pokud jde o celkovou charakteristiku nahrávky, která se dostává posluchači do rukou, je třeba ještě uvést, že snímek zachycuje dnešní podobu obřadu, která je vzhledem k někdejší, tradicí ustálené verzi značně mezerovitá, přednesově i v přirozené posloupnosti jednotlivých části porušená. Zde je i možný zdroj námitek některých zastánců „neporušenosti“ a „čistoty lidového podání“. Týka se to zejména kvality péveckých výkonů ve svatební družině, které shodou okolnosti vskutku nebyly nejlepší. Závažný zásah do pŕirozené posloupnosti jednotlivých části obřadu znamená na snímku i předčasný tanec druhého družby s nevěstou (mezi písní 55-56 jedna z žen to přímo na snímku komentuje slovy „ale kto to vidžal s takom mloduhom tancovač, ke ňeocepjona  jest?)? tanéc měl následovat až na konci obřadu, po zapčení (mezi písněmi 63-64). Okolnost, která toto pořadí vyvolala, byla na svatbě v roce 1966 zcela vmější (druhý družba musel dřive odejít), nicméně i taková maličkost ilustruje charakteristický postupný rozpad původně pevných obřadních vazeb. Průměrný současný poslucháč nepřipíše této bagatele žádný význam, naopak, pŕijme ji snad i kladně, když dvě hrané „noty“ kontrasně přeruší řadu zpívaných popěvku a dialógů. A přece právě tu leží klíč k pochopení vývojového procesu, jehož jedna epocha se v současné době uzavírá. A nejen to. Při rozvažování podobných otázek si ověří svůj vlastní postoj k našemu tradičnímu umění každý, komu se dostane deska do rukou. Mnohý se těžko dovede stotožnit s drsně naturálním přednesem, který bude útočit na jeho vytříbený sluch. Nechť však pomyslí na plodné působení princípů, jimiž tradiční lidová hudba ovlivnila naši národní hudební kultúru - a ověří si to třebas na příkladu Leoše Janáčka. A pomysli přitom rovněž, že táž látka naplnila život řady generací lidových umělců, kteří kámen po kameni stavěli - přidávajíce ze sve individuality - dílo, jemuž by leckdo rád přezíravě upřel jakýkoli systém a řád. Zůstava úkolem naší hudební folkloristiky, aby týto zákonité postupy zdokumentovala a sformulovala. Materiálový výsek, který jsem podal na tomto snímku, je však jen malým, avšak programově voleným příspěvkem k takovým pracím.

Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se jakkoli podíleli na připravě desky: pracovníkům Supraphonu, jmenovite pak prom. hist. Juraji Langrovi, řediteli Oravské galérie v Oravském Podzámku, za neúnavnou pomoc organizační i odbornou, své posluchsčce a spolupracovnici Martě Svobodové za vydatně přispění při přepisu textůa doc. dr. Oldřichu Sirovátkovi, CSc., za konzultaci komentáře. V prvé řadě však všem interprétům, svadebné družině, zpěvákům a znamenité lidové kapele, vedené Jánem Červeněm. Jim také snímek připisuji na paměť oné nezapomenutelné noci za rozhraní Ledna a února roku tisícího devitistého šedesátého šestého.
Starodávnou notou Sabalovou odchází umění suchohorských hudců do ticha. Půjdeme za ním?

Jaromír Gelnár

Vydal n. p. Supraphon, nositel Řádu práce, Praha - Bratislava, pro Gramofonový klub v roce 1968 jako 195. publikaci edice „Supraphon“, řízené Jaroslavem Šedou.
Obálku navrhl Jiří Pavlín - Gustáv Šeďa, graficky upravil Zdeněk Vlach. Odborná studie a přepis originálnich textů dr. Jaromír Gelnár, CSc. Použité fotografie zapůjčeny s láskavým svolením Jaraje Langra z Oravské galérie. Vytiskla Grafia, n. p., Brno, provozovna 21, Gottwaldov. - 10 stran - 2,105 AA - 2,130 VA - Náklad 1400 výtisků. 1. vydání

B-03x11059

© Jaromír Gelnár 1968 - cover Jiří Pavlín - Gustav Šeďa 1968

Keď si my gorali - SP platňa - Opus ‎– 90 37 0047

Predná strana SP platne Keď si my gorali 

KED SI MI CORALI... bol názov regionálneho folklórneho programu zo slovensko-poľského pomedzia na Folklórnom festivale Východná v roku 1971. Stretli sa v ňom folklórne skupiny a sólisti z viacerých slovenských oblasti Kysuc, Oravy a Spiša, a folklórne súbory z poľského Podhalia. Tu všade možno nájsť Goralov, ľud s osobitou ľudovou kultúrou a dialektom. Na tejto platni milovníkom ľudového umenia približujeme aspoň časť folklórnych prejavov, ktoré odzneli v spomínanom programe. So to typické sólové a viachlasné spevy, husľová a gajdošská hudba z Oravskej Polhory a sláčiková hudba z Hladovky, teda reprezentatívny výber miestnej hudby z dvoch goralských obcí zo severnej Oravy. Pre tých, ktorí sa chcú naučiť piesne znejúce z platne, uvádzame ďalej, ako pomôcku, texty piesní v miestnom nárečí.

Obsah platne:
I. strana Oravská Polhora
A1 - Goralský motív - motív pre husle a gajdy
A2 - Ej, spoza Babej Hory - ženské sólo
A3 - Pastierove botki - husľové sóla
A4 - Tam na Babej Hore - gajdošská hudba a spev k tancu Obrtok
A5 - Tancoval byk - gajdošská hudba a spev
Účinkovali: strana A - Folklórna skupina z Oravskej Polhory, vedúci Jozef Bizub, gajdoš Jozef Zboroň

Texty plesni z Oravskej Polhory
1.
Oj, spoza Babi gore,
oj, vaľajo še chmure,
mom se Jašinecka,
oj, z vesolej nature.

2.
Oj, voroj, Jašku, voroj,
ej, Buoze či pomogoj,
ja ce še na vjecor,
oj, du domu ponogľoj.

3.
Oj, tajilach še v žimie,
ej, tajilach še v ľeče,
vetajila chlopca,
oj, co mi izbe mieče.

1.
Tam na Babi gure,
na visokej gure
[:dvoje dřeva staňelo.:]

2.
Jedno javurove,
druge kalinove
[:vobidvoje žeľone.:]

3.
[:Na tim javurovim,:]
[:kaška, huske vesevo.:]

4.
[:A na tom žeľonim,:]
[:ja na koňi vivijo.:]

1.
Tancoval bich, kebich mug,
kebich ňima křivig nug,
aľe křive nogi mom,
poza chuodňik zajimom.

2.
Kozol Poľok poľke grač,
Poľak ňiekce z vrka stač.
Stari, stari, stavoj ze,
poľke grajo skakoj ze.


II. strana - Hladovka
B1 - Pašče še krovicki (Paste sa, kravičky) - chlapčenské duo
B2 - Vidži Bog, daľi Bog (Vidi Boh, dali Boh) - ženské trio
B3 - Gory nase, gory (Hory naše, hory) - mužská spevácka skupina
B4 - křesany Po dva (kresaný Po dva) - tanec v podaní sláčikovej hudby
B5 - Na Glodofce dobře (Na Hladovke dobre) - mužský spev k tancu a sláčiková hudba
Účinkovali: strana B: Folklórny súbor Goral z Hladovky, vedúci Peter Jurči, predník Ladislav Kozera.

B1. Pašče še krovicki

1.
Pašče še, krovicki na žeľonyj lonce,
[:bo vas ňebede pašč ino dva mešonce.:]

2.
Pašče še, krovicki ovce i barany,
[:bo idže za vami pastyř porombany.:]

B2. Vidži Bog, daľi Bog

1.
Vidži Bog, daľi Bog zek če ňepoznala,
dy by jek či byla otvořič kazala,
hej, otvořič kazala.

2.
Dobře mi je, dobře, co by mi ňebylo:
ňimom maľučkego co by me budžylo,
hej, co by me budžylo.

B3. Gory nase, gory

1.
Gory nase, gory, hoľe nase, hoľe,
[:ktos vas rozveseľi jak ňe my goraľe?:]

2.
Jednom doľineckom šňyzyk poľatuje,
[:drugom doľineckom džyfce poplakuje.:]

B4. Křesany Po dva

B5. Na Glodovce dobře

1.
Na Glodovce dobře, na Glodovce šmialo,
ino na Glodovce počeseňa malo.

2.
Glodovka, Glodovka jakaš mi maľučka,
ino tyš Glodovka bardzo veseľučka.

(Poznámka: druhú slohu sa nepodarilo s SP platne zdigitalizovať)

Zo zvukových nahrávok Čs. rozhlasu v Bratislave pripravili Stanislav Dúžek a Ladislav Leng. Editor: Osvetový ústav, nám. SNP 11. Bratislava, pre Folklórny festival Východná 1972.

Zadná strana SP platne Keď si my gorali

Popis SP platne Keď si my gorali